• ___________________________________________________________   El passat 19 de novembre i a la seu de la Delegació de l’Apostolat Seglar, ens vàrem aplegar una vintena d’entitats i associacions del laïcat associat de l’Arxidiòcesis. Amb motiu de la preceptiva Assemblea General, vam tenir ocasió de discernir i dialogar, en pregària i comunió, sobre la nostra missió eclesial i diocesana. Per tal de compartir pensaments, desitjos i inquietuds pròpies del caràcter de cadascuna de les nostres entitats, en confiança i amb un diàleg obert, vam formar diferents grups que tenien a veure amb: L’espiritualitat, la pregària, la comunió…. L’acció social La cultura, formació, educació… La família, l’acompanyament de persones… L’evangelització, el primer anunci… Un cop “treballats” els diferents àmbits, un breu espai de propostes o suggeriments van servir per concloure l’acte. El passat mes d’octubre del 2016, ens vam reunir la Junta del Fòrum. S’ha continuat amb la ronda de visita a les diferents associacions … Llegir més

 •     _________________________________________________   El passat mes de desembre del 2016, ens vam reunir la Junta del Fòrum. Es va valorar positivament l’Assemblea del 19 de novembre. Fruit d’aquesta s’engegaran algunes línies de treball per continuar el que ja es va iniciar en la mateixa Assemblea. Ens marquem unes línies d’acció cara a l’any vinent. Algunes d’elles són: Treball de la junta del document del P. Rambla. Continuar amb les visites a les entitats. Continuar el treball amb les diferents entitats, segons l’agrupació que es va fer en l’assemblea del mes de novembre. Aportació econòmica per part de totes les entitats del Fòrum.GràciesMònica Domingo Secretària de la Junta

 • El passat mes d’abril del 2016, ens vam reunir la Junta del Fòrum. Proposta d’actuacions: Visitar a les entitats que formen part del Fòrum per donar-nos a conèixer, compartir, escoltar, oferir… per fer vida.. Demanar una audiència amb el Bisbe per donar-nos a conèixer com a nova Junta del Fòrum. Reflexionar sobre l’Exhortació Apostòlica Evangelii Gaudium.Progressivament ens posarem en contacte amb cadascuna de les entitats que formem el Fòrum per anar concretant aquestes visites.. Gràcies, Mònica Domingo Secretària de la Junta

 • El passat mes de març del 2016, ens vam reunir la Junta del Fòrum. Després de l’Assemblea en la qual es van escollir a nous membres, la composició de la Junta és la següent: Anna Almuni (Delegada Episcopal) Domingo Torres (Moviment de Cursets de Cristiandat). President Francesc Ruiz (Seminari del Poble de Déu). Vicepresident Josep Agulló (Comunitat de Sant’Egidio). Vocal Juan Osés (Moviment Apostòlic de Schönstatt). Vocal Marta Palau (Grup Claraeulàlies). Tresorera. Mònica Domingo (Associació de Salesians Cooperadors). Secretària. Pilar Álvarez (Institució Teresiana). Vocal. Victòria Fuertes (ADSIS). Vocal A l’ésser la primera reunió d’aquesta nova Junta, ens vàrem marcar uns objectius per dur a terme al llarg d’aquest nou mandat. Reflexionem que tenim 2 àrees de treball: D’ordre intern: amb una acció logística (trobades, assemblees, administració, economia…); i una altra de reflexió i de diàleg (hem d’aprofitar que 10 persones de diferents entitats ens veurem amb periodicitat i tenim l’oportunitat … Llegir més

 • El passat 18 de juny del 2015 es va reunir la Junta del FOCA, formada per les següents entitats: Obra de Maria – Focolars, Associació, Grup Claraeulàlies, Moviment de Cursets de Cristiandat, Seminari del Poble de Déu, Comunitat de Sant’Egidio, Associació de Salesians Cooperadors i la Delegada Episcopal. També vam comptar amb la presència d’en Josep Folguera (Laïcat XXI). No va poder assistir Sant Josep de la Muntanya. Va ser una reunió monotemàtica, en la qual en Josep Folguera ens va informar del naixement del Laïcat XXI i del procés que s’està seguint per arribar a la celebració del Congrés, que es farà a Poblet el proper mes d’octubre; concretament els dies 2 i 3. Mònica Domingo Secretària de la Junta  

 • El passat 5 de maig del 2015 es va reunir la Junta del FOCA, formada per les següents entitats: Obra de Maria – Focolars, Associació Sant Josep de la Muntanya, Grup Claraeulàlies, Moviment de Cursets de Cristiandat, Associació de Salesians Cooperadors i la Delegada Episcopal. No van poder assistir Seminari del Poble de Déu i Comunitat de Sant’Egidio. Es recorda la importància de l’actualització de les dades de les diferents entitats i/o associacions que formen part del Fòrum; així com de la domiciliació bancària de la quota. S’informa que el 16 de maig se celebrarà la Jornada d’Apostolat Seglar, recordant els diferents espais de treball. S’informa que el 9 de maig es realitzarà la trobada del Segon Cercle per preparar el Congrés del Laïcat XXI que se celebrarà a Poblet. Mònica Domingo Secretària de la Junta

 • El passat 17 de març del 2015 es va reunir la Junta del FOCA, formada per les següents entitats: Obra de Maria – Focolars, Associació Sant Josep de la Muntanya, Seminari del Poble de Déu, Grup Claraeulàlies, Moviment de Cursets de Cristiandat, Associació de Salesians Cooperadors i la Delegada Episcopal. També van assistir el Sr. Lóbez (Arquebisbat) i el Sr. Saladrigas (Centres Culturals), com a convidats. No van poder assistir Comunitat de Sant’Egidio. Es valora positivament la Jornada Laïcal de la Delegació de Barcelona celebrada el mes de febrer. La xerrada va ser a càrrec de Mn. Morlans, amb una temàtica molt encertada, i d’acord amb la línia de la Delegació. En el web es pot trobar el contingut d’aquesta xerrada. S’informa sobrelaLlei 27/2014 de 27 de novembre del Impost de Societats,que afecta a la Declaració de Renda de les Entitats. Per tractar aquest punt ens acompanyenels Sr. Lóbez i … Llegir més

 • El passat 5 de febrer del 2015 es va reunir la Junta del FOCA, Es recorda la celebració de la  II Trobada de la Delegació d’Apostolat Seglar, i s’anima als responsables de les entitats a participar-hi. També es recorda que el 14 de març del 2015 se celebrarà la II Trobada Catalana Laïcal a Sant Cugat, amb el tema “Comunitat de deixebles evangelitzadors” S’informa dels diferents actes que s’estan celebrant en motiu del Bicentenari de Sant Joan Bosco. Des de la Delegació, l’Anna Almuni va felicitar als Salesians Cooperadors, i va comunicar la possibilitat d’assistir a algun d’aquests actes. Com a Junta estem aprofundint en l’Evangelii Gaudium. Per properes reunions de Junta convidarem a diferents entitats que formen part del Fòrum. A la convocatòria se’ls invitarà, també, a participar en l’estona de diàleg i d’aprofundiment sobre l’EG. Mònica Domingo Secretaria de la Junta

 • Benvolguts/des, volem fer-vos una introducció del que vol ser un espai d’informació “interactiva”; és a dir, un lloc que no sols us doni a conèixer el resum d’una activitat sinó que us faciliti la possibilitat de “dir la vostra” per tal de fer-la arribar a un dels òrgans consultius de l’arxidiòcesi. El Consell Pastoral Diocesà (CPD). El CPD és un dels òrgans consultius de l’Arquebisbat que vol potenciar especialment l’acció dels laics, que, pel baptisme es converteixen en membres actius de l’Església. Aquest consell acull les informacions, suggeriments i propostes pastorals que vénen de tota la diòcesi amb la finalitat d’aportar com col·laboració línies d’acció pastoral. En aquest Consell, tots els estaments de l’Església tenen cabuda: preveres, diaques, religiosos/es i laics. Però són especialment aquests -els laics- els que tenen un lloc més propici per dur a terme la funció que els correspon en l’Església. Els seus membres són elegits … Llegir més

 • Divendres, 11 d’octubre de 2013 Benvolguts/es, tal com vam anunciar fa unes setmanes, ens cal el vostre ajut per tal de poder aportar les experiències i/o suggeriments de les vostres entitats al respecte d’aquest punt de l’Ordre del dia del Consell Pastoral Diocesà del proper 19 d’octubre. Orientacions pastorals per a la coordinació de la família, la parròquia i l’escola en la transmissió de la fe, en relació a l’aplicació del segon objectiu del Pla Pastoral Diocesà 2011-2015 Feu tot el que Jesús us digui. Aportacions dels membres del CPD sobre aquest tema: experiències concretes als arxiprestats i sectors funcionals, encerts, dificultats, desafiaments, reptes, propostes de futur a la nostra Arxidiòcesi… En relació al punt 4 de l’ordre del dia, podeu consultar l’enllaç següent que fa referència al document recent de la CEE que amb el mateix títol ha estat aprovat en l’Assemblea Plenària de febrer de 2013: https://www.conferenciaepiscopal.es/index.php/documentos-plenaria/3534-orientaciones-pastorales-para-la-coordinacion-de-la-familia-la-parroquia-y-la-escuela-en-la-transmision-de-la-fe.html. Hem copiat el punt … Llegir més

 • CPD 25 de maig de 2013 Punt 8 de l’Ordre del Dia: Proposta de temes per al CPD Moviment d’Adults Consultades diferents entitats laïcals, pertanyents al Fòrum d’Organitzacions Catòliques d’Adults, han sorgit uns quants temes d’interès i inquietuds que es poden sintetitzar i agrupar en els següents punts: Davant la gravetatde la manca de treball i l’atur, principalment per a joves i grans de mes de 45 anys, l’increment de persones marginades, el creixement exponencial de les diferències econòmiques i socials entre els més rics i els més pobres, cal reconèixer la decidida i eficaç actuació de l’Església i entitats religioses i civils per tal de pal·liar aquest greu problema però s’hauria d’anar més enllà del tractament dels símptomes: s’ha d’incidir en les estructures que provoquen aquestes “situacions de pecat”. Hem de posicionar-nos evangèlicament, amb els nostres pastors com a capdavanters i en la línia de denúncia del Papa Francesc … Llegir més

 • El passat mes de febrer del 2017, ens vam reunir la Junta del Fòrum. Va ser una reunió monotemàtica, per poder planificar el treball sobre la proposta de la Delegació d’Apostolat Seglar per reflexionar el document “Qui tingui orelles, que escolti que diu l’esperit a les esglésies”, ponència del P. Josep M. Rambla, per l’elaboració del Pla Pastoral Diocesà. Gràcies. Mònica Domingo Secretària de la Junta

 

QUI SOM

L’objectiu del FORUM és promoure la participació de les organitzacions catòliques d’adults en la pastoral de conjunt de la diòcesi.

2. Procurar el coneixement mutu i la col·laboració entre elles, assessorar-les i estimular-les en allò que convingui.

3. Informar-les i decidir possibles actuacions comunes.

4. Fomentar la relació amb altres instàncies i ser mitjà de representació i diàleg davant la societat civil.

 

COMUNICACIONS

 

AGENDA

No hi ha esdeveniments pròxims.

Copyright @ 2024 Secretariat Diocesà d’Apostolat Seglar. Tots el drets reservats

Un web de