APOSTOLAT SEGLAR CURS

SECRETARIAT - SÍNODE 2021-23

 
 
QUI SOM
El Secretariat d'Apostolat Seglar té l'encàrrec del Sr. Cardenal, de promoure a l'Arxidiòcesi un laïcat adult que incideixi en els diversos ambients i àmbits específics de...
Llegir més
 
 

 

QUÈ FEM
El Secretariat d’apostolat seglar de l'Arquebisbat de Barcelona treballa amb les associacions laïcals i ho fa de forma sistemàtica al llarg de l’any amb tres organitzacions: el Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults, el Consell d’Acció Catòlica, i els Centres Parroquials i Culturals Catòlics.
Llegir més
 
 

 

ESPAI PER LA REFLEXIÓ
  •         EL CORREDOR MEDITERRANI V   De la incidència de l’estructura del corredor ferroviari mediterrani i el creixement del PIB i dels ingressos a l’Estat.   L’Estat espanyol disposa d’una caixa central on recull tots els diners que genera el seu PIB. D’aquesta caixa surten els diners que es distribuïen a totes les Administracions i Autonomies a fi de cobrir totes les necessitats i compromisos establerts per a la governabilitat del país. Per tant fent un símil, podrien dir que la caixa és com un gran dipòsit  en el qual s’omple pels ingressos i es buida per les sortides. Per tant és important l’increment d’entrades, com la bona administració de les sortides. La posta en circulació del Corredor Mediterrani ferroviari en via d’ample europeu en recorregut des de Huelva a Estocolm i trajectes de 24 hores, i energia neta, aportaria la creació de centenars i potser milers llocs de treball i uns ingressos amb la caixa de l’Estat entre un  3% i un 5% del PIB espanyol, és a dir entre 30.000 i 50.000 euros cada any. Capítol important és de destacar entre d’altres, els aspectes positius de la seva construcció i que descrivim a continuació: Reduir ostensiblement els temps d’espera de visites mèdiques als especialistes de la Seguretat Social, pel fet de poder augmentar el personal. Millorar els salaris del personal sanitari d’acord amb la seva  condició de treball. Situar les pensions de manera que no perdin el poder adquisitiu a través del temps lo qual vol dir l’increment anyal en funció de la inflació al llarg de l’any. També adequar les pensions baixes al nivell que precisen les persones d’acord amb les necessitats bàsiques. Restituir als pensionistes les pèrdues del seu poder adquisitiu en els anys de la crisi en una sola paga. En el seu darrer informe Càritas ha denunciat a través dels mitjans de comunicació que la demanda d’ajut per part de la població que utilitza els seus serveis està augmentant, en conseqüència, la seva oferta, ja no hi arriba.  I  que aquesta progressió revela l’empobriment estructural dels ciutadans. Per tant totes les millores en els ingressos de la caixa de l’Estat són necessaris per establir plans d’ocupació i formació per sectors poblacionals més necessitats. També les ONG que per diverses causes operen al territori perden aportacions per la pèrdua de poder adquisitius de les classes treballadores. La recerca biomèdica que bàsicament fan els laboratoris farmacèutics, estan dirigides a rentabilitzar els medicaments que hi posen al mercat. Això suposa que una part de les malalties rares no son investigades per la manca d’aquesta rendibilitat. De disposar d’ingressos disponibles aquesta recerca es podria fer efectiva a través dels hospitals locals i comarcals públics i l’organisme de recerca dels governs. La millora dels costos del transport que repercutiria en els preus de les mercaderies. Disminució ostensible del CO₂de l’atmosfera, del diòxid de sofre i de les partícules de l’aire que respirem i que limitarien la mort prematura dels ciutadans per l’aire que respirem.                    JUSTICIA I PAU SANT JUST.