Directòri

c/ Sant Pau, 101 Parròquia

08001 Barcelona

Tel. 93 301 15 68

as-forumadults@arqbcn.cat

dseglar@arqbcn.cat 

Finalitat: 1. Promoure la participació de les organitzacions catòliques d’adults en la pastoral de conjunt de la diòcesi. 2. Procurar el coneixement mutu i la col·laboració entre elles, assessorar-les i estimular-les en allò que convingui. 3. Informar-les i decidir possibles actuacions comunes. 4. Fomentar la relació amb altres instàncies i ser mitjà de representació i diàleg davant la societat civil.

Mètodes i mitjans: Té una junta formada per representants de vuit organitzacions membres, establint un equip de suport que contacta des de la seu i amb el suport de la Delegació General d’Apostolat Seglar, amb les altres organitzacions per complir les seves finalitats.

Modalitat: Associació federativa.

Aprovació: Civil. Diocesana (14-XI-1996).

Implantació diocesana: 75 organitzacions adherides.

Àmbit: Diocesà.

Relació estable amb altres institucions: Delegació General d’Apostolat Seglar de Barcelona.

Junta actual (2023)

Presidència: Mònica Domingo (Salesians Cooperadors)

Vicepresidència: Josep Albert Ymbert (Encontre matrimonial) tot i que a la Junta assisteix  també la Claudina Reig (esposa d’en Josep Albert) s’acorda que el càrrec de vicepresidència correspon només a una persona i per aquesta raó només serà en Josep Albert.

Secretaria: Victoria Fuentes (ADSIS)

Tresoreria: Pilar Álvarez (Institució Teresiana)

Vocals:    Isabel Pons (Comunitats de Vida Cristiana CVX)

Mª Dolors Coscojuela (Vida Creixent)

Eva Tomico (Obra de María Moviment dels Focolars)

Rosa Alcaraz (Legió de Maria)

Anna Maria Almuni de Muga, delegada d’Apostolat Seglar

Cardenal Tedeschini 74, 1er.
08027 – Barcelona
Adreça electrònica: secreacitbcn@yahoo.es

Finalitat: La promoció humana i la transformació social mitjançant l’educació i la cultura des d’entitats i organitzacions públiques i privades, participant així en la missió evangelitzadora de l’Església.

Mètodes i mitjans: La Institució Teresiana, habitualment, duu a terme la seva missió a través del treball i la professió dels seus membres. També col·labora amb altres entitats de caràcter públic i privat.

Modalitat: Els membres de l’ASSOCIACIÓ ACIT (Llevant Nord) som part integrant de la Institució Teresiana de Sant Pere Poveda. Amb caràcter local i federats amb les altres Associacions ACIT d’Espanya.

Implantació diocesana: La Institució va començar les seves activitats a la ciutat de Barcelona l’any 1918. En l’actualitat és present a la Diòcesi de Barcelona pels seus membres de l’Associació Primària i de l’Associació ACIT “Llevant Nord”.

Col·laborem amb la Institució Teresiana a Barcelona a:

 1. Escola Arrels d’ensenyament infantil, primari i secundari obligatori, que entén l’acció educativa com una tasca humanitzadora i vol formar els alumnes de manera integral. 
 2. Centre Passatge:  espai on es vol viure la fe com a eix existencial, se celebra amb joia i plenitud  i el compromís dels seus membres es manifesta de manera compartida.
 3. Centre Obert (CO): servei social d’atenció als infants i adolescents amb dificultats socials, econòmiques i familiars i, per tant, en risc social d’exclusió.
 4. Convivim: Servei d’atenció a l’immigrant en diverses vessants i prioritzant les persones amb major risc d’exclusió social.
 5. ACIT JOVE:  Moviment de joves cristians que volen viure l’Evangeli com les primeres comunitats cristianes i formen part d’un moviment d’àmbit estatal.
 6. InteRed-Catalunya (ONGD) que, a través de l’educació per al desenvolupament, treballa per una ciutadania global i que es mobilitza per la transformació social.

Àmbit: Nacional (Aragó, Catalunya i Balears).

Responsable: Xavier Mª Toda tel. 608 94 94 11

Presidenta ACIT Levante Norte: Carolina Ramírez tel. 670 491 198;

pteacit.levantenorte@institucionteresiana.org

Passeig de Fabra i Puig, 260, 3r 2a

08016 Barcelona

Tel. 93 340 74 16

Horari: dimecres de 10 a 14h

 

Finalitat: Formar grups d’homes que visquin la responsabilitat de presència, testimoni i comunió d’Església.

Mètodes i mitjans: Adoració al Santíssim Sagrament durant la nit. La pregària litúrgica i el culte a l’Eucaristia.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses al Ministeri de Justícia, 31-III-1982). Diocesana (com a «Adoració Nocturna al Santíssim Sagrament», VI-1882; nou decret, 20-V-1967; estatuts, 2-IV-1969). Conferència Episcopal Espanyola («Adoració Nocturna  Espanyola» erigida el 3-XI-1877; estatut aprovat el 27-XI-1976; reglament aprovat el 25-VI-1983).

Implantació diocesana: 800 persones.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Adoració Nocturna del Tibidabo, com a secció autònoma d’aquesta Congregació Salesiana, Adoració Nocturna d’Espanya.

Responsable: Sr. Antonio Fraile Roca tel. 93 284 63 33
 Responsable: Manuel Abadías Suárez (tel. 93 219 28 88).

Consiliari: Mn. Francesc Muñoz Alarcón.

Cim del Tibidabo

08035 Barcelona

Tel. 93 417 56 86

 fax 93 434 01 90

Adreça electrònica: dir.tibidabo@salesians.cat

Web: www.templotibidabo.org

Horari: de 8 a 20 h

 

Finalitat: Formar grups de laics que visquin la responsabilitat de presència, testimoni i comunió d’Església.

Mètodes i mitjans: Adoració expiatòria al Santíssim Sagrament de les 23 fins a les 6 h, llevat del Divendres Sant. Oració litúrgica i culte a l’Eucaristia. Encontres formatius i de pregària. Escola de formació per a adoradors i dirigents.

Modalitat: Associació privada de fidels. Secció autònoma de la A. N. Masculina.

Aprovació: Diocesana: decret 6-1882. «Adoració Nocturna al Santíssim Sagrament». Nou decret: 20-V-1967. Té reglament de data 26-XI-1968. «Adoració nocturna Masculina» i estatuts del 2-IV-1969. Conferència Episcopal Espanyola: A.N.E.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació Salesiana.

Implantació diocesana: 800 socis repartits en 31 grups, un per a cada dia del mes.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Congregació Salesiana, Adoració Nocturna d’Espanya.

Persona de contacte: Miguel Sagredo

Consiliari: Nicolás Echave sdb.

 

Adreça electrònica: bartolomechapagonzalez@hotmail.com

 

Finalitat: Acompanyar, adorar, donar gràcies, reparar greuges a Jesús sagramentat. Aspira a la permanent i universal adoració com a característica peculiar.

Mètodes i mitjans: En diverses parròquies i temples es fan actes d’adoració al Santíssim Sagrament amb celebració dels «dijous eucarístics» i especialment en les festes de Crist Rei i Corpus. Cada any se celebra una trobada a escala nacional, de quatre dies de durada, durant la primera quinzena de setembre. Cada cop se celebra en una població diferent. Té una junta directiva nomenada per la jerarquia eclesiàstica.

Modalitat: Associació privada de fidels d’àmbit espanyol.

Aprovació: Diocesana (12-VIII-1972). Conferència Episcopal Espanyola (22-XI-1986). Vaticana.

Implantació diocesana: A Barcelona entre sòcies i simpatitzants 300 persones, a les parròquies de Sant Eugeni, Sant Francesc d’Assís, Sant Isidor, Sant Joan d’Àvila, i a les Adoratrius del carrer de Salses.

Àmbit: Estatal.

Responsable: Bartolomé Chapa González.

Consiliari diocesà: Mn. Antoni José Gómez Mir.

Miquel dels Sants Oliver, 4

C/ Molist, 17

08024 Barcelona

Tel. 93 284 46 35

Adreça electrònica: aciscomptabilitat@gmail.com / direccio@acisjovesiadults.cat

Horari: de 9 a 18 h

Finalitat: Fomentar una major qualitat de vida humana, principalment en els aspectes culturals i socials i, en tots els casos, dins d’una dimensió cristiana.

Mètodes i mitjans: Llar d’infants i parvulari, escola de Primària i Secundària Obligatòria, escola d’adults, grup de cultura i esplai per a adults, fomentant en la persona la responsabilitat dels seus actes i ajudant a l’adquisició de la maduració personal perquè s’enriqueixi en els valors cristians de llibertat, justícia i solidaritat.

Modalitat: Obra social d’inspiració cristiana.

Aprovació: Diocesana.

Implantació diocesana: Fundació.

Àmbit: Barcelona ciutat.

Responsable: Sra. Isabel Palau

Lluís Antúnez, 24, 2n 2a

08006 Barcelona

      Tel. 93 237 37 63
Adreça electrònica: fc@ain-es.org / beatriz.moreto@ayudaalaiglesianecesitada.org

www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Horari: de 7,30 a 15,30 h

Finalitat: Ajudes pastorals a comunitats catòliques que passen  penúria econòmica i informativa.

Mètodes i mitjans: Edició d’un butlletí i una revista bimestral. Les aportacions voluntàries es canalitzen per mitjà del compte corrent 1260-01-002731-2B del Banc Central Hispano de Via Augusta, 6. 08006 Barcelona.

Modalitat: Associació.

Implantació diocesana: Un equip de poques persones que ho promou.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Beatriz Moretó

Parròquia de Sant Pere

Plaça de l’Església, 5

08320 El Masnou

Tel. 93 555 07 06

Adreça electrònica: mnramon@live.com

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h

 

Finalitat: Promoure la beatificació del màrtir de dinou anys Joan Roig i Diggle, membre de la Federació de Joves Cristians del Masnou, i la seva incidència en la joventut.

Mètodes i mitjans: Butlletí informatiu, divulgar la biografia i testimoni de Joan Roig, celebració d’eucaristies commemoratives del seu martiri, animar a encomanar-se a la seva intercessió davant Déu, i a posar-lo com a exemple de vida cristiana i comportament cívic i patriòtic, sobretot entre el jovent.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, núm. 3315). Diocesana (16-II-1993).

Implantació diocesana: 150 socis.

Àmbit: Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Federació de Cristians de Catalunya.

Responsable: Mn. Ramón Santos Iriarte

Viladomat, 78 (parròquia Preciosíssima Sang)

Oratori: Viladomat, 116

08015 Barcelona

Adreça electrònica: adim.bcn@gmail.com

www.divinamisericordia.org

Finalitat: 1. Propagar la devoció a la Divina Misericòrdia segons les revelacions de Jesús a Santa Faustina Kowalska. 2. Celebrar cada any, el primer diumenge després de Pasqua, la festa de la Divina Misericòrdia i conduir les persones als sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia. 3. Glorificar i implorar la misericòrdia de Déu per a la nostra ciutat de Barcelona i per a obtenir la pau i la conversió del món.

Mètodes i mitjans: Adoració eucarística de dilluns a dijous de 15 a 19 h a la Capella de l’associació a l’adreça indicada. Missa a les 15,30 h a la Parròquia de Sant Agustí i adoració eucarística tota la tarda. Revista de propaganda i espiritualitat El Amor Misericordioso, semestral i gratuïta, i tríptics de propaganda, que se sostenen amb aportacions voluntàries.

Modalitat: Espiritualitat.

Aprovació: Vaticana (Sagrada Congregació de la Fe, 15-IV-1978).

Implantació diocesana: Parròquia de Sant Agustí (Pl. de Sant Agustí 6. 08001 Barcelona).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Maribel Ranch (tel. 93 426 16 22, de 17 a 19 h).

Jonqueres, 18 8ªC

08003 Barcelona

Tel.935016767

Adreça electrònica: apostoladoracion@gmail.com

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i de 17 a 19 h

Centre masculí:

Duran i Bas, 9 2n.

08002 Barcelona

 

Finalitat: Fer ofrena de la pròpia vida unida a Jesús, per mitjà de Maria, per a la redempció del món.

Mètodes i mitjans: Difusió de la devoció al Sagrat Cor, i pregar per les intencions mensuals del Papa. Seccions: Schola Cordis Iesu, Croada Eucarística, Pro Unió dels Cristians.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia: 19-IV-1992 amb el núm. 2680-SE/C). Diocesana (des del setembre de 1884, amb duplicat de documents per desaparició de l’original el 5-VII-1940).

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Companyia de Jesús.

Responsables: P. Pere Suñer, SJ, persona de contacte senyor Miquel Subirats

Roger de Llúria, 100

08037 Barcelona

Tel. 93 207 25 98

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

 

Finalitat: Difondre l’esperit i els ensenyaments del missatge de Fàtima sota les orientacions de la jerarquia i en col·laboració fraternal amb les altres associacions d’Apostolat Seglar.

Mètodes i mitjans: Cultes cada primer dissabte i el 13 de cada mes a les 11 h amb una Eucaristia seguida d’una hora santa a l’Oratori de les Germanes de Jesús Pacient (Gran de Gràcia, 177). Butlletí informatiu bimensual i la revista publicada a Madrid Sol de Fátima, i altres llibres editats.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Direcció General d’Assumptes religiosos del Ministeri de Justícia, 13-III-1992). Diocesana (decret del 19-XI-1991). Conferència Episcopal Espanyola (28-IV-1995).

Implantació diocesana: 600 socis.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Servei Catòlic d’Informació (SECIN), amb qui comparteix la seu.

Responsables: Josep Garreta Trenchs, president. Albert Mateu Vidal, secretari.

Consiliari: Mn. Custodi Ballester Bielsa.

Rambla del Raval, 4, baixos

08001 Barcelona

Tel. 93 442 85 41

Adreça electrònica: horadedeu@hotmail.com

Horari: de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

 

Finalitat: 1. Ajudar i millorar la situació de malalts curables o incurables, ancians, deficients, disminuïts físics. 2. Atendre i assessorar persones, famílies i entitats necessitades d’ajuda material o moral.

Mètodes i mitjans: Desenvolupar entre els associats lligams d’amistat i comprensió, intensificant les bones relacions entre les seves famílies i fomentant ajudes recíproques a diferents nivells (econòmic, prestació de serveis, espiritual, etc.). Promoure el desenvolupament de les relacions humanes en el més alt sentit cristià de la vida. Secció d’aliments, de medicaments, de calefacció, cuina, rober, de pagament de factures endarrerides d’aigua, gas o electricitat, gestoria administrativa, assessoria legal.

Modalitat: Associació beneficosocial.

Aprovació: Civil (10-IV-1991). Diocesana (22-V-1976). Associació declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior (7-VII-1997).

 

Àmbit: Província de Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Conselleria de Benestar Social, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Arquebisbat de Barcelona.

Responsable: Josep M. Modoll Prim, president.

 

Centre de Barcelona de l’ACdP

c/ Bellesguard, 30 (Edifici Abat Oliva CEU)

08022 Barcelona

Tel. 932540900

Adreça electrònica: acdp@uao.es  

Finalitat:

La ACDP és una associació privada de fidels laics que volen respondre a la seva vocació a la santedat mitjançant l’evangelització de la vida pública i l’ordenació de les estructures socials, segons les exigències del Regne de Déu. 

El seu carisma, centrat en una espiritualitat cristocèntrica, mariana i eclesial, es caracteritza per les seves arrels ignacianes, per la seva dedicació a l’apostolat en la vida pública i pel desig de promoure la cooperació i coordinació dels catòlics en la societat. Tot això basat en una fe viva, una alegre esperança sobrenatural i una caritat ardent envers Déu i els homes, especialment els més necessitats. 

Mètodes i mitjans:

La Associació fomenta l’esperit sobrenatural dels socis, i proposa com a mitjans la vida sacramental, la pregaria, els Exercicis espirituals ignasians i els recessos. Els socis han de cultivar l’estudi com a fonament indispensable per a l’acció. 

Es recomana cada dia almenys 15 minuts de pregària o de lectura reflexionada sobre la Sagrada Escriptura; cada mes, participació a l’Eucaristia comunitària del Centre, generalment seguida d’un Cercle d’Estudis mensual; cada any, Exercicis Espirituals anuals. A més, els propagandistes han d’exercir una activitat apostòlica en el camp social, preferentment en una obra de l’associació.  

Les obres de l’Associació a Barcelona són la Universitat Abat Oliba CEU i la Fundació Abat Oliba, titular dels col·legis Loreto Abat Oliba i Cardenal Spinola Abat Oliba. 

Modalitat: L’ACP és ​una associació privada ​de fidels de l’Església Catòlica, i a més està inscrita al Registre d’Entitats Religioses amb el núm. 3169 de la secció especial, grup C. 

 Aprovació: Conferència Episcopal Espanyola (20-XI-1992).

Àmbit: Local i nacional.

Secretari: Sr. Pablo Nuevo (pnuevo@uao.es)

Assessor religiós: Mn. Albert Sols Lladó

C/ Provença, 542 1-3   08025 Barcelona

Tel. 93 318 65 95

Adreça electrònica: associació.aca@gmail.com

Web: www.associacioaca.com

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Finalitat: Coordinar entitats que comporten el millorament en qualsevol aspecte de les persones grans, tant en el cultural com en el de sensibilització humana i espiritual.

Mètodes i mitjans: Tardes musicals, jocs florals de la Tardor, vacances (colònies), visites culturals, viatges, mostra d’artesania, tallers de manualitats, tardes culturals i d’amistat, missa de Nadal. Assessorament per a solucionar problemes de les persones grans.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (1971). Diocesana (1976).

Àmbit: Local, Barcelona i comarca.

Implantació diocesana: Des de l’any 1976.

Relacions estables amb altres institucions: Aules universitàries per a gent gran (A.U.G.G.), Casals i llars parroquials, A.F.O.P.A., F.A.T.E.C.. Consell de Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, Assessor  de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, Consell del Districte de l’Eixample.

Responsable: Sra.Teresa Herraiz Pérez de Sanroman, presidenta; Sr. Miquel M. Lluch i Ventura, vicepresident; Sra. Mª Isabel Oliver, Secretària.

Consiliari: Mn. Josep M. Forcada. 

Seminari de Barcelona

Diputació, 231

08007 Barcelona

Tel. 93 454 16 00, fax 93 452 55 38

Adreça electrònica: almeracomas@hotmail.com

 

Finalitat: Ajudar el Museu Geològic del Seminari de Barcelona per a «animar amb esperit cristià l’ordre temporal» (can. 298,1) de la ciència de la Geologia. Afavorir l’estudi dels materials geològics i paleontològics del Museu. Establir relacions amb organismes i societats similars. Promoure activitats educatives i culturals d’acord amb la finalitat principal de l’Associació.

Mètodes i mitjans: Conferències (de relació entre fe i ciència), visites científiques a llocs interessants per a la Geologia i Paleontologia, reunions i d’altres.

Modalitat: Grup d’amistat amb cooperació.

Aprovació: Diocesana (12-VII-1994).

Implantació diocesana: Un centenar de membres associats, que són simpatitzants del Museu.

Relacions amb altres institucions: Únicament amb el Museu Geològic del Seminari Conciliar de Barcelona.

Responsable: Antonio Abad García, president; Francesc Nicolau, representant del Museu; Isabel Benet Gascón, vicepresidenta, José Francisco Carrasco Corpas, tresorer; Jorgina Jordá Defez, secretària; Pere Adserá Carvajal i Xavier Benito, vocals.

Consiliari: Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel, rector del Seminari Conciliar.

 

Convent de Santa Caterina dels Pares Dominics

Bailèn, 10

08010 Barcelona

Adreça electrònica: xpuigdollers@icab.cat

 

Finalitat: 1. Promoure el coneixement i la devoció de Sant Ramon de Penyafort, que fou patró de Barcelona. 2. Divulgar la seva obra i la seva història promovent l’edició de biografies. 3. Mantenir el culte del Sant a la capella del seu sepulcre a la Catedral de Barcelona. 4. Organitzar cada any la Festa de Sant Ramon a la Catedral de Barcelona. 5. Dirigir i mantenir l’Arxiu Internacional d’Estudis de Sant Ramon de Penyafort (Bailèn, 10. 08010 Barcelona).

Modalitat: Associació.

Aprovació: Diocesana (decret 31/96, 14-V-1996). Civil (Ministeri de Justícia, Registre d’Entitats Religioses núm. 4027, setembre de 1996).

Implantació diocesana: 600 adherits.

Relacions estables amb altres institucions: Amb les parròquies de Sant Ramon de Penyafort, amb les viles que tenen sant Ramon com a patró i amb les biblioteques de Dret Canònic.

Responsable: Xavier Puigdollers Noblom. Tel. 608 94 11 81

Consiliari: Dr. Malaquies Zayas.

Centre: infantil i primària

Antoni de Capmany, 80

08014 Barcelona

Tel. 93 332 69 00, fax 93 332 69 04

Adreça electrònica: sants@maristes.cat

Centre: secundària i batxillerat

Vallespir, 160

08014 Barcelona

Tel. 93 490 86 25, fax 93 490 93 74

Adreça electrònica: santscorts@maristes.cat

Secretaria i correspondència:

Antoni de Capmany, 80

Adreça electrònica: vialgago@telefonica.net

Web: www.maristes.cat

 

Finalitat: Formació integral dels exalumnes creant i impulsant activitats.

La unió dels associats per comunicacions i ajudes. Promoció d’un esperit cristià de cooperació entre tots els membres, mantenint el lligam d’amistat i afecte creat en el col·legi entre els companys.

Mètodes i mitjans: Reunions de Junta. Assemblees. Dia de l’antic alumne. Celebració de noces d’argent i d’or (promocions). Missa mensual el segon dissabte de cada mes. Col·laboració en les activitats del col·legi. Secció Esportiva. Secció Juvenil. Informació periòdica: Revista Clarín, portaveu de l’associació, i Full Informatiu, de la Secció Juvenil.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (fundada el 1925).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germans Maristes.

Implantació diocesana: 800 socis.

Àmbit: Català.

Relacions estables amb altres institucions: Federada amb les Associacions d’Antics Alumnes Maristes de Catalunya, Federación Española de Antiguos Alumnos Maristas, Confederación Europea de Antiguos Alumnos Maristas i Unión Mundial de Antiguos Alumnos Maristas.

Responsable: Vicenç A. Gago Hernández, president (tel. 93 440 14 09).

Persona de contacte: Vicenç A. Gago Hernández (a/e: vialgago@telefonica.net).

Assessor religiós: Gmà. Gerardo Llera Jordán (tel. 93 490 88 35; a/e:  com.lescorts@maristes.org).

Capella d’en Marcús

Canvis Vells, 1

08003 Barcelona

Tels. 606 988 084 / 608 497 988

Adreça electrònica: maroserborras@hotmail.com

 

Finalitat: 1. Conrear i fer créixer la comunió en el si de les esglésies particulars, afavorint el coneixement, el diàleg, la comunicació entre els grups, associacions i moviments eclesials. 2. Compartir les alegries i esperances, tristeses i angoixes dels homes d’avui, perquè l’anunci de l’Evangeli arribi a cada u en la seva situació.

Mètodes i mitjans: Segueix l’espiritualitat contemplativa i activa de la Congregació de les Filles de l’Església. 1. Amb la pràctica quinzenal de la «Lectio divina», per apropar-nos a la Paraula de Déu i aprofundir-hi. 2. Amb l’adoració eucarística diària, desitgem prolongar la comunió litúrgica en la vida fraterna. 3. La fraternitat té també la seva dimensió missionera, participant a Bolívia amb les religioses Filles de l’Església, en el voluntariat personal d’alguns dels seus membres. 4. En particular cada membre col·labora en els serveis parroquials i d’altres, participant en la missió evangelitzadora de l’Església des del propi ambient familiar, professional i social.

Modalitat: Associació de fidels.

Aprovació: Diocesana (primera aprovació 30-IX-1992, aprovació definitiva 20-VI-2000).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Comparteix el carisma i la fundadora de les Filles de l’Església.

Implantació diocesana: Una fraternitat composta de 35 associats, si bé en els diferents actes i trobades que es fan hi acostumen a participar entre cinquanta i seixanta persones.

Àmbit: Estatal (a Madrid una fraternitat). Internacional: l’Associació està implantada a Itàlia, amb vint-i-quatre fraternitats (Roma, Siena, Milà, Varese, Treviglio, Sanremo, Mestre, Treviso, Trieste, Salermo, Cosenza, Foggia, Nicotera, Siracusa, Iglesias, Gioia Tauro, Levico Terme, Segrate, Nuoro, Reggio Calabria, Padova, Rovigo, Sora i Trento); Brasil, una fraternitat (Salvador); Colòmbia, quatre (Boyacá, Paipa y Tunja, Santafé de Bogotá i Bucaramanga); Bolívia, tres fraternitats (Potosí, La Paz i Santa Cruz); Argentina (Buenos Aires); Índia (Karntaka).

Responsable: Delegada, Teresa Vives; M. Roser Borràs Vila; Mª Àngels Aranda  

Rosselló, 240

08008 Barcelona

Tel. 93 215 65 66

 

Finalitat: Ajudar assistencialment persones necessitades, malalts, disminuïts físics, gent gran.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals per a planificar les activitats amb vista a l’assistència a malalts, disminuïts físics i colònies d’estiu per a ells.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Diocesana (decret 3-VI-1987).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Implantació diocesana: De 600 sòcies n’hi ha quinze d’actives, a la Parròquia de les Santes Juliana i Semproniana, en el servei de l’ajuda fraterna (Càritas), i tenen reunions de caràcter lúdic amb les persones grans del barri. Xerrades. Grup de Vida Creixent, etc.

Àmbit: Local.

Relacions estables amb altres institucions: Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Responsable: Josefina Cuxart Tapias, vda. Castells; M. Mar Furest Cruxent, vicepresidenta, Marta Valeri Casades, tresorera; Montserrat Guitart Ortega, secretària; Montserrat Casas Mercader, vocal tercera edat.

Persona de contacte: Gna. M. Dolores Escoruela (tel. 93 215 65 66).

Consiliari: Mn. Josep Ramon Pérez.

 

Avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25

08024 Barcelona

Tel. 93 284 05 00, fax 93 210 20 77

Adreça electrònica: santjosepdelamuntanya@yahoo.es

Horari: el diumenge següent al 19 de cada mes (Diumenges Josefins), d’11 a 13 h

 

Finalitat: Honorar sant Josep, espòs de Maria, i propagar la seva devoció. Fomentar la formació cristiana dels seus socis a la llum de l’Evangeli i la doctrina de l’Església. Col·laborar i responsabilitzar-se, segons les possibilitats de cadascú, amb l’obra social del Santuari i altres de similars.

Mètodes i mitjans: Donar a conèixer i propagar, amb els mitjans que aprovi l’Església, la devoció al virginal espòs de la Mare de Déu, sant Josep. També s’edita bimensualment la revista La Montaña de San José, que serveix de vehicle de la doctrina josefina.

Modalitat: Associació privada de fidels amb personalitat jurídica.

Aprovació: Diocesana (29-I-1903). Vaticana (20-VI-1934).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya.

Implantació diocesana: Des de la seva primera aprovació, l’any 1903, i ara, després de l’actualització dels seus estatuts, amb data 7-VII-1997.

Àmbit: Barcelona i totes les cases de l’Institut.

Responsable: M. Mercedes Domínguez Díaz.

Persona de contacte: M. Àngels Arrabal Digón. 

Consiliari: Mn. José Rodríguez Fernández.

C/ Bailèn, 177-179 (Parròquia de Corpus Christi)

08037 Barcelona

Tel. 603795188

Adreça electrònica: assviudesbcn@gmail.com

 

Finalitat: 1. Acollir i orientar a la viuda, especialment en la primera etapa de la viudetat. Oferim una col·laboració fraternal en tots el ordres, ajudar a viure el seu estat i orientar en les seves dificultats i en les diferents etapes de la seva existència.

Mètodes i mitjans: El centre de promoció com a lloc d’encontre i acollida i d’activitat apostòlica en l’àmbit familiar. Grups de persones que tenen similituds. Butlletí informatiu. Sortides culturals. Reunions periòdiques.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (10-VI-1982). Diocesana (17-V-1972). Conferència Episcopal Espanyola (com a «Federació d’Associacions de Viudes – Hispania», 7-VII-1973).

Implantació diocesana: A Catalunya, unes set-centes afiliades entre totes les associades de pobles i capitals de comarca.

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: Pertany a la Federació de les Associacions Catalanes de Viudes i a la Confederació de Federacions i Associacions de Viudes HISPANIA (CONFAV).

Responsable: M. Montserrat Rabella Meneses, presidenta,  Andrea Pech, secretària. 

Consiliari diocesà: Josep Massana, OFM (Caputxins de Sarrià, tel. 93 204 34 58). 

Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona

Tel. 93 417 12 00

Horari: laboral

Adreça electrònica: igsalvador50@gmail.com

Finalitat: La Família Jesús-Maria, obra pròpia de l’Institut de les Religioses de Jesús-Maria, és una associació de fidels que volen viure la seva vida cristiana compartint el carisma de la Fundadora, santa Claudina Thévenet.

Els seus membres participen en la missió de la Congregació exercint l’apostolat en el seu propi ambient o en obres d’Església en l’àmbit parroquial o diocesà.

L’oració ha d’acompanyar el testimoni.

Mètodes i mitjans: Normalment els grups es reuneixen mensualment amb xerrades programades, recés i eucaristies. També trobades i convivències recreatives.

Aquests grups tenen el seu coordinador, tresorer, secretari i vocals. La festa oficial de la Família Jesús-Maria se celebra el 3 de febrer, dia de la mort de la Fundadora, amb una Eucaristia de tots els grups.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Vaticana (15-IX-1995).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació de Religioses de Jesús Maria.

Implantació diocesana: 284 membres repartits pels següents  col·legis:

Guineueta: Josep M. Benedicto i Adela Férriz, coordinadors (tel. 93 284 27 86). Sant Andreu: Sotero de Vega i Roser Pérez, coordinadors (tel. 93 352 71 82). Sant Gervasi: Ignasi Salvador i Monserrat Villà, coordinadors (tel. 93 430 03 17). Badalona: Manuel Rodríquez i Inés Elez, coordinadors (tel. 93 398 70 98). 

Àmbit: Nacional i internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Entre els diferents grups, nacionals i internacionals de membres de l’Associació i entre altres moviments sempre que se’n doni l’oportunitat.

Responsable: Sra. Anna Bars – tf. 617 777 444

 1. Àliga, 12, baixos esq.

08014 BARCELONA

Web: www.novahumanitas.org

 

Finalitat:

 • Transformar-se lo més possible en homes i dones en plenitud: en homes i dones segons el pla de Déu.
 • Realitzar en la vida la trobada mistico-teològica amb Déu Trinitat.
 • Sortir al encontre de la nostra societat  per ajudar al home d’ avui a ser totalment “home” per la trobada profunda amb ell mateix, amb els altres i amb déu.

 

Mètodes i Mitjans:

 • Una solida formació humana que ens  faci conscients de la nostre identitat personal, que ens permeti curar els traumes del passat per a fer desaparèixer les disharmonies del present, i que ens porti a desenvolupar al màxim el nostre potencial humà.
 • Una solida formació espiritual que ens porti a una vertadera experiència de Déu a traves de: un temps freqüent i privilegiat de contemplació, un contacte assidu i vivencial amb la Paraula de Déu, una rica vida litúrgica en comunitat eclesial.
 • Una vertadera formació teològica i bíblica per, d´ un costat, alimentar el nostre contacte amb Déu i, d’ un altres costat, poder ser testimonis eficients en els paradigmes del home d’ avui.
 • Una inserció directa en la comunitat eclesial concreta per a construir, al costat i amb el sacerdot encarregat del ministeri pastoral, els elements dinamitzadors de la Parròquia i la Diòcesi: activitat catequètica, animació litúrgica, acció socio-caritativa…

 

Modalitat: Associació Privada de Fidels

Aprovació: Arquebisbat de Madrid: 27-10-1997; Patriarcat de Lisboa:13-06-1998; Arquebisbat

de Barcelona: 30-05-2011, Bisbat de Fàtima: 2-05-2006; Bisbat de Getafe: 30-05-2008; Bisbat de València: 8-11-2009; Bisbat de Oporto:15-07-2011.

Implantació Diocesana: 15-10-2004

Ámbit: Internacional        

Relacions estables amb altres institucions: amb NOVAHUMANITAS (www.novahumanitas.org) que és una filial de MAMBRÉ: és el que oferim al públic.

Responsable: Mn Josep Font Gallart – Paseo de la Estación, 2B, 28350 Ciempozuelos (Madrid) Telèfon 911965949 i 616164006, adreça electrònica: josepfontgallart@novahumanitas.org

Consiliari: Mn. Josep Font Gallart (616164006)

Passeig Sant Joan Bosco, 24

08017 Barcelona

Tel. 625 13 60 84

A/e: mdomin94@xtec.cat

Web: www.cooperadors.salesians.info

Horari: a partir de les 18 h

 

Finalitat: Els Salesians Cooperadors compartim el carisma apostòlic de la Societat de Sant Francesc de Sales i de les Filles de Maria Auxiliadora, compartint la vocació comuna segons l’ideal de vida espiritual i apostòlica promogut per sant Joan Bosco, col·laborant activament en la difusió dels valors humans i cristians segons el model pedagògic i el carisma del Fundador. Assumim una manera especifica de viure l’Evangeli i de participar en la missió de l’Església. Ens comprometem pels joves i les classes més populars; i a realitzar l’ideal evangèlic de l’amor a Déu i als altres en les situacions ordinàries de la vida.

Mètodes i mitjans: Guiat per l’Esperit Sant, Don Bosco visqué i transmeté als membres de la seva família un estil peculiar de vida i acció: l’esperit salesià. Els Salesians Cooperadors participem d’aquest esperit i el volem fer fructificar d’acord amb la condició laïcal que ens és pròpia. Ho fem des d’una experiència de fe compromesa, tenint present que el centre i la síntesi de l’esperit salesià és la caritat pastoral viscuda plenament per Don Bosco. La vida de grup, setmanal o quinzenal, ens permet créixer i formar-nos en la fe. Els exercicis espirituals anuals oferts per l’Associació a tots els seus membres són una ocasió privilegiada de conversió i represa. El Salesià Cooperador realitza el seu apostolat, en primer lloc, en les ocupacions quotidianes. Lloc d’especial interès apostòlic són la família, el matrimoni, els ambients de vida i treball, en la realitat social. Activitats típiques dels Salesians Cooperadors són: la catequesi i la formació cristiana, l’animació de grups i de moviments juvenils i familiars… Don Bosco, la col·laboració en centres educatius i escolars, el servei social entre els pobres, l’acció en el camp de la comunicació social, la col·laboració en la pastoral vocacional, el treball missioner, la col·laboració en el diàleg ecumènic i interreligiós, el compromís de la caritat en el servei sociopolític, el desenvolupament de l’Associació.

Els Salesians Cooperadors tenim un apostolat específic que va néixer al 1965, fruit d’una campanya en favor de la família: Les Llars Don Bosco.

Llars Don Bosco (LDB) és un moviment eclesial de matrimonis i apostolat familiar el nom de “Llars” l’adoptem per la seva especial referència a la família i “Don Bosco” perquè volem expressar el nostre seguiment a Crist mitjançant l’esperit evangèlic i l’estil educatiu de Sant Joan Bosco.

Les seves finalitats són:

 • Acceptar un compromís seriós en la construcció de la comunitat eclesial i humana, partint de la pròpia realització comunitària com a esposos i com a família.
 • Pastoral familiar.
 • Vetllar per la formació humana, cristiana i salesiana de les parelles, per tal que es realitzin com a persones, com a esposos, i educadors dels seus fills.
 • Afavorir cada una de les nostres famílies perquè arribin a ser autèntiques esglésies domèstiques on s’ofereixi, a tots els seus membres la possibilitat de créixer contínuament en l’amor a Déu i els altres.

Els grups són la base del moviment. Aquests estam formats per cinc o sis matrimonis i un consiliari (sacerdot, salesiá, salesiana, o bé un matrimoni amb experiència) que s’encarrega d’orientar el grup.

El grup participa d’una reunió mensual. Per tal de preparar aquesta trobada amb responsabilitat els esposos faran la “trobada de parella”.  Un moment clau i potser el que li dona tot el sentit al moviment. En aquesta “trobada” la parella reflexionarà i treballarà el tema que més tard posarà un comú en la reunió de grup.

Un cop a l’any tots el grups de la nostra inspectoria es troben un cap de setmana per a fer una  convivència formativa i de reflexió.

El moviment de Llars Don Bosco té presència en alguns països. Tot i això la nostra organització més propera és Provincial. Els grups de la Província Mare de Déu de la Mercè són d’Osca i Catalunya, unit així totes les diòcesis d’aquests territoris.

Modalitat: Associació pública de fidels.

Aprovació: Civil, diocesana, de la Conferència Episcopal Espanyola, de la Seu Apostòlica a Roma el 1876. El nou estatut de l’Associació ha estat aprovat ad experimentum per sis anys el 2007.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Societat Don Bosco.

Implantació diocesana: SSCC: 157 membres i 11 centres; i 44 aspirants i 4 centres en formació. Llars Don Bosco: 21 equips (mil en tot l’estat).

Àmbit: Internacional.

Relació estable amb altres institucions, dependència d’Orde o Congregació religiosa: Tercera branca de la Família Salesiana, juntament amb la Societat de Sant Francesc de Sales i les Filles de Maria Auxiliadora.

Responsable de l’Associació de Salesians Cooperadors:  Ana Arbona, coordinadora provincial.

Persona de contacte: Mònica Domingo.

Persona de contacte del Grup de Llars Don Bosco: Emma Torres.

Delegat dels SDB (Salesians Don Bosco): Isidre Serdà.

Delegada de les FMA (Filles de Maria Auxiliadora): Montserrat Domènech.

Matrimoni coordinador del moviment de Llars Don Bosco: Chema Moreno i Anabel Benito.

Consiliari delegat i delegada dels Salesians Don Bosco i de les Filles de Maria Auxiliadora: Isidre Serdà  (SDB) i Montserrat Domènech (FMA).

Góngora, 9, 1r 3a

08042 Barcelona

 

Finalitat: Persones dedicades a l’apostolat, sense obres pròpies. Se cerca el testimoni cristià en el propi entorn, així com l’expressió comunitària de la fe.

Mètodes i mitjans: Viuen de la professió. Tenen uns compromisos amb vista al compliment de la seva finalitat.

Modalitat: Associació (Pia unió).

Aprovació: Diocesana (decret 1960).

Implantació diocesana: Amb llars de vida comunitària i amb domicilis privats. Són uns 38 membres, entre associades i simpatitzants.

Relacions estables amb altres institucions: Parròquies, Convictori Sacerdotal, Comitès de solidaritat amb el Tercer Món, JOC-JOBAC, GOAC, voluntariat en associacions de promoció i de l’àmbit de la pobresa i marginació.

Responsable: Anna Maria Colomer i Busquets.

Consiliari: Mn. Josep M. Rovira Belloso.

Consiliari adjunt: Mn. Joaquim Cervera Duran.

C/ Indústries 5,

08820, El Prat de Llobregat (Barcelona)

A/e: cmsbadalona@yahoo.es; cmsprat@yahoo.es

 

 

Finalitat: Promoure i potenciar la vida i missió del laic a l’església i arreu del món. El CMS neix a l’església per a l’església. La seva finalitat és:

– Testimoniar la grandesa de la vocació cristiana en el misteri de comunió eclesial.

– Ésser signe de petites esglésies i membre actiu de l’Església.

– Fer créixer l’oració com a tracte d’amistat amb Déu i com viure d’universalitat eclesial, a la llum de la Paraula i de la història.

– Promoure els valors de l’escolta, la reflexió i la contemplació com a camí personal cap a   l’interioritat.

– Oferir un estil de viure senzill, alegre i de treball.

– Restar en actitud de servei als germans, atenent les urgències de l’església i la societat.

– Col·laborar en la transformació de la societat, per a que sigui més justa i solidària, segons l’Evangeli.

– Contemplar a Maria com a model, mare i companya amb l’objectiu de viure en comunió amb Déu i els germans.

Mètodes i mitjans: Es basa en cinc pilars que són: Església, Oració, Missió, Maria i formació.

Modalitat: Associació Internacional privada de laics.

Aprovació: Vaticana: El 20 de març de 1996, el Consell Pontifici per als Laics, decreta l’aprovació dels estatuts “ad experimentum” i el reconeixement del CMS com Associació Internacional privada. El 2 d’abril de 2006, es decreta l’aprovació definitiva dels estatuts.

Civil: El 26 d’abril de 2010 és inscrita en el Registre de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Implantació diocesana: 2 Grups. Un grup al Prat del Llobregat i un altre grup a Badalona.

Àmbit: Internacional

Relacions estables amb altres institucions: Carmelites Missioneres (CM), Pares Carmelites Descalços, Prokarde, Xarxa de Laics, Centre de Promoció social Francesc Palau.

Responsable: Lluïsa Jerez (656590601)

Germana Assessora: Pilar Munill.

 

Pere d’Artés, 4

08031 Barcelona

Tel. 93 429 27 98

 

Finalitat: Promoció integral cristiana de la dona d’ambients populars a través de la cultura.

Mètodes i mitjans: Atenció a necessitats culturals de la dona: Cultura general, alfabetització, classes de català, el dijous xerrades culturals d’interès general.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Civil (reconeguda pel Ministeri de Cultura, 4-X-1983). Diocesana (1980). Conferència Episcopal Espanyola (com a «Centre de Cultura Popular i Promoció d’Adults», 28-II-1981).

Implantació diocesana: Equips dedicats a la culturització a base de xerrades i a classes d’alfabetització.

Àmbit: Local (Santa Eulàlia de Vilapicina).

Relacions estables amb altres institucions: Coordinat amb els altres centres de Cultura Popular i Promoció d’adults per Maria Jesús Cañada (tel. 93 201 24 13).

Responsable: Aurora Bozal (tel. 606 019 897 / 93 420 37 93), aurora.bozal@gmail.com

 

Consiliari: Mn. Miquel Bada Elias (Santa Eulàlia de Vilapicina, tels. 93 352 55 51 i 93 429 69 23).

Adreça electrònica: cpm@prematrimonialcpm.org

Tel: 93 368 64 99  (Salvador i Anna de 21 a 22h)

08012 Barcelona

Web: www.prematrimonialcpm.org

 

Finalitat: 1. Acollir i acompañar les parelles en el creixement del seu amor mutu. Ajudar els promesos a preguntar-se sobre la seva fe i sobre el significat del matrimoni, revelar-los que el Senyor està present en l’amor que es tenen ells dos i que els porta a ser testimonis d’ell a través de la seva vida d’esposos. Donar-los una visió de familia oberta.

 1. Quant a la constitució de l’equip, arribar a ser una petita comunitat cristiana de laics i consiliaris, alimentada per un treball de revisió de vida que els permeti presentar-se a les parelles com a autèntica comunitat cristiana que anuncia l’Evangeli.

Mètodes i mitjans: Fan equip amb el consiliari un conjunt de matrimonis i convoquen els promesos que demanen a l’Església que beneeixii el seu compromís matrimonial, a unes reunions prèvies al compromís, sempre partint del diàleg dels moderadors amb els promesos i dels promesos entre ells, per acompanyar-los en el creixement del seu amor i la seva fe amb vista a la constitució d’una parella i d’una família segons els valors de l’Evangeli viscuts avui.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Diocesana (10-V-1974). Conferència Episcopal Espanyola (com a Federació Nacional de Centres de Preparació al Matrimoni, estatuts aprovats el 20-XII-1975).

Àmbit: Diocesà.

Responsables: Salvador Manich i Anna Vallès

Consiliari: Mn. Gaspar Mora Bartrés.

Coordinador web CPM: Gregori Campos (gcamposandreu@gmail.com)

Rocafort, 242 bis interior 1r

08029 Barcelona

Tel. 93 322 01 98, fax 93 444 38 09

Horari: dimarts i dijous de 17 a 20 h

 

Finalitat: El Centre s’interessa en la identificació del moment cultural que vivim per a dialogar-hi i propiciar la maduració i el progrés. Vol participar en la vida de la fe des dels nuclis més vius de les comunitats cristianes. Confia en el valor positiu d’uns mínims jurídics i d’unes estructures funcionals que faciliten la vida de la comunitat, però vol recordar sempre que la principal institució cristiana és Jesús. Considerem que la nostra definició social ha de tenir un plantejament arrelat, alliberador i solidari, i creiem que ens cal estar oberts a una ciutadania universal des de l’interès voluntàriament fraternal de la nostra diferència.

Metòdes i mitjans: Seminaris sistemàtics o esporàdics sobre temes relatius a la cultura, la religió o al diàleg entre elles. Participació, junt amb altres entitats, en iniciatives de diàleg cultural o social dins de Catalunya o en el context internacional.

Publicació d’articles d’opinió. Sessions públiques d’estudi de temes o esdeveniments socials o eclesials. Participació en les sessions del MIIC-Pax Romana.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Civil diocesana, 28-10-1972.

Implantació diocesana: 100 socis.

Àmbit local: Barcelona.

Responsable: Núria Sastre Domènech, presidenta.

Plaça de Ferran Reyes, 2

08027 Barcelona

Tel. 93 408 29 10, fax 93 408 62 41

Horari: de dimarts a divendres de 9,30 a 13,30 h i 16,30 h a 20,30 h.

 

Finalitat: Promoure les persones del barri amb sentit cristià.

Mètodes i mitjans: Coordinadora d’adults, Grup Tercer Món, Comerç Just, Cooperadors Salesians, tallers per a adults, Centre Obert amb ludoteca i biblioteca, Centre Juvenil Meridiana, Esplai i Colònies Don Bosco unit al Moviment Juvenil Salesià, Agrupament Escolta Narcís Monturiol unit al ME/GSJ,  Càritas (distribució de roba i aliments), Escola de Vida per a Gent Gran, Llar Don Bosco per a la tercera edat, Coral. També es deixen els locals a serveis externs, com són moviments pro Àfrica, entitats del barri, etc.

Econòmicament se sosté per aportacions dels socis i ajuts d’altres procedències.

Modalitat: Centre parroquial.

Aprovació: Civil. Estatuts de les associacions salesianes. Aprovació: Civil. Estatuts de les associacions salesianes.

 

Dependència d’orde o congregació religiosa: Salesians.

Àmbit: Parroquial i provincial respecte als salesians.

Relacions estables amb altres institucions: Societat Don Bosco.

Responsable: Rafael Cots.

Consiliari: P. Emili Marcos Souto, SDB (tel. 93 436 44 82).

Plaça del Nord, 14

08024 Barcelona

Tel. 93 218 10 77

Adreça electrònica: cercle@gracia.lasalle.cat

www.lasallegracia.cat/cercle-cultural

 

Finalitat: Formació permanent de persones (homes i dones) de cinquanta anys i més, amb una orientació cristiana.

Mètodes i mitjans: Els fins són afavorir l’amistat entre els associats i fomentar la seva formació en els aspectes humans, culturals, socials i cristians. Els objectius preferents del Cercle la Salle són oferir als socis mitjans i oportunitats per a la seva formació permanent. Fomentar l’amistat i la convivència entre els socis. Fomentar els valors culturals en totes les seves manifestacions genuïnes. Comprometre’s a la promoció de la justícia i de la pau… Per aconseguir aquests objectius, el Cercle la Salle ofereix als seus socis activitats educatives, formatives, culturals, acadèmiques, artístiques, ludicorecreatives, variades i nombroses, ateses per un grup de més de trenta professors voluntaris, però competents i responsables.

Modalitat: Associació Cultural La Salle.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germans de les Escoles Cristianes (La Salle).

Àmbit: La ciutat de Barcelona i rodalies.

Relacions estables amb altres institucions: Amb les associacions de gent gran del barri de Gràcia i altres associacions lassal·lianes de fora de Catalunya.

Responsable i Consiliari: Gmà Antoni Perera (aperera@lasalle.cat)

Carrer Anna Maria Martínez Sagi,  1-7, esc. D, 2n 2a

08041 Barcelona

93 455 17 84

Web: www.adsis.org

Finalitat: ADSIS és un moviment de comunitats cristianes format per persones que volen viure l’Evangeli de Jesús a través d’una presència fraterna i solidària entre els joves i els pobres. 

Les comunitats les constitueixen persones creients que des de diversos compromisos, ministeris, estats de vida i professions, participen d’un mateix projecte de comunió i servei, entre ells i amb els altres.

Adsis vol dir “estar present”. Des de la fraternitat i la solidaritat, volem fer present en el món d’avui la proximitat de Déu als joves i els pobres.

Mètodes i mitjans: Vivim en petites comunitats que volen ser presència significativa entre els joves i els pobres. Estem presents en barris treballant amb joves desfavorits. Fem activitats de pastoral i impulsem programes de promoció social que abasten una gran diversitat d’àmbits: capacitació de joves i promoció d’ocupació, inserció d’iimigrants, educació en valors…

Modalitat: Associació de fidels de caràcter internacional.

Aprovació: Vaticana (1997).

Implantació: A Barcelona, altres ciutats de l’Estat Espanyol, diversos països de Latinoamèrica, Roma i Rumania.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Moviment ADSIS.

Responsables: Mercedes Yubero Ruiz

                          Jordi Ros Piedra

Persona de contacte: Victoria Fuentes Vergara.

Pavellons de Fe i Llum

Lluçanès, 48 bis (darrere el Col·legi Jesús Maria, a Sant Gervasi).

Correspondència:

Floridablanca, 31-33, 4t 2a, esq.

08015 Barcelona

 

Finalitat: 1. Promoure l’esperit de germanor cristiana entre aquells matrimonis que tinguin un fill deficient psíquic i aquelles altres persones que s’interessin per la qüestió de la no-normalitat, descobrint en els afectats allò que els fa persones i permet estimar-los per ells mateixos. 2. Estimular la vida cristiana en el si de les famílies dels associats.

Mètodes i mitjans: Reunions d’equips de matrimonis i reunions comunitàries on es comparteixen els problemes que planteja la no-normalitat, amb ajuda mútua de servei moral i espiritual.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (15-III-1997). Diocesana (15-III-1977).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Josep Antoni Martínez i Zaplana, president (tel. 93 325 14 13); Emilia Barnés Castelló (tel. 93 674 38 80) i Ana Martínez Martínez (tel. 453 58 66), membres de la Junta.

Consiliari: Mn. Manel Pousa i Engroñat.

Responsables de les diferents comunitats de Barcelona: Comunitat Josep M. Segura (locals Fe i Llum): Beatriu Puiguriguer i Martínez (tel. 93 325 14 13); Mn. Manel Pousa, consiliari (tel. 93 221 09 25). Comunitat Sant Pius X (Parròquia de Sant Pius X): Mercè Blasco Benach (tel. 93 352 18 54); Mn. Francesc Lladós, consiliari. Comunitat Sant Mateu (Parròquia de Sant Mateu): Jaume Carceller i Fuster (tel. 93 427 61 83); Mn. Paco Gimeno, consiliari (tel. 93 427 21 67).

Consiliari de les comunitats de Barcelona: Mn. Francesc Torrebadella (tel. 93 352 49 50).

Joan Blanques, 10   08012 Barcelona

Tels. 93 213 41 10

Adreça electrònica: secretaria@comunitatdejesus.net

Web: www.comunitatdejesus.net

 

Finalitat: Viure autènticament l’evangeli per a fer present l’anunci de Jesús entre els homes, des de les diferents situacions i vocacions, a l’empara d’un intens sentit de vida de Comunitat i amb estreta vinculació amb l’espiritualitat de Carles de Foucauld, com laics enmig del món.

Mètodes i mitjans: L’estil de la comunitat es fonamenta en l’esperit d’amistat i relació fraterna i en l’oració, viscut tot en la pobresa, amor i unitat que donen la pau interior. Hi participen laics en diferents nuclis: Barcelona, Tarrés, Reus, Lleida, Jaca, València i La Canyada de Biar (Alacant). Trobades de llar setmanals per a compartir i pregar en comú; i recessos de cap de setmana alguns mesos de l’any per a la formació, la reflexió i la pregària.
Al poble de Tarrés, Les Garrigues, Lleida, la Comunitat de Jesús ofereix de forma desinteressada dos eremitoris i diverses cases per al servei d’aquelles persones i grups que busquen un entorn apropiat per al silenci, la pregària i el treball en grup amb finalitat espiritual. Per a contactar, tarres1@gmail.com.  

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses al Ministeri de Justícia, 24-II-1981). Erigida canònicament pel cardenal Narcís Jubany el 18 de març de 1975.

Implantació diocesana: Barcelona. Altres diòcesis: Sant Feliu de Llobregat, Tarragona (Tarrés, Reus), Lleida, Jaca, València, i Alacant. Si bé en alguna d’aquestes diòcesis la presència és de només un o dos germans.

Àmbit: Espanya. Relacions estables amb altres institucions: Associacions Família Espiritual del Beat Carles de Foucauld, d’Espanya i internacional.

Responsable: Josep Calvet. Tel. 639 28 13 96  calvet13@gmail.com Assessor religiós: P. Antoni Andrés Soler, CMF.

 

Pl. Padró, 1 baixos

08001 Barcelona

Tel. 93 441 81 23

Web: www.santegidio.org

 

La Comunitat de Sant’Egidio és una associació pública de laics de l’Església de la que formen part més de 50.000 persones, compromesa en l’evangelització en més de 70 països de diferents continents. Totes les comunitats, disseminades en el món, comparteixen la mateixa espiritualitat i els fonaments que caracteritzen el camí de Sant’Egidio:

La pregària, que constitueix un element essencial: és el centre i el primer lloc d’orientació de la vida comunitària.

La comunicació de l’Evangeli, cor de la vida de la Comunitat, que s’estén a tots aquells que cerquen i demanen un sentit a la vida.

La solidaritat amb els pobres, viscuda com servei voluntari i gratuït en l’esperit evangèlic d’una Església que és “Església de tots i particularment dels pobres” (Joan XXIII).

L’ecumenisme, viscut com amistat, pregària i recerca de la unitat entre els cristians de tot el món.

El diàleg, indicat pel Vaticà II com a camí de la pau i de la col·laboració entre les religions, però també com a forma de vida i com a mètode per a la reconciliació en els conflictes.

Àmbit: La Comunitat de Sant’Egidio té el seu centre en l’església romana de Sant’Egidio, de la qual pren el nom.  A Barcelona té el seu centre en la Basílica dels Sants màrtirs Just i Pastor. Allà on hi ha una Comunitat de Sant’Egidio es viu una presència contínua de pregària i d’acollida als pobres i als pelegrins.

Responsable: Jaume Castro Forns

Finalitat: La Comunitat de Vida Cristiana (CVX), és una associació internacional d’homes i dones, adults i joves de totes les condicions distribuïts per tot el mon. El nostre desig és formar-nos i seguir més a prop a Crist i treballar per la construcció del regne.

Ens reunim en petites comunitats. Totes juntes constitueixen “Una Comunitat Mundial”.

Som una comunitat que compartim la vida en el nostre grup local per cercar la crida de Déu en les nostres vides i per poder transformar el mon.

La nostra vocació ens crida a viure la espiritualitat ignasiana, inspirats per Ignasi de Loiola, amb els mitjans que tenim al nostre abast: els Exercicis Espirituals, l’examen diari, el discerniment, l’acompanyament i la comunitat.

En definitiva: tot el que ens ajuda a cercar i trobar al Senyor en totes les coses i a ser homes i dones per als altres.

Actualment, les CVX presents a la Diòcesis de Barcelona són:

Amb seu social:

Casal Loiola,

C/ Balmes 138

Tel 93 415 64 34

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA FÒRUM JOVES –  CVX

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA FÒRUM ADULTS – CVX CONGREGACIÓ MARIANA

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA BERCHMANS – CVX

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA LA VINYA – CVX

Amb seu social:

C/ Provença, 450

Tel. 93 436 69 33

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA SAGRADA FAMILIA – CVX

Totes i cada una de les comunitats mantenen la seva pròpia identitat.

Responsables:  nivell de representació institucional les persones que assumeixen aquest servei en nom de totes les CVX de Barcelona són:

.    Lluís Miquel Pla,  President del Consell Territorial de Catalunya

.    Carles Ribalta Xicota,  representant de les CVX de Barcelona al Secretariat de Pastoral Seglar

L’adreça postal d’ambdós és,

Casal Loiola

C/ Balmes 138

Tel 93 415 64 34

Email Casal: http://www.casalloiola.org

Parròquia de Santa Joaquima de Vedruna

La Gleva, 25 i Sant Hermenegild, 13

08006 Barcelona

Tel. 93 200 39 31

http://www.caminoneocatecumenale.it

 

Finalitat: Intentar assolir plenament la gràcia del baptisme.

Mètodes i mitjans: Pastoral d’evangelització per a adults a través de les parròquies seguint un catecumenat postbaptismal. Interpel·lació directa de la Paraula de Déu a la pròpia vida. Celebració de la Paraula de Déu, de l’Eucaristia dominical prèvia preparació per equips a les cases.

Modalitat: Catecumenat e iniciació cristiana

Aprovació: Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: 45 comunitats en 9 parròquies i un total de 1600 membres.

Àmbit: Parroquial en diverses parròquies de la diòcesi. Cada parròquia alberga les seves comunitats.

Responsables en Barcelona: José Martrat (Parròquia Santas Julianas i Semproniana –

tf. 462 01 10) i Juan Pablo Civil (Parròquia Santa Joaquina – tf. 93 200 39 31).

Poniente, s/n

08930 Sant Adrià del Besòs

Tel. 93 381 85 95

Horari: de 16 a 19 h

 

Finalitat: Ajuda al necessitat, assessorament i participació en els actes religiosos.

Mètodes i mitjans: Processó de Setmana Santa, viacrucis. Atenció a persones necessitades, assessorament jurídic, donació d’aliments i roba als molt mancats. Visites culturals.

Modalitat: Associació de fidels.

Aprovació: Diocesana (22-IX-1981).

Implantació diocesana: 500 socis col·laboradors i 800 participants i simpatitzants.

Àmbit: Local, barri de la Mina.

Responsables: Joan Naranjo Cortés, president; Encarnación Cortés Cortés, secretària; Mayka Horcajada González, vicesecretària; José Antonio Eyre, assessor jurídic.

Consiliari o assessor religiós: Mn. Joan Codina (tel. 93 381 33 44).

Església, 82

08950 Esplugues de Llobregat

Tel. 93 371 00 45

 

Finalitat: Invoca la protecció de santa Apol·lònia, patrona dels dentistes, reuneix els devots i investiga sobre la història relacionada amb la santa.

Mètodes i mitjans: El monestir de Montsió conserva una relíquia i una imatge de la santa. Els dentistes en general i els confrares en aquest cas, celebren la seva festivitat el 9 de febrer en el monestir amb una Eucaristia presidida pel consiliari. L’associació reuneix tots els professionals relacionats amb l’odontologia i els devots de la santa en les activitats que se celebren durant l’any.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Diocesana (25-I-1990).

Implantació diocesana: 80 confrares.

Àmbit: Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Monestir de Santa Maria de Montsió.

Responsables: Josep Maria Ustrell i Torrent, confrare major (tel. feina 93 804 21 11; Marta Ventura, protocol.

Consiliari: Mn. Josep Lluís Fernández Padró (tel. 696 412 947).

Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona

Tels. 93 417 12 00 i 93 417 13 12

Adreça electrònica: editjm@terra.es

Horari: de 9 a 12 h

 

Finalitat: Ajudar al creixement espiritual dels seus membres i  actualitzar la seva formació cristiana segons el magisteri de  l’Església.

Mètodes i mitjans: Reunions periòdiques de compartir espiritual i de formació.

Modalitat: Associació.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Religioses de Jesús Maria.

Implantació diocesana: Sis grups amb una mitjana de dotze persones per grup.

Àmbit: Barcelona.

Responsables: Gna. Claustre Bonet, RJM (tel. 93 417 13 12),

                          Maria Carme Malet, secretària tel. 93 212 13 32).

Consiliari: P. Pere Sunyer, SJ.

Llibertat, 3, 4t 1a

08170 Montornès del Vallès

Tel. i fax 93 568 16 52

Horari: diari de 9 a 23,30 h (divendres i dissabte de 10 a 20 h)

 

Finalitat: Animació missionera de les comunitats eclesials i en l’evangelització de la cultura.

Mètodes i mitjans: Funcionen com a grups autònoms corresponsables i creatius que creen relacions humanes des de la dimensió cristiana, amb dinàmiques específiques: «Missioners Món Nou» de nens, «Futur Sense Fronteres» d’adolescents de BUP i COU, «Joves Sense Fronteres» per a més de divuit anys, «Famissió» de famílies, i «Sanitat i Missions» per a gent amb carrera universitària enfocada al servei missioner dins el camp de la sanitat. Cada grup té reunions a la parròquia o en l’àmbit en què es viu en comunió, es profunditza la fe i se celebra la missió amb altres grups i altres carismes. Les principals trobades que fomenten i que tenen l’aval de més de vint anys d’experiència són els «Encuentros Misioneros Silos», que es fan cada estiu al costat del monestir benedictí de Santo Domingo de Silos. També les trobades de caire diocesà i Festivals de la Cançó Missionera.

Modalitat: Associació pública d’àmbit estatal.

Aprovació: Diocesana (16-II-1990). Conferència Episcopal Espanyola (19-XI-1988).

Àmbit: Internacional. En l’actualitat hi ha branques de Missioners Món Nou i Jovent sense Fronteres a Portugal, Argentina, Xile, Perú, Equador, Colòmbia i Mèxic. La nostra branca de Famissió s’està posant en marxa als mateixos països.

Relacions estables amb altres institucions: Des dels «Encuentros Misioneros Silos», l’associació ha practicat la cooperació més àmplia amb tota mena de grups, moviments, associacions diferents d’ella mateixa. Amb aquest criteri es va organitzar el Consejo Nacional de Jóvenes Cristianos el 1985, posant en marxa per a aquest cas la iniciativa de les Associacions Cristianes Unides (ACU), que englobaren més d’una trentena d’associacions de tot l’àmbit de l’Estat espanyol. El 1989, en ocasió de la Jornada Mundial de la Joventut amb el Papa a Santiago, foren requerits pel bisbe de Santiago per a organitzar l’acollida i la coordinació de tot l’esdeveniment, cosa que van fer mitjançant els Voluntaris de l’Animació i el Servei (VAS), equip de voluntaris en què estaven integrats la pràctica totalitat d’associacions i moviments juvenils d’Espanya.

Responsable: Dionisio Portela Hernando (tel. 93 568 16 52).

Consiliari: P. Fernando Ruiz Valero, OM.

Via Augusta, 205

08021 Barcelona

Tel. 93 200 11 33

Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 19 h

 

Finalitat: 1. Aprofundir en la fe i divulgar les orientacions que emanen de l’Església en tots els àmbits —individual, familiar i social— de la societat catalana culturitzada. 2. Conèixer els avenços científics, tecnològics, sociològics i humanístics que afecten directament la societat per a poder-se’n formar uns criteris cristians.

Mètodes i mitjans: Els que es necessiten per a complir les finalitats.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Diocesana (renovació d’estatuts 15-III-1991).

Implantació diocesana: Entre socis, simpatitzants, pares d’alumnes de la institució cultural, professorat i alumnes són sis mil persones.

Àmbit: Local. Barcelona i entorn.

Relacions estables amb altres institucions: Associada a la Comissió Coordinadora d’Organitzacions Catòliques Femenines de Barcelona i aquesta a la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC), Fundació Joan Maragall, Parròquia de Sant Ildefons, Eiximenis, Associació Centre Ecumènic de Catalunya, Col·lectiu de Dones de l’Església.

Responsable: Núria Raventós i Blanc (tel. 93 203 95 68).

Assessor religiós: Mn. Joan Alemany.

Coordinadors actuals: Casimir Lois i Lola Cayuela

C/ Lepant 335 àtic 1        08025 Barcelona

Tel. 93 3473506  lois_cayuela73@yahoo.es

Matrimoni enllaç: Josep Albert Ymbert i Claudina Reig

C/Aulèstia i Pijoan 13 pral.    08012 Barcelona

Tel. 93 2179794  ymbertreig@gmail.com

Email: encontrematrimonialbcn@gmail.com

www. encuentromatrimonial.com

 

Finalitat: Encontre Matrimonial és un moviment especialitzat en renovar, enfortir i consolidar la relació dels esposos i dels sacerdots amb la seva comunitat. Des de la nostra espiritualitat fonamentada en la fe catòlica, acompanyem no només a matrimonis, sinó també a parelles estables no sacramentals. Tenim una vocació de sortida en missió que realitzem des del respecte i usant com a instrument d’evangelització, el nostre testimoni de vida matrimonial i sacerdotal.

Mètodes i mitjans:

En Encontre Matrimonial treballem la comunicació i actualitzem la vivència de la vocació matrimonial/sacerdoci i l’experiència del sagrament com a signe que ha de ser i fer-se visible a la societat.

Ho fem mitjançant el reconeixement i acceptació dels sentiments, a través del diàleg profund, practicant l’escolta activa, entrant en contacte amb el somni d’amor que ens va unir i, a través d’ell, prenent consciència de la nostra vocació, vivint l’espiritualitat matrimonial.

Encontre Matrimonial ofereix Caps de Setmana, una experiència d’acollida i conversió. Acollir el que som, tal com som. Acollir també els nostres sentiments, i acollir l’altre amb les seves diferencies i peculiaritats. Conversió en la forma de mirar-me a mi mateix, de mirar  l’altre i de mirar a Déu. Tot gràcies al diàleg, l’escolta i la comunicació, que s’ofereixen com instruments indispensables per viure l’amor de forma responsable i íntima, en el matrimoni i en la comunitat.

Encontre Matrimonial organitza i dirigeix grups d’acompanyament formats per matrimonis, parelles, sacerdots que han viscut l’experiència d’un Cap de Setmana i manifesten el seu interès per aprofundir i reviure els aspectes viscuts en el Cap de setmana.

Manté vives i actives les comunitats formades pels matrimonis, parelles, sacerdots que romanen vinculats a Encontre Matrimonial a través de grups de diàleg.

Els darrers anys, en Encontre Matrimonial s’ha posat en marxa la campanya “Aprendre a conviure: claus de l’èxit”. Una de les accions d’aquesta campanya són els tallers de comunicació, xerrades de dos hores de durada, que s’imparteixen en forma de cicle, amb la regularitat més adequada a cada lloc i situació. Són xerrades que toquen temes de relació de parella, tractats d’una forma amena, però amb un toc de “estil d’Encontre”(petit compartir vivencial). Els tallers de comunicació són oberts a parelles que no hagin viscut el Cap de Setmana.

Encontre Matrimonial a Barcelona, publica la newsletter  L’Esperit.

Modalitat: Moviment amb personalitat jurídica privada de l’Església.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, 8-III-1991). Conferència Episcopal Espanyola (22-XI-1990).

Implantació diocesana: Comunitats a Barcelona, Baix Llobregat, Vallès (Sabadell i Terrassa)

Àmbit: Internacional (Worlwide Mariage Encounter).

Relacions estables amb altres institucions: Secretariat de Pastoral Familiar.

Responsables actuals a Barcelona: Casimir Lois i Lola Cayuela

Sacerdot que fa “team” amb els coordinadors:  Jesús Roy Gaudo, sacerdot mercedari (Plaça Castella, 6 tel. 696153178)

 

Balmes, 78, baixos (secretariat)

08007 Barcelona

Tel. i fax 93 467 55 51

Adreça electrònica: secretariatemd@terra.es

Web: www.emd-cm.cat

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h.

 

Finalitat: Aprofundir en el matrimoni per viure’l al més cristianament possible i anunciar al món els valors del matrimoni cristià per la paraula i el testimoni de vida.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals per cases en equips de quatre a sis matrimonis amb un consiliari per equip, en què es tracta la temàtica proposada per al curs des de l’equip internacional de responsables «Orientacions de Vida» i la problemàtica viva que es va presentant, «Els punts d’esforç». L’Equip regional de responsables per a Catalunya i Balears es reuneix quatre cops l’any amb els responsables de sector. Una trobada anual de responsables d’Espanya, i una altra del comitè internacional.

Modalitat: Moviment d’espiritualitat conjugal. Associació de fidels de dret privat.

Aprovació: Civil (estatuts registrats a la Del. Gen. d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat, 15-IX-1986). Vaticana (amb uns altres estatuts aprovats, 19-IV-1992).

Implantació diocesana: 500 matrimonis i 80 sacerdots assessors en equips a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilafranca, Sant Boi, Sant Feliu, Molins de Rei, l’Hospitalet i Rubí.

Àmbit: Diòcesis de Catalunya i Menorca i Internacional, a 53 països.

Relacions estables amb altres institucions: Equipos de Nuestra Señora a Espanya i resta del món.

Responsables: Meritxell Plana (meri.plana@gmail.com9; Manel Catà i Carme Farré (Josep Guix, 9, casa 5. 43206 Reus. Tel. 977 77 34 95).

Persona de contacte: Àngel Maculet, al secretariat. .

Consiliari: P. Gaspar Borda, OC (Francesc Salvans, 62. 08025 Terrassa. Tel. 93 735 48 77).

Calàbria, 273-275, entl. 4a.

08029 Barcelona

Tel. 93 363 03 64

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 h

Adreces electròniques: fab@federaciocristians.org, fedcristians@federaciocristians.org,    metges@federaciocristians.org, concursbiblic@cecot.es

Finalitat: Preparar i exercir l’apostolat, difondre els principis cristians, la Doctrina Social de l’Església i la seva aplicació a l’ordre temporal, manifestar públicament l’opinió col·lectiva dels cristians organitzats a Catalunya.

Mètodes i mitjans: El mètode bàsic de la formació és el Cercle d’Estudis. S’organitzen per grups a escala local i comarcal per a participar en els cercles d’estudis, pregar pels objectius de l’associació i complir el deure d’apostolat en les comunitats d’Església, en el si de la família i en el de la societat, tot procurant aportar-hi una opinió cristiana ben fonamentada. Periòdicament s’organitzen jornades d’estudis.  Publiquem periòdicament Radar Social i Butlletí de Militants i d’altres publicacions no periòdiques. La Federació és governada per un Consell Directiu elegit per l’assemblea general, el qual es responsabilitza col·legiadament del funcionament de l’entitat.

Modalitat: Organització general al servei dels catòlics catalans que associa persones i federa subfederacions i grups. Actualment la subfederació d’equips de pastoral de la política i la comunicació, subfederació de metges cristians de Catalunya, al grup «Avant» de Terrassa, i d’altres.

Aprovació: Civil (núm. 4572 del Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia), i Diocesana (14-II-1975).

Implantació diocesana: 1.500 afiliats a tot Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Fundació Dr. Albert Bonet.

Responsables: Consell Directiu de la Federació de Cristians de Catalunya.

Consiliari: Dr. Joan Costa Bou.

Còrsega, 404-406, 3r 2a

08037 Barcelona

Tel. 93 457 45 59 (particular)

Horari: de 18 a 20 h

 

Finalitat: Formar part d’una fraternitat secular, on cada membre viu a casa seva i té un treball propi. Viure l’acollida als altres i la recerca constant del Fill de Déu, encarnat, conegut com el «fill del fuster», fer fortament palesa la Bona Nova amb tota la vida, cercar la comunió i amistat amb tothom, esglésies, religions i pobles, solidaritat amb els pobres, presència viva de Crist en el món.

Mètodes i mitjans: Adorar Jesús i celebrar l’Eucaristia; acollir Jesús en la seva Paraula; trobar personalment Jesús en la pregària personal, recessos, desert, i en tot home, servint-lo i adorant-lo especialment en els més desheretats. Un recés un diumenge el mes, revisió de vida un cop el mes, una setmana de recés i convivència a l’estiu, amb les fraternitats d’Espanya, una trobada anual de cap de setmana també amb totes les altres fraternitats, cada dos anys una setmana de vacances en un país diferent, d’Europa, amb altres membres europeus, una trobada cada tres anys amb els altres grups de la mateixa espiritualitat de Foucauld (religiosos, consagrats i laics). Segueixen «les orientacions de les fraternitats». La trobada de «les famílies» de l’1 de desembre commemorant la mort del germà Carles de Jesús.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Vaticana (en el context de la família de Carles de Foucauld).

Implantació diocesana: Una sola fraternitat.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Francisco Grande Montes, coordinador de la fraternitat de Barcelona (tel. 93 351 62 64) i Maria Rosa Elias  (tel. 93 457 45 59). 

Consiliari: Mn. Miguel Elhombre Trallero (comunitat del Pradó, i rector de la Parròquia de Santa Bernadeta, tel. 93 350 34 15).

Avinguda del Perú, 13, baixos

08304 Mataró

Tel. 93 790 15 28 (parròquia).

 

Finalitat: Col·lectiu de fidels de la Parròquia de Santa Maria, que tenen el pas de la processó de Setmana Santa com la culminació de la feina humanitària i del testimoni religiós d’un any.

Mètodes i mitjans: Col·laboren amb Càritas, serveis socials. Un concurs de poesia religiosa, una exposició d’art religiós, col·laborant amb l’Ajuntament, tenen una banda de tambors de nois. Fan un dinar de germanor l’any. Cada dissabte resen el rosari a l’oratori, i un cop el mes celebren una Eucaristia de la germandat.

Modalitat: Germandat.

Aprovació: Diocesana (2-III-1993).

Implantació diocesana: Col·lectiu de set-cents fidels de la parròquia.

Àmbit: Local. Mataró.

Relacions estables amb altres institucions: Contacte amb altres vuit germandats que com ells treballen tot l’any.

Responsable: Joan Antoni Rambla del Valle (tel. 93 757 38 38) i Jaume Castells Nierga (tel. 93 268 35 86, horari laboral).

Consiliari: Mn. Joan Barat, Parròquia de Santa Maria de Mataró (tels. 93 790 15 28 i 93 796 29 55).

Avinguda del Dr. Basols, 125, local 3

08914 Badalona

 

Finalitat: Evangelitzar el poble: 1. Fomentant entre els membres la instrucció religiosa i les virtuts cristianes. 2. Promovent la religiositat popular. 3. Realitzant activitats i obres d’apostolat amb nens i joves. 4. Practicant la caritat amb els membres necessitats de la germandat. 5. Pregant amb el rosari al domicili social. 6. Portant de visita domiciliària entre els membres de la germandat la imatge de la Mare de Déu de Fàtima.

Mètodes i mitjans: La celebració de processons dignes, a la Setmana Santa, per a commemorar els sagrats misteris de la nostra redempció, i també en honor de la gloriosa Mare de Déu i Mare nostra, la santíssima Verge Maria.

Modalitat: Germandat.

Aprovació: Diocesana (5-IV-1993).

Àmbit: Llefià-Badalona.

Responsables: Manuel Martínez Ballesteros, germà major (tel. 93 399 79 75).

Consiliari: Mn. Enric Roig.

Avinguda de Vallvidrera, 20

08017 Barcelona

Tel. 93 203 25 14

 

Finalitat: Seguir plenament Crist, segons la pròpia vocació, per construir el Regne de Déu enmig del món.

Mètodes i mitjans: Centrar l’espiritualitat en la contemplació en espais diaris de soledat i silenci, promoure entre les membres les activitats i apostolats adequats a les aptituds i crida de cada una, en comunió amb el bisbe i la comunitat diocesana, organitzar i assumir com a associació algun apostolat que se li sol·liciti, suscitar vocacions al seguiment de Crist, crear i sostenir obres benèfiques. Actuen a Maternal Sta. Eulàlia (residència de mares solteres); Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina (Barcelona); Residència SAITS (Vic), per a gent gran.

Modalitat: Associació canònica privada de dones.

Aprovació: Civil (Registre del Ministeri de Justícia, 12-XII-1989). Diocesana (iniciada el 1961, reconeguda el 7-IV-1986, aprovada el 29-II-1988).

Implantació diocesana: 42 membres al bisbat de Barcelona.

Àmbit: Diocesà, però reconeguda a República Dominicana, Colòmbia i Xile.

Relacions estables amb altres institucions: Fundació privada Maria Raventós i Congregació de Germanes de Sant Felip Neri i de la Puríssima Concepció a Vic.

Responsable: Montserrat Español (tel. 93 203 45 59).

C/ Còrsega, 67-71

08029 Barcelona

Tel. i Fax: 93 218 10 05

Adreça electrònica: grupsdoracio@gmail.com

www.oracio.org

 

Finalitat: Créixer en esperit de pregària, formar part d’un grup on hi hagi una amistat sincera i forta fonamentada en Déu, i donar a conèixer l’oració en l’ambient on hom viu.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals amb lectures i meditació evangèlica, recés mensuals, escola de pregària, exercicis, reunió anual, etc.

Modalitat: Grups. Associació d’àmbit estatal.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, 11-VII-1991). Conferència Episcopal Espanyola (estatuts 28-II-1987). Vaticana (fundat el 19-III-1969, ref. Carta per Roma núm. 1047).

Implantació diocesana: Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Quatre-cents membres repartits en 31 grups, amb seu pròpia.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Ana Petit

Persones de contacte: Ana Petit i  María del Carme Romeu.

Consiliari: Mn. Josep Serra.

Consell de Cent, 226

08011 Barcelona

Tel. 93 487 40 09 i fax 93 215 31 26
info@hospitalitat.org

Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h.

 

Finalitats: 1. Organitzar pelegrinatges al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, tot procurant ser fidels al missatge de la Mare de Déu a Bernadeta i atendre especialment els pelegrins malalts i/o aquells que estiguin mancats de mitjans econòmics, i tenir cura de tots els aspectes –tant materials com espirituals– que facin eficaç l’acolliment d’aquesta finalitat. 2. Organitzar pelegrinatges a d’altres santuaris marians, amb els mateixos principis bàsics que els pelegrinatges al Santuari de Lourdes. 3. Transmetre als pelegrins –sans i malalts– l’esperit de fe i de caritat, per a poder viure’l durant tot l’any i concretat en la participació en les activitats, diocesanes o parroquials, que contribueixin al bé dels malalts. Per això, es tindran en compte les orientacions de la Delegació Diocesana de la Pastoral de la Salut i es perseverarà a promoure, al mateix temps que una conversió personal, una consciència d’Església i de responsabilitat apostòlica. 4. Formar els seus membres, i procurar capacitar-los espiritualment, humanament i tècnicament per a un apostolat eficaç, tant en els pelegrinatges com a les parròquies o moviments. 5. Organitzar actes, trobades i celebracions que contribueixin, durant l’any, a mantenir la devoció a la Mare de Déu, l’amor a Jesucrist i l’amor fratern entre els seus membres.

Mètodes i mitjans: Cada any l’Hospitalitat organitza dos pelegrinatges al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes amb malalts, atenent-los en totes les seves necessitats (un al juny i l’altre al setembre). També organitza un pelegrinatge al Monestir de Montserrat amb malalts; una jornada de germanor hospitalària amb malalts i hospitalaris; el Tríduum a la Catedral de Barcelona i un dinar de Nadal també compartit per malalts i hospitalaris.

Durant tot l’any, l’Hospitalitat, mitjançant un equip de voluntaris, efectua visites domiciliàries i hospitalàries als malalts i disminuïts que han anat a Lourdes. També té un altre ampli equip de voluntaris que organitza mensualment sortides, trobades i activitats diverses per donar suport, escolta i acompanyament als malalts crònics i minusvàlids.

L’Hospitalitat també disposa del «Telèfon vermell d’atenció i assessorament», en què els malalts poden sol·licitar assessorament jurídic i assistencial o qualsevol informació que necessitin. A més, des del febrer del 2000, s’emet un espai radiofònic nocturn a Ràdio Estel, coordinat pel responsable espiritual de l’entitat, amb l’objecte de donar un suport humà més efectiu i immediat als malalts que es troben sols. Finalment, l’Hospitalitat edita dos cops l’any una revista informativa –el Butlletí– on consten les activitats periòdiques i puntuals que es duen a terme, i diversos articles i comentaris de caràcter social, religiós o merament humà, molts d’ells preparats pels mateixos malalts i minusvàlids que participen en les nostres activitats.

Modalitat: Associació amb personalitat jurídica privada, sense afany de lucre.

Aprovació: Diocesana (7-IV-1910). Darrers estatuts aprovats (16-VI-1999). Civil, l’entitat està inscrita al Registre del Cens de l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) des de l’any 1999. Registre d’Entitats Religioses de la Direcció General d’Afers Religiosos del Ministeri de Justícia des del 7 de febrer de 2000.

Implantació diocesana: Barcelona, amb catorze delegacions en diferents comarques (Sant Celoni, Sabadell, Badalona, Granollers, la Garriga, Mataró, etc).

Àmbit: Diocesà.

Relacions estables amb institucions que no són ells mateixos: L’Hospitalité, que existeix al santuari de la Mare de Déu de Lourdes (Hautes Pyrénées, França), Comisión Consultiva de Hospitalidades Españolas, Federació Tarraconense d’Hospitalitats Catalanes i Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut.

Responsable: Lourdes Garriga i Vilanova, presidenta

Consiliari: Mn. Antoni Deulofeu i González.

 

 

C/ Cardenal Tedeschini, 74 3r.

08027 Barcelona

Tel. 93 488 03 83, fax 93 488 17 80

Adreça electrònica: secretaria5a@terra.es

Web: http//www.institucioteresiana.cat

 

Finalitat: La promoció humana i la transformació social mitjançant l’educació i la cultura des d’entitats i organitzacions públiques i privades, participant així en la missió evangelitzadora de l’Església. És característica primordial de la institució la presència dels seus membres en les estructures estatals.

Mètodes i mitjans: La Institució Teresiana, habitualment, duu a terme la seva missió a través del treball i la professió dels seus membres. També estableix obres culturals i centres educatius propis i col·labora amb altres entitats de caràcter públic i privat.

Modalitat: Associació internacional privada de fidels, de dret pontifici, amb personalitat jurídica. Els membres de la Institució Teresiana s’integren en diverses associacions: l’Associació Primària, de caràcter universal, i les Associacions Cooperadores, que solen tenir caràcter local i també el Moviment ACIT Jove.

Aprovació: Vaticana (com a Pia Unió Primària, aprovada per Breu Pontifici, 11-I-1924). Segons el nou Codi de Dret Canònic ha estat reconeguda com a associació internacional privada de fidels, per decret del Pontifici Consell per als Laics (21-IX-1990).

Implantació diocesana: La Institució va començar les seves activitats a la ciutat de Barcelona l’any 1918. En l’actualitat és present a la Diòcesi de Barcelona pels 80 membres de l’Associació Primària i pels 140 membres de l’Associació cooperadora ACIT Barcelona, que viuen a la demarcació diocesana.

Les presències corporatives de la Institució a Barcelona són: 1. Escola Arrels d’ensenyament infantil, primari i secundari obligatori. 2. Centre Passatge d’animació sociocultural intergeneracional. 3. Projecte Universitari. 4. Casal Poveda de joves, dins el moviment ACIT Jove de la Institució Teresiana. 5. InteRed-Catalunya, Delegació de l’ONG Fundació InterRed de la Institució Teresiana, que estableix una xarxa d’intercanvi i solidaritat a escala internacional.

Àmbit: Internacional, amb domicili social a Roma.

Responsable: Pilar Álvarez

c/ Roger de Llúria, 126 3-1

08037 Barcelona

Tel. 93 317 61 77

Adreça electrònica: justiciaipau@justiciaipau.org

Horari de dilluns a dijous: de 9 a 14h, i de 16 a 18h.

Divendres: de 9 a 14h.

 

Finalitat: 1. L’estudi i l’aplicació dels drets de les persones i dels pobles en el nostre món des del punt de vista de l’evangeli i la doctrina de l’Església, perquè la justícia regeixi les relacions civils i s’obtingui la pau entre els éssers humans i els pobles. 2. La sensibilització i l’actuació sobre aquests problemes per a ajudar a la creació d’una consciència pública, estimular les vocacions personals i afavorir les transformacions socials dirigides a fer efectives les exigències de la justícia i la pau.

Mètodes i mitjans: Justícia i Pau tracta d’informar i sensibilitzar la ciutadania i d’influir sobre l’acció dels governants, mitjançant campanyes públiques de sensibilització social, presència en els mitjans de comunicació, organització de conferències, jornades internacionals, congressos o seminaris, elaboració d’informes, notes de premsa, exposicions, materials pedagògics, publicacions, etc.

      Entre altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos de tortura i altres violacions dels drets humans arreu del planeta, col·labora en la humanització de les presons, ofereix assessorament o conferències sobre qüestions com la globalització, els desequilibris Nord-Sud, els conflictes  armats. Ens centrem en els fenòmens migratoris i el conflicte a la República Democràtica del Congo (RDC) ocasionat per l’extracció de minerals necessaris per a la fabricació d’aparells electrònics (telèfons mòbils, PC’s…).

Modalitat: Associació pública de fidels inspirada en el motu proprio Justiciam et pacem de Pau VI.

Aprovació: Civil (7-VI-1988, Reg. d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia a Madrid, ref. 2321-SE/C). Diocesana (fundada el 1968 i aprovada el 22-XII-1987).

Àmbit: Diocesà, compta amb 507 associats i la col·laboració de 134 persones voluntàries (dades de 2018).

Relació amb altres institucions: És membre de Lafede.cat (Organitzacions per a la justícia global), membres de la Junta de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans i de la Federació Catalana d’ONG per la Pau. També membres de la Federació d’Organitzacions catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), del Fòrum d’Organitzacions Catòliques de Laics de Barcelona, de l’entitat Finançament Ètic i Solidari (FETS), de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura, de la Plataforma d’Entitats Cristianes per a la Immigració i de la Comissió Onze de Setembre.

      Altres federacions, plataformes o xarxes de les quals Justícia i Pau és formalment membre i ha participat puntualment en alguna assemblea, reunió o acció són: la Federació Catalana de Voluntariat Social, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura, Institut de Drets Humans, Associació d’Entitats del Casc Antic, Plataforma Aturem la Guerra, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Responsable: Eudald Vendrell i Ferrer, President; Eduard Ibáñez, Director.Responsable: Arcadi Oliveras, president.

 

Sant Antoni M. Claret, 145 esc. A 1-1

08025 Barcelona

Tel. 93 455 83 26

Adreça electrònica: jaumeclari@ono.com

Horari: 9 a 14 h i de 16 a 21 h

 

Finalitat: Associació de fidels adults, sense afany de lucre, que es proposen viure i difondre el Camí d’Infància espiritual que santa Teresa de l’Infant Jesús va encarnar i que el llibre Missatge de l’Amor Misericordiós. Diari de Margarida ha posat novament d’actualitat.

Mètodes i mitjans: Donar a conèixer el llibre Missatge de l’Amor Misericordiós. Promoure a les parròquies grups d’adoració eucarística i d’oració. Reunions mensuals. Estimular els membres perquè col·laborin apostòlicament amb les associacions parroquials, catequesi, visites de pobres i malalts, cura del temple i del culte, etc.

Aprovació: Per Decret del 14 d’octubre de 1986 del cardenal arquebisbe Narcís Jubany.

Implantació diocesana: 550 membres a la diòcesi de Barcelona.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Núria Ferré Ugencio, presidenta (tel. 93 455 83 26); Jaume Clari i Guedea, secretari i tresorer (tel. 93 455 83 26); Petra Torres Manrique, vocal.

Persona de contacte: Jaume Clari i Guedea.

Director espiritual: Mn. Miquel Venque i To.

 

Oratori de Sant Felip Neri

Carrer del Sol, 8

08012 Barcelona

Adreça electrònica: legiodemaria@gmail.com

Finalitat: La santificació dels seus membres mitjançant la vida sacramental i la pregària. La cooperació activa a l’obra de l’Església.

Mètodes i mitjans: Es treballa en les parròquies a què pertany cada grup, en la catequesi, visites domiciliàries a persones necessitades de barris socialment deprimits, visites a persones internes en institucions penitenciàries i als seus familiars, en el món de la prostitució, visites a ancians i malalts, afectats d’esclerosi múltiple, de SIDA, tant hospitalitzats com en el seu domicili. Utilitza els recursos disponibles en l’Església i en la societat civil. No es dóna mai ajuda econòmica, ja que la finalitat principal és l’evangelització.

Modalitat: Associació d’apostolat actiu laic, d’àmbit internacional.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 7-IX-1983, i el 2-X-1991 la seu de Barcelona). Diocesana (15-VII-1961). Vaticana (entitat de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: 90 persones repartides en 10 grups.

Àmbit: Internacional, amb la seu central a Dublín (Irlanda).

Relacions estables amb altres institucions: Pastoral de la Salut, Associació en pro dels malalts d’esclerosi múltiple, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària, Secretariat Diocesà per als marginats, Obra Social Sta. Lluïsa de Marillac (Paüles), i també amb ordes religiosos com a membres auxiliars de la Legió de Maria.

Responsables: Anna Maria Peralta (680 111 975), presidenta; Rosa Alcaraz, vicepresidenta; Mireia Sabaté, secretària; Maria Miró, tresorera; Assumpció Escolà, secretaria adjunta; Antoni Llach, tresorer adjunt.

Consiliari diocesà: Fra.  Josep Gendrau i Valls ofm. Director Espiritual del Senatus de Barcelona.

Seu social: C/ Duran i Bas, 16 baxos 2a. – 08002 Barcelona

Secretaria: C/ Montalegre, 8, 3r, 1a – 08029 Barcelona

Tel. 93 318 83 29 – Telèfon info: 610.625.837 (Marta Sala)

Adreça electrònica: lalliga.cat@gmail.com

Web: www.lalliga.cat

 

Finalitat: Millorar espiritualment i temporalment els Països Catalans, i fomentar, com a exigència de l’esperit cristià dels seus membres, l’amor al nostre poble i la fidelitat a la seva personalitat.

Mètodes i mitjans: L’acció comunitària i individual.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (té també aprovació diocesana no actualitzada).

Implantació diocesana: 200 socis.

Àmbit: Català.

Responsable: Carles Armengol Siscares, president tel. 619105895  Marcel·lí Pons Duat, secretari; Joan Clos Plomosell, tresorer.

Plaça del Nord, 7-10

08024 Barcelona

Tel. 93 218 33 72 i fax 93 218 20 58

Adreça electrònica: lluisos@lluisosdegracia.org

Web: www.lluisosdegracia.cat

Horari de l’entitat: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 24 h; divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 1 h; dissabtes de 9 a 1 h; diumenges i festius de 9 a 14.30 h i de 17 a 21.30 h.

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 23 h; dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 22 h; diumenges i festius tancat.

 

Finalitat: Promoure la formació dels infants i joves en el seu temps de lleure, així com també facilitar als adults la realització de totes aquelles activitats que puguin servir eficaçment per a la seva formació i el seu esbargiment.

Mètodes i mitjans: 1. Desenvolupar els valors humans del cristianisme. 2. Fomentar el creixement col·lectiu, en aspectes culturals, esportius i d’aprofundiment de la fe. 3. Promoure la coneixença i estima de Catalunya, ajudant tothom a integrar-se a la realitat nacional catalana. Activitats que oferim: Esplai, agrupament escolta, excursionisme, bàsquet, tenis taula, corals, fotografia, grups de catequesi per a adults, formació teatral, grups de gent gran, Colla de Diables, així com diversos tallers com: balls de saló, teatre, música, guitarra, teatre, gimnàstica per a la gent gran, tai-chi, bàdminton i tallers malabars. 

Modalitat: Associació amb personalitat jurídica privada, sense afany de lucre.

Aprovació: Diocesana (20-II-1924), Arquebisbat, nova denominació Lluïsos de Gràcia i nous estatuts el 4-X-1984. Ministeri de Justícia, sots D.G.A.R. núm. 3323 E/© el 13-III-1994. Generalitat de Catalunya: Registre de la D. G. d’A. i F. núm. 21213 de la secció primera de Barcelona el 28-X-1998.      

Implantació diocesana: 1.050 persones donen vida als grups esmentats més amunt.

Àmbit: Barri de Gràcia a Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Moviment Cristià dels Esplais, Moviment Escolta Minyons i Guies Sant Jordi, Federació de Corals Infantils de Catalunya, Federació de Corals Juvenils de Catalunya, Federació d’Entitats Corals de Catalunya, Federació Europea Europa Cantat, International Federation for Choral Music, Federació de Teatre Amateur de Catalunya, Federació Catalana de Basquetbol, Federació Catalana de Tenis de Taula. Federació de Festa Major de Gràcia, Federació d’Ateneus de Catalunya.

Responsables: Carme Segura i Capellades, presidenta; Francesc Xavier Ripoll i Martínez, vicepresident; Jordi Casassas i Pons, secretari; Llibertat Hosta i Romagosa, tresorer; Susana Álvarez i Rodolés, vocal.

Pau Claris, 190 1-1

08037 Barcelona

Tel. 93 487 78 78, fax 93 487 45 74

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

 

Finalitat: 1. Lluita contra la pobresa, la fam, la mala nutrició, la malaltia, la manca d’instrucció, el subdesenvolupament del Tercer Món, i contra les seves causes: la injustícia, la desigualtat d’oportunitats, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la insensibilitat. 2. Educació per al desenvolupament: informació i sensibilització de l’opinió pública i les institucions de casa nostra davant la realitat del Tercer Món.

Mètodes i mitjans: Campanyes de recaptació de fons (aportacions públiques i privades). Finançament de projectes comunitaris de desenvolupament a 60 països del Tercer Món. Servei educatiu: a la seu de l’Entitat hi ha un centre de documentació i de recursos pedagògics, alguns de producció pròpia. Butlletí trimestral d’informació.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Ministeri de Justícia i Interior). Diocesana (a Barcelona). Conferència Episcopal Espanyola (15-II-1993). Vaticana (Pontifícia Comissió «Cor Unum»).

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo, Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), Comitè d’Enllaç ONG-Unió Europea.

Responsables: Rosa Pradas, delegada a la diòcesi; Montserrat Mas Salvadó, sotsdelegada; Agustí Vinyamata i Catà, coordinador de la delegació.

Santuari Mare de Déu de Schönstatt

Passeig del Prat, 10

08190 Valldoreix

Adreça electrònica: jobubo@hotmail.com

Tel. 93 674 89 62

 

Finalitat: Sota la protecció de la Mare de Déu volem formar cristians laics, compromesos amb l’Església, per a la renovació religiosa del món.

Mètodes i mitjans: A partir de les gràcies del Santuari i a través d’una formació periòdica rebuda en comunitats específiques de matrimonis, dones, etc., cerquem l’educació d’un home nou en la nova Comunitat al servei de l’Església.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Vaticana (entitat de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: Grups de matrimonis, dones, professionals i joventut.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Germanes de Maria (tel. 93 674 89 62).

Casa de Cultura i Solidaritat GUILLEM ROVIROSA

C/ Travau, 23 baix

08031 Barcelona

Telèfon 648 180 890

Adreça electrónica: catalunyasolidaria@solidaridad.net

Web: www.solidaridad.net

Horari: depenent de les activitats.

 

Finalitat: Formació de MILITANTS CRISTIANS de cara a l’evangelització de la societat postindustrial del segle XXI.

Concebem la nostra organització com una FAMÍLIA DE FAMILIES.

Centrem la nostra acció en la LLUITA PER LA JUSTÍCIA i en promoure la CARITAT POLÍTICA dintre de l’Església.

El  món en que vivim, on les diferències socials creixen sense parar, en el que l’abisme entre països enriquits i empobrits és cada cop més gran, i en el que la fam, l’atur, l’esclavitud infantil i els diferents atemptats contra la vida humana creixen, exigeix l’acció urgent, decidida i efectiva d’aquells que ens hem declarat seguidors de Jesucrist.

Arrels:

 1. El moviment obrer de final del segle XIX i principis del XX.
 2. La militància de l’apostolat obrer nascut els anys quaranta del segle XX, representat genuïnament per en Guillem Rovirosa i en Tomàs Malagón.
 3. Els inicis de l’apostolat privat a través de l’editorial ZYX.

Mètode: La formació de militants requereix d’un pla sistemàtic de compromís creixent, basat en el coneixement de la realitat, la visió cristiana dels problemes humans i l’acció transformadora del món.

El militant cristià ha de fer un procés permanent de conversió a Jesús de Natzaret, sostenint-se en la contemplació i en la lluita per transformar el món, i això sense gratificacions econòmiques.

Mitjans: per donar resposta de forma solidària i permanent, el Moviment Cultural Cristià ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives, basades en la gratuïtat i la professionalització.

 • Editorial “Voz de los sin Voz”
 • Revista Autogestión i Revista Id y Evangelizad
 • Aula formativa “Malagón Rovirosa” (Espanya) i Aula ”Julián Gómez del Castillo” (Veneçuela) (tot l’any i més intensament a l’estiu) amb cursos d’espiritualitat, cultura, política, …
 • Campanya permanent per la “Justícia en les relacions Nord-Sud”.
 • Cases d’Espiritualitat a Guadalcanal (Sevilla) i a Ciudad Guayana (Veneçuela)
 • Xarxa de Cases de Cultura i Solidaritat a diverses ciutats espanyoles e iberoamericanes.
 • Projecte missioner a Veneçuela

Modalitat: Moviment d’apostolat privat.

Aprovació: per la CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, el 22 de maig de 1992, essent president el Cardenal Suquía.

Implantació diocesana: a Catalunya, a la diòcesi de Barcelona i a la diòcesi de Tortosa amb reconeixement diocesà.

Àmbit: Nacional, a diverses ciutats d’arreu d’Espanya; i Internacional a Veneçuela de forma permanent, i ocasionalment a d’altres països d’Àfrica i Iberoamèrica.

 

Responsable de referència a Catalunya: Xavier Borràs i Balada

Sacerdot a Catalunya: Ivan Cid Pegueroles (Diòcesi de Tortosa)

c/ Fabra i Puig, 260 2n – Pquia. Santa Eulàlia de Vilapiscina

08002 Barcelona

Tel. 93

Adreça electrònica: cursetsdecristiandat@yahoo.es

Web: www.cursetsdecristiandat.org

 

Finalitat: A través d’un curset de cap de setmana i el diumenge següent, anunciar els continguts essencials de la fe cristiana per promoure un canvi personal que incideixi en la manera de viure. El curset està pensat per a gent adulta, creient o no, que amb una certa seriositat es pregunti pel sentit de la vida. Cursets vol ser un moviment fronterer que possibiliti el contacte del món no creient amb l’Evangeli.

Mètodes i mitjans: El curset, fet per un equip de laics i preveres, es divideix en quatre etapes: 1. Preparació: motivació del curset i plantejament de la pregunta: qui sóc jo? 2. Proclamació: crida a un créixer en plenitud i a un viure cristià en profunditat. Opció a la fe des de l’alliberament personal. 3. Conversió: respostes que demana l’opció de la fe. Posar Crist com a eix de la nostra vida i, alhora, ser conscients del compromís que això comporta. 4. Projecció: redescobrir la realitat que ens envolta. Desig de participar en la seva transformació. Valorar la necessitat de la comunitat cristiana. Això ens obre a les preguntes: On anem?, què hem de fer? El curset retorna cada persona a la seva comunitat de fe.

Modalitat: Instrument d’evangelització al servei de l’Església diocesana.
Implantació diocesana: A tota la diòcesi.
Àmbit: Internacional.

Responsable:
Domingo Torres Almazan  
Persona de contacte: Domingo Torres Almazan
Consiliaris: Mn. Agustí Viñas, Mn. Xavier Moretó i Mn. Paco Jiménez, dp

Padilla, 237, 3r 3a

08013 Barcelona

Tel. 93 231 05 80

Adreça electrònica: ffbarcelona@focolars.org

Santiago Rusiñol, 14 àtic

08031 Barcelona

Tel. 93 407 10 70

Adreça electrònica: fmbarcelona@focolars.org

Web: www.focolares.es

Finalitat: Contribuir a la realització de la unitat segons la pregària de Jesús al Pare: «Que tots siguin u» (Jn 17,21) i de la Fraternitat universal a través de cinc diàlegs: 1. A l’interior de l’Església catòlica, amb totes les realitats eclesials. 2. Entre cristians de diferents Esglésies i comunitats eclesials. 3. Entre fidels d’altres religions. 4. Amb persones de bona voluntat de conviccions diferents. 5. Amb la cultura.

Com a fonament de la vida de l’Obra de Maria o Moviment dels Focolars hi ha l’espiritualitat de comunió, compartida pels membres, els adherits i simpatitzants no tan sols catòlics sinó també d’altres confessions cristianes, altres religions i per persones d’orientacions culturals diverses.

Mètodes i mitjans: L’espiritualitat de comunió és l’humus del qual es treuen múltiples realitzacions i el substrat del compromís eclesial i social dels seus membres. Per assolir el fi específic del Moviment, «contribuir a la realització de la unitat», els seus membres i adherits es formen adequadament en la vida de l’espiritualitat i en la seva projecció en els diferents àmbits: eclesial, parroquial, laboral (polític, econòmic, sanitari, artístic, educatiu, etc.), familiar, juvenil, infantil, etc., mitjançant cursos de formació, activitats apostòliques i evangelitzadores, accions de sensibilització i de comunió en els diferents camps esmentats, iniciatives de solidaritat local i internacional. Són estructures formatives pròpies del Moviment les Ciutadelles de testimoni (30 arreu del món), els Centres Mariàpolis (60 arreu del món i un a Catalunya: a Castell d’Aro, Girona), a més dels centres audiovisuals, congressos anuals (Mariàpolis), escoles d’aculturació, de diàleg ecumènic, interreligiós i social, i dels grups artístics musicals com ara el Gen Verde i el Gen Rosso.

Relacions estables amb altres institucions: en l’àmbit local amb les diferents delegacions diocesanes; en l’àmbit estatal amb representació en els diferents àmbits, familiar, juvenil, etc.; i en l’internacional: amb el Pontifici Consell per als laics i la resta de Pontificis Consells, segons la branca de què es tracti.

Responsables: M. Mercè Salleras (Padilla 237, 4t. 4a. 08013 Barcelona); Aurelio Cerviño (Santiago Rusiñol, 14 àtic. 08031 Barcelona); Francisca Pi.

Representant en el Fòrum: Lluis Antoñana; Eva Tomico (etomico@telefonica.net)

Bonaplata, 54-58, àt. A-B     08034 Barcelona

Tels. 93 203 58 42 i 204 05 43

Violant d’Hongria, 45-49

08028 Barcelona

Tel. 93 339 05 44 i 93 339 04 76

Adreça electrònica: info@sopenabarcelona.org

Finalitat: Promoure el treballador capacitant-lo per a assolir personalment i conscientment el seu desenvolupament integral en un clima de solidaritat fraternal entre persones. Evangelització de famílies d’ambients marginals. Formació professional per a joves.

Mètodes i mitjans: Animació sociocultural, dinàmica de grups, promoció d’adults, ensenyança d’FP concertada amb la Generalitat. Equips de matrimonis, encontres juvenils. Escola de formació professional.

Modalitat: Obra social.

Aprovació: Civil 1901.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Institut Catequista Dolors Sopeña.

Implantació diocesana: Actua en diversos indrets amb diferents serveis socials.

Àmbit: Local. Barcelona-Hospitalet de Llobregat.

Responsable: Beatriz Domínguez Martín.  

Avinguda Diagonal, 450

08006 Barcelona

Tel. 93 217 41 08 amb desvio de trucada – 635 61 24 31

Horari: feiners en hores d’oficina

Adreça electrònica : ofscatalunya@outlook.es  

           Web: ofscat.jimdo.com 

Finalitat: Vida evangèlica, compromesos per la professió a viure l’Evangeli a l’estil de sant Francesc en el seu estat secular i, per tant, compromesos amb el món i oberts a tots els homes.

Modalitat: Orde seglar.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 26-VII-1982). Diocesana (aprovat a Barcelona com a institut eclesiàstic no col·legiat el 24-I-1874). Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics; ideari aprovat a Roma l’1-II-1972; el 24-VI-1978 s’ha aprovat la regla, i el 8-IX-1990 les constitucions).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Autònom.

Implantació diocesana: Cent quinze germans i germanes agrupats en 11 fraternitats. S’articula en fraternitats en àmbits diferents: local, de zona nacional i internacional. Aquestes fraternitats de diferents àmbits es coordinen i s’uneixen entre elles segons les normes de la Regla i constitucions.

Àmbit: Interdiocesà. Catalunya.

Responsable: Carles Llompart, ministre del Consell Provincial de Catalunya.

Secretari: Lluís Viñas; Tresorer: Montserrat Linares; Delegat pastoral: Enric Arocas

Assistència espiritual: Primer Orde Franciscà i Segon Orde segons necessitats.

Rosselló, 382

08025 Barcelona

Tels. 93 217 10 28 i 93 237 78 58

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

 

Finalitat: Solucionar la solitud a través de l’amistat, la tolerància, la comprensió i la col·laboració entre les persones, sobretot tractant-se de dones que viuen soles.

Mètodes i mitjans: Promoció cultural, orientació del treball, assessorament jurídic, activitats recreatives. Residències de tercera edat als Hostalets de Balenyà. Publica butlletí informatiu mensual.

Modalitat: Organització femenina.

Aprovació: Civil (1973). Diocesana (17-III-1993).

Implantació diocesana: 400 persones associades.

Àmbit: Local, Barcelona.

Responsables: Marta F. de la Reguera i Ponsà, presidenta; Lolita Alemany, vicepresidenta (tel. 93 415 61 32); Joana Caballeria, secretària (tel. 93 458 90 38).

Consiliari o assessor religiós: Mn. Josep Lluís Fernández.

Carrer Santiago Apòstol, 85 àtic 2ª

08903 Hospitalet de Llobregat/ Barcelona

Tel. 696963816

Adreça electrònica: renovacioncarismaticabarcelona@gmail.com

Web: www.rcc-cat.com

 

Finalitat: La Renovació Carismàtica Catòlica a Espanya (RCCE) és un corrent de gràcia que, suscitat per l’Esperit Sant, ha sorgit dintre de l’Església i renova les gràcies baptismals, actualitza les experiències d’una nova Pentecosta, transformant tota la vida cristiana, i segons l’actual ordenament canònic de l’Església és una associació privada de fidels, amb personalitat jurídica (CIC, cc.321-329 i 116/2).

Mètodes i mitjans: La cèl·lula bàsica de la RCCE són els grups d’oració, que es reuneixen setmanalment en les seves respectives parròquies. Periòdicament s’imparteixen seminaris de Vida en l’Esperit. Anualment se celebra l’assemblea regional i periòdicament recessos i trobades de Lloança, Adoració, Intercessió, Formació tant a nivell diocesà com local, amb activitats per adults, joves i nens.  La Coordinadora  Regional i les coordinadores diocesanes presten el seu ajut als grups d’oració i organitzen les diferents trobades.

Modalitat: Els grups d’oració es reuneixen per lloar Déu, tenir una trobada personal amb Jesús i revifar els dons de l’Esperit Sant.

Aprovació: Estatuts aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola el 7 de maig del 2004 i erigida com a Associació Privada de Fidels d’àmbit nacional.

Implantació diocesana: Vint-i-sis grups d’oració a Catalunya.

Àmbit: Uns cent milions en l’Església Catòlica, en noranta països.

Relacions estables amb altres institucions: Distintes comunitats.

Responsable i persona de contacte: Sr. Victor Gregorio Arellano (coordinador de Catalunya).

Consiliari: P. Manuel Moreno

Duran i Bas, 9

08002 Barcelona

Tel. 93 317 47 33

 

Finalitat: Adequació del programa espiritual de l’Apostolat de l’Oració a les necessitats i aptituds dels seglars que busquen l’impuls i l’orientació en els Cors de Jesús i Maria, en la seva tasca d’instauració del regnat de Jesús en tots els ordres de la vida humana.

Mètodes i mitjans: Formació espiritual i cultural segons el magisteri de l’Església, exercicis espirituals de Sant Ignasi i teologia tomista.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Diocesana (29-XII-1959).

Àmbit: Local; és una secció de l’Apostolat de l’Oració.

Relacions estables amb altres institucions: Institució Balmesiana.i Apostolat de l’Oració

Responsable: Javier Miralles Mas 

Consiliari: P. Pere Suñer, SJ.

Parròquia de Sant Ramon de Penyafort

Rambla de Catalunya, 115

08008 Barcelona

Tel. i fax: 93 488 35 35

Adreça electrònica: secin@esglesia.net

web: www.esglesia.net/secin

Horari: dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 13 h i dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 h

 

Finalitat: Servei d’informació catòlica, sobretot en l’aspecte formatiu i espiritual.

Mètodes i mitjans: 1. Atenció personal a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. 2. Publicació de L’Informatiu Catòlic. 3. «La Veu de l’Evangeli»: comentari a l’evangeli de la missa del diumenge següent telefonant al número 93 415 66 16.

Modalitat: Associació – servei.

Àmbit: Interdiocesà.

Responsables: Mn. Josep M. Turull i Garriga, president. Marivi Sans de Quadras, secretària.

Sant Sever, 6, pral.

08002 Barcelona

 

Finalitat: Esforçar-se, mitjançant el compromís personal, a alleugerir amb esperit de justícia i caritat aquells que sofreixen, tot intentant desterrar la misèria i remeiar les causes que la produeixen.

Mètodes i mitjans: Grups anomenats conferències que contacten persona a persona amb els necessitats i es reuneixen cada setmana. Visites a domicili i ajuts materials; quatre juntes generals l’any, en les quals se cerquen solucions als casos visitats tant en l’aspecte espiritual com material. Compromís personal dels socis, d’oració i meditació de la Paraula de Déu, i de fidelitat a l’ensenyament de l’Església. Butlletí Ozanam. Coordinats amb tots els serveis de l’Església, Càritas, etc., en l’àmbit del servei dels més necessitats. Residència de gent gran que es val per si mateixa al núm. 4 del carrer de Sant Sever, al costat de la seu, i a Duran i Bas, 7, una altra residència de gent gran que ja no es pot valer per si mateixa, assistida i regentada pels germans de la Creu Blanca.

Estructura: Consell nacional, consell regional, consell provincial, consells locals.

Modalitat: Societat catòlica de seglars, declarada Associació Benèfica particular i d’utilitat pública.

Aprovació: Civil (inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 9-VI-1981). Conferència Episcopal Espanyola (25-XI-1978). Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Ramon M. de Veciana, president del Consell local (tel. 93 218 49 85).

Consiliari: Pares paüls.

Jonqueres, 18 8è C

08003 Barcelona

Tel. i fax 93 318 08 29

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h

Adreça electrònica: sgm@sgmontfort.org

Web: www.sgmontfort.org

 

Finalitat: Ajudar a la santificació pròpia i dels altres, vivint la consagració a la Verge Maria, en submissió amorosa a ella, com a mitjà segur i eficaç per a arribar a la unió vital amb Jesucrist.

Mètodes i mitjans: L’entrega a Maria en esclavitud d’amor. Desenvolupar programes missionals d’apostolat marià. Programes de formació en la pròpia espiritualitat. Celebració d’un acte mensual eucaristicomarià a la seu. Promoció de grups d’Esclavitud Mariana d’amor, adoració i estudi. Tramitació d’inscripcions a l’Arxiconfraria de Maria Reina dels cors, dels Montfortians de Roma. La pregària mariana simultània diària a les 22 h. Circular mensual gratuïta. Edició i distribució de les obres del sant de Monfort als socis inscrits, simpatitzants i benefactors.

Modalitat: Societat.

Aprovació: Diocesana (decret del 4-XII-1984).

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: És una secció de l’Apostolat de l’Oració.

Responsables: Gerard Manresa Presas, president (tel. 93 205 08 83); Jordi Domingo Molina, secretari (tels. 93 207 77 79 i 93 459 16 08).

Consiliari: P. Pere Sunyer, SJ, director.

Avgda. Roma,  110 3r 1a

08015 Barcelona

Tl. 625 202 274

Webwww.tovpil.org

Adreça electrònica: tallerestovbcn@gmail.com

Finalitat: 1. Introduir els integrants en la vida de pregària i en una síntesi vital d’aquesta amb les activitats temporals ordinàries. 2. Ser conscients de la seva condició i dignitat baptismals i de la responsabilitat en la missió que Déu encomana a l’Església en el món. 3. Fer de cada Taller un viver de vocacions d’apostolat laïcal al servei de l’Església en les respectives diòcesis i parròquies.

Mètodes i mitjans: Els mateixos tallers, que ensenyen a pregar i ajudar en la vida cristiana.

Modalitat: Associació internacional privada de fidels.

Aprovació: Personalitat jurídica segons els cànons 298 a 311 i 321 a 329 del Títol V (llibre VI, Part I) del Codi de Dret Canònic vigent. Vaticana.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Puri Vilar González, coordinadora de TOV-Barcelona.

Felipe de Paz, 13, etsol, 2ª, esc B

08028 Barcelona

tel. 699 782 578

 

Finalitat: Afavorir el coneixement de Déu i l’experiència cristiana que neix de l’Eucaristia, donant a conèixer la missa i la presència eucarística que duu al compromís. Promoure el culte i la vida eucarística especialment en els pobles.

Mètodes i mitjans: Grups compromesos a la missa diària, visita al Santíssim, mitja hora d’oració diària, apostolat a la parròquia, catequesi d’adults. Presa de la insígnia, registre, fitxa, compromís.

Modalitat: Associació – Pia Unió.

Aprovació: Diocesana (desembre de 1912). Vaticana (1959).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Missioneres Eucarístiques de Natzaret.

Implantació diocesana: Barcelona, des del desembre de 1912.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Maribel Navarro (mariaisabelbenalua@gmail.com); M. Jesús Morón Rodríguez (delegada diocesana).

c/ Homer, 63 4-1

08023 Barcelona

Adreça electrònica: corcat.unio@gmail.com

 

Finalitat: Afavorir viure l’espiritualitat de Carles de Foucauld.

Mètodes i mitjans: Mantenir el caliu de l’espiritualitat pròpia a través de correspondència i la «comunió dels sants».

Modalitat: Germandat. «Família».

Aprovació: Vaticana (acollit als estatuts internacionals de les germandats de Carles de Foucauld aprovats a Roma).

Implantació diocesana: Unes quantes persones.

Àmbit: Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Coordinació internacional, d’Espanya i de Barcelona.

Responsable: Jordi Giró (Coordinador per Catalunya) – tel. 670080992 unionjordipepa@gmail.com

Consiliari: Jean François Six, coordinador general.

 

Valencia 218, 1er 2a esquerra

Barcelona – 08011
Tel. 93 412 21 20
Adreça electrònica: info@vidacreixent.org
Web:http:// www.vidacreixent.org
Horari: de dilluns a dijous de 17 h a 19 h

 

Finalitat: 1. Obrir horitzons a la gent gran per continuar sent útils a l’Església i a la societat, posant vida als anys, formant petites comunitats actives on viure i compartir una mateixa fe   i donar sentit a les nostres vides. 2. Practicar entre nosaltres i fomentar en els altres l’amistat sincera, joiosa i ben disposada a la comprensió, al servei i a l’ajuda mútua entre la gent gran. 3. Preparar camins de reflexió i pregària. 4. Estar sempre disponibles a l’evangelització, a l’apostolat i al servei.
Mètodes i mitjans: Grups de deu a quinze persones amb un responsable/animador al capdavant.
Modalitat: Moviment cristià de gent gran d’àmbit diocesà.
Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 11.687). Diocesana (estatuts aprovats per l’Arquebisbat de Barcelona el 27-IX-1984).


Implantació diocesana: 115 grups d’entre deu i quinze persones amb seu majoritària en parròquies de la diòcesi.


Responsable: Sergi Òliba i Bernadó, coordinador diocesà (605 071 980)


Persona de contacte:  Àngels Fàbregues Morlà (Mòbil  649 837 535)m

Consiliari: Mn. Xavier Moretó Navarro (649 48 42 85)

c/ Sant Pau, 101 Parròquia

08001 Barcelona

Tel. 93 301 15 68

as-forumadults@arqbcn.cat

dseglar@arqbcn.cat 

Finalitat: 1. Promoure la participació de les organitzacions catòliques d’adults en la pastoral de conjunt de la diòcesi. 2. Procurar el coneixement mutu i la col·laboració entre elles, assessorar-les i estimular-les en allò que convingui. 3. Informar-les i decidir possibles actuacions comunes. 4. Fomentar la relació amb altres instàncies i ser mitjà de representació i diàleg davant la societat civil.

Mètodes i mitjans: Té una junta formada per representants de vuit organitzacions membres, establint un equip de suport que contacta des de la seu i amb el suport de la Delegació General d’Apostolat Seglar, amb les altres organitzacions per complir les seves finalitats.

Modalitat: Associació federativa.

Aprovació: Civil. Diocesana (14-XI-1996).

Implantació diocesana: 79 organitzacions adherides.

Àmbit: Diocesà.

Relació estable amb altres institucions: Delegació General d’Apostolat Seglar de Barcelona.

Junta actual (2019) Domingo Torres Almazan, president  (Moviment de Cursets de Cristiandat);  Pilar Àlvarez Aragoneses;, vicepresidenta (Institució Teresiana) Victoria Fuentes Vergara, secretaria (Comunitat Adsis); Marta Palau Real, tresorera (Grup Claraeulàlias); Mónica  Domingo Martínez, vocal (Associació de Salesians Cooperadors; Josep Albert Ymbert i claudina Reig vocals (Encontre Matrimonial); Sergi Öliva vocal (vida Ceixent) Anna Maria Almuni de Muga, delegada d’Apostolat Seglar.

Cardenal Tedeschini 74, 1er.
08027 – Barcelona
Adreça electrònica: secreacitbcn@yahoo.es

 

Finalitat: La promoció humana i la transformació social mitjançant l’educació i la cultura des d’entitats i organitzacions públiques i privades, participant així en la missió evangelitzadora de l’Església.

Mètodes i mitjans: La Institució Teresiana, habitualment, duu a terme la seva missió a través del treball i la professió dels seus membres. També col·labora amb altres entitats de caràcter públic i privat.

Modalitat: Els membres de l’ASSOCIACIÓ ACIT (Llevant Nord) som part integrant de la Institució Teresiana de Sant Pere Poveda. Amb caràcter local i federats amb les altres Associacions ACIT d’Espanya.

Implantació diocesana: La Institució va començar les seves activitats a la ciutat de Barcelona l’any 1918. En l’actualitat és present a la Diòcesi de Barcelona pels seus membres de l’Associació Primària i de l’Associació ACIT “Llevant Nord”.

Col·laborem amb la Institució Teresiana a Barcelona a:

 1. Escola Arrels d’ensenyament infantil, primari i secundari obligatori, que entén l’acció educativa com una tasca humanitzadora i vol formar els alumnes de manera integral. 
 2. Centre Passatge:  espai on es vol viure la fe com a eix existencial, se celebra amb joia i plenitud  i el compromís dels seus membres es manifesta de manera compartida.
 3. Centre Obert (CO): servei social d’atenció als infants i adolescents amb dificultats socials, econòmiques i familiars i, per tant, en risc social d’exclusió.
 4. Convivim: Servei d’atenció a l’immigrant en diverses vessants i prioritzant les persones amb major risc d’exclusió social.
 5. ACIT JOVE:  Moviment de joves cristians que volen viure l’Evangeli com les primeres comunitats cristianes i formen part d’un moviment d’àmbit estatal.
 6. InteRed-Catalunya (ONGD) que, a través de l’educació per al desenvolupament, treballa per una ciutadania global i que es mobilitza per la transformació social.

Àmbit: Nacional (Aragó, Catalunya i Balears).

Responsable: Xavier Mª Toda tel. 608 94 94 11

Passeig de Fabra i Puig, 260, 3r 2a

08016 Barcelona

Tel. 93 340 74 16

Horari: dimecres de 10 a 14h

 

Finalitat: Formar grups d’homes que visquin la responsabilitat de presència, testimoni i comunió d’Església.

Mètodes i mitjans: Adoració al Santíssim Sagrament durant la nit. La pregària litúrgica i el culte a l’Eucaristia.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses al Ministeri de Justícia, 31-III-1982). Diocesana (com a «Adoració Nocturna al Santíssim Sagrament», VI-1882; nou decret, 20-V-1967; estatuts, 2-IV-1969). Conferència Episcopal Espanyola («Adoració Nocturna  Espanyola» erigida el 3-XI-1877; estatut aprovat el 27-XI-1976; reglament aprovat el 25-VI-1983).

Implantació diocesana: 800 persones.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Adoració Nocturna del Tibidabo, com a secció autònoma d’aquesta Congregació Salesiana, Adoració Nocturna d’Espanya.

Responsable: Sr. Antonio Fraile Roca tel. 93 284 63 33
 Responsable: Manuel Abadías Suárez (tel. 93 219 28 88).

Consiliari: Mn. Francesc Muñoz Alarcón.

Cim del Tibidabo

08035 Barcelona

Tel. 93 417 56 86

 fax 93 434 01 90

Adreça electrònica: dir.tibidabo@salesians.cat

Web: www.templotibidabo.org

Horari: de 8 a 20 h

 

Finalitat: Formar grups de laics que visquin la responsabilitat de presència, testimoni i comunió d’Església.

Mètodes i mitjans: Adoració expiatòria al Santíssim Sagrament de les 23 fins a les 6 h, llevat del Divendres Sant. Oració litúrgica i culte a l’Eucaristia. Encontres formatius i de pregària. Escola de formació per a adoradors i dirigents.

Modalitat: Associació privada de fidels. Secció autònoma de la A. N. Masculina.

Aprovació: Diocesana: decret 6-1882. «Adoració Nocturna al Santíssim Sagrament». Nou decret: 20-V-1967. Té reglament de data 26-XI-1968. «Adoració nocturna Masculina» i estatuts del 2-IV-1969. Conferència Episcopal Espanyola: A.N.E.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació Salesiana.

Implantació diocesana: 800 socis repartits en 31 grups, un per a cada dia del mes.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Congregació Salesiana, Adoració Nocturna d’Espanya.

Persona de contacte: Miguel Sagredo

Consiliari: Nicolás Echave sdb.

 

Adreça electrònica: bartolomechapagonzalez@hotmail.com

 

Finalitat: Acompanyar, adorar, donar gràcies, reparar greuges a Jesús sagramentat. Aspira a la permanent i universal adoració com a característica peculiar.

Mètodes i mitjans: En diverses parròquies i temples es fan actes d’adoració al Santíssim Sagrament amb celebració dels «dijous eucarístics» i especialment en les festes de Crist Rei i Corpus. Cada any se celebra una trobada a escala nacional, de quatre dies de durada, durant la primera quinzena de setembre. Cada cop se celebra en una població diferent. Té una junta directiva nomenada per la jerarquia eclesiàstica.

Modalitat: Associació privada de fidels d’àmbit espanyol.

Aprovació: Diocesana (12-VIII-1972). Conferència Episcopal Espanyola (22-XI-1986). Vaticana.

Implantació diocesana: A Barcelona entre sòcies i simpatitzants 300 persones, a les parròquies de Sant Eugeni, Sant Francesc d’Assís, Sant Isidor, Sant Joan d’Àvila, i a les Adoratrius del carrer de Salses.

Àmbit: Estatal.

Responsable: Bartolomé Chapa González.

Consiliari diocesà: Mn. Antoni José Gómez Mir.

Miquel dels Sants Oliver, 4

C/ Molist, 17

08024 Barcelona

Tel. 93 284 46 35

Adreça electrònica: aciscomptabilitat@gmail.com / direccio@acisjovesiadults.cat

Horari: de 9 a 18 h

Finalitat: Fomentar una major qualitat de vida humana, principalment en els aspectes culturals i socials i, en tots els casos, dins d’una dimensió cristiana.

Mètodes i mitjans: Llar d’infants i parvulari, escola de Primària i Secundària Obligatòria, escola d’adults, grup de cultura i esplai per a adults, fomentant en la persona la responsabilitat dels seus actes i ajudant a l’adquisició de la maduració personal perquè s’enriqueixi en els valors cristians de llibertat, justícia i solidaritat.

Modalitat: Obra social d’inspiració cristiana.

Aprovació: Diocesana.

Implantació diocesana: Fundació.

Àmbit: Barcelona ciutat.

Responsable: Sra. Isabel Palau

Lluís Antúnez, 24, 2n 2a

08006 Barcelona

      Tel. 93 237 37 63
Adreça electrònica: fc@ain-es.org / beatriz.moreto@ayudaalaiglesianecesitada.org

www.ayudaalaiglesianecesitada.org

Horari: de 7,30 a 15,30 h

Finalitat: Ajudes pastorals a comunitats catòliques que passen  penúria econòmica i informativa.

Mètodes i mitjans: Edició d’un butlletí i una revista bimestral. Les aportacions voluntàries es canalitzen per mitjà del compte corrent 1260-01-002731-2B del Banc Central Hispano de Via Augusta, 6. 08006 Barcelona.

Modalitat: Associació.

Implantació diocesana: Un equip de poques persones que ho promou.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Beatriz Moretó

Parròquia de Sant Pere

Plaça de l’Església, 5

08320 El Masnou

Tel. 93 555 07 06

Adreça electrònica: mnramon@live.com

Horari: dilluns i dimecres de 18 a 19 h

 

Finalitat: Promoure la beatificació del màrtir de dinou anys Joan Roig i Diggle, membre de la Federació de Joves Cristians del Masnou, i la seva incidència en la joventut.

Mètodes i mitjans: Butlletí informatiu, divulgar la biografia i testimoni de Joan Roig, celebració d’eucaristies commemoratives del seu martiri, animar a encomanar-se a la seva intercessió davant Déu, i a posar-lo com a exemple de vida cristiana i comportament cívic i patriòtic, sobretot entre el jovent.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, núm. 3315). Diocesana (16-II-1993).

Implantació diocesana: 150 socis.

Àmbit: Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Federació de Cristians de Catalunya.

Responsable: Mn. Ramón Santos Iriarte

Viladomat, 78 (parròquia Preciosíssima Sang)

Oratori: Viladomat, 116

08015 Barcelona

Adreça electrònica: adim.bcn@gmail.com

www.divinamisericordia.org

Finalitat: 1. Propagar la devoció a la Divina Misericòrdia segons les revelacions de Jesús a Santa Faustina Kowalska. 2. Celebrar cada any, el primer diumenge després de Pasqua, la festa de la Divina Misericòrdia i conduir les persones als sagraments de la Penitència i de l’Eucaristia. 3. Glorificar i implorar la misericòrdia de Déu per a la nostra ciutat de Barcelona i per a obtenir la pau i la conversió del món.

Mètodes i mitjans: Adoració eucarística de dilluns a dijous de 15 a 19 h a la Capella de l’associació a l’adreça indicada. Missa a les 15,30 h a la Parròquia de Sant Agustí i adoració eucarística tota la tarda. Revista de propaganda i espiritualitat El Amor Misericordioso, semestral i gratuïta, i tríptics de propaganda, que se sostenen amb aportacions voluntàries.

Modalitat: Espiritualitat.

Aprovació: Vaticana (Sagrada Congregació de la Fe, 15-IV-1978).

Implantació diocesana: Parròquia de Sant Agustí (Pl. de Sant Agustí 6. 08001 Barcelona).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Maribel Ranch (tel. 93 426 16 22, de 17 a 19 h).

Jonqueres, 18 8ªC

08003 Barcelona

Tel.935016767

Adreça electrònica: apostoladoracion@gmail.com

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i de 17 a 19 h

Centre masculí:

Duran i Bas, 9 2n.

08002 Barcelona

 

Finalitat: Fer ofrena de la pròpia vida unida a Jesús, per mitjà de Maria, per a la redempció del món.

Mètodes i mitjans: Difusió de la devoció al Sagrat Cor, i pregar per les intencions mensuals del Papa. Seccions: Schola Cordis Iesu, Croada Eucarística, Pro Unió dels Cristians.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia: 19-IV-1992 amb el núm. 2680-SE/C). Diocesana (des del setembre de 1884, amb duplicat de documents per desaparició de l’original el 5-VII-1940).

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Companyia de Jesús.

Responsables: P. Pere Suñer, SJ, persona de contacte senyor Miquel Subirats

Roger de Llúria, 100

08037 Barcelona

Tel. 93 207 25 98

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h

 

Finalitat: Difondre l’esperit i els ensenyaments del missatge de Fàtima sota les orientacions de la jerarquia i en col·laboració fraternal amb les altres associacions d’Apostolat Seglar.

Mètodes i mitjans: Cultes cada primer dissabte i el 13 de cada mes a les 11 h amb una Eucaristia seguida d’una hora santa a l’Oratori de les Germanes de Jesús Pacient (Gran de Gràcia, 177). Butlletí informatiu bimensual i la revista publicada a Madrid Sol de Fátima, i altres llibres editats.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Direcció General d’Assumptes religiosos del Ministeri de Justícia, 13-III-1992). Diocesana (decret del 19-XI-1991). Conferència Episcopal Espanyola (28-IV-1995).

Implantació diocesana: 600 socis.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Servei Catòlic d’Informació (SECIN), amb qui comparteix la seu.

Responsables: Josep Garreta Trenchs, president. Albert Mateu Vidal, secretari.

Consiliari: Mn. Custodi Ballester Bielsa.

Rambla del Raval, 4, baixos

08001 Barcelona

Tel. 93 442 85 41

Adreça electrònica: horadedeu@hotmail.com

Horari: de 9 a 14 h i de 17 a 20 h

 

Finalitat: 1. Ajudar i millorar la situació de malalts curables o incurables, ancians, deficients, disminuïts físics. 2. Atendre i assessorar persones, famílies i entitats necessitades d’ajuda material o moral.

Mètodes i mitjans: Desenvolupar entre els associats lligams d’amistat i comprensió, intensificant les bones relacions entre les seves famílies i fomentant ajudes recíproques a diferents nivells (econòmic, prestació de serveis, espiritual, etc.). Promoure el desenvolupament de les relacions humanes en el més alt sentit cristià de la vida. Secció d’aliments, de medicaments, de calefacció, cuina, rober, de pagament de factures endarrerides d’aigua, gas o electricitat, gestoria administrativa, assessoria legal.

Modalitat: Associació beneficosocial.

Aprovació: Civil (10-IV-1991). Diocesana (22-V-1976). Associació declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior (7-VII-1997).

 

Àmbit: Província de Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Conselleria de Benestar Social, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, Arquebisbat de Barcelona.

Responsable: Josep M. Modoll Prim, president.

 

Centre de Barcelona de l’ACdP

c/ Bellesguard, 30 (Edifici Abat Oliva CEU)

08022 Barcelona

Tel. 932540900

Adreça electrònica: acdp@uao.es  

Finalitat:

La ACDP és una associació privada de fidels laics que volen respondre a la seva vocació a la santedat mitjançant l’evangelització de la vida pública i l’ordenació de les estructures socials, segons les exigències del Regne de Déu. 

El seu carisma, centrat en una espiritualitat cristocèntrica, mariana i eclesial, es caracteritza per les seves arrels ignacianes, per la seva dedicació a l’apostolat en la vida pública i pel desig de promoure la cooperació i coordinació dels catòlics en la societat. Tot això basat en una fe viva, una alegre esperança sobrenatural i una caritat ardent envers Déu i els homes, especialment els més necessitats. 

Mètodes i mitjans:

La Associació fomenta l’esperit sobrenatural dels socis, i proposa com a mitjans la vida sacramental, la pregaria, els Exercicis espirituals ignasians i els recessos. Els socis han de cultivar l’estudi com a fonament indispensable per a l’acció. 

Es recomana cada dia almenys 15 minuts de pregària o de lectura reflexionada sobre la Sagrada Escriptura; cada mes, participació a l’Eucaristia comunitària del Centre, generalment seguida d’un Cercle d’Estudis mensual; cada any, Exercicis Espirituals anuals. A més, els propagandistes han d’exercir una activitat apostòlica en el camp social, preferentment en una obra de l’associació.  

Les obres de l’Associació a Barcelona són la Universitat Abat Oliba CEU i la Fundació Abat Oliba, titular dels col·legis Loreto Abat Oliba i Cardenal Spinola Abat Oliba. 

Modalitat: L’ACP és ​una associació privada ​de fidels de l’Església Catòlica, i a més està inscrita al Registre d’Entitats Religioses amb el núm. 3169 de la secció especial, grup C. 

 Aprovació: Conferència Episcopal Espanyola (20-XI-1992).

Àmbit: Local i nacional.

Secretari: Sr. Pablo Nuevo (pnuevo@uao.es)

Assessor religiós: Mn. Albert Sols Lladó

C/ Provença, 542 1-3   08025 Barcelona

Tel. 93 318 65 95

Adreça electrònica: associació.aca@gmail.com

Web: www.associacioaca.com

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 13 h

Finalitat: Coordinar entitats que comporten el millorament en qualsevol aspecte de les persones grans, tant en el cultural com en el de sensibilització humana i espiritual.

Mètodes i mitjans: Tardes musicals, jocs florals de la Tardor, vacances (colònies), visites culturals, viatges, mostra d’artesania, tallers de manualitats, tardes culturals i d’amistat, missa de Nadal. Assessorament per a solucionar problemes de les persones grans.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (1971). Diocesana (1976).

Àmbit: Local, Barcelona i comarca.

Implantació diocesana: Des de l’any 1976.

Relacions estables amb altres institucions: Aules universitàries per a gent gran (A.U.G.G.), Casals i llars parroquials, A.F.O.P.A., F.A.T.E.C.. Consell de Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, Assessor  de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona, Consell del Districte de l’Eixample.

Responsable: Sra.Teresa Herraiz Pérez de Sanroman, presidenta; Sr. Miquel M. Lluch i Ventura, vicepresident; Sra. Mª Isabel Oliver, Secretària.

Consiliari: Mn. Josep M. Forcada. 

Seminari de Barcelona

Diputació, 231

08007 Barcelona

Tel. 93 454 16 00, fax 93 452 55 38

Adreça electrònica: almeracomas@hotmail.com

 

Finalitat: Ajudar el Museu Geològic del Seminari de Barcelona per a «animar amb esperit cristià l’ordre temporal» (can. 298,1) de la ciència de la Geologia. Afavorir l’estudi dels materials geològics i paleontològics del Museu. Establir relacions amb organismes i societats similars. Promoure activitats educatives i culturals d’acord amb la finalitat principal de l’Associació.

Mètodes i mitjans: Conferències (de relació entre fe i ciència), visites científiques a llocs interessants per a la Geologia i Paleontologia, reunions i d’altres.

Modalitat: Grup d’amistat amb cooperació.

Aprovació: Diocesana (12-VII-1994).

Implantació diocesana: Un centenar de membres associats, que són simpatitzants del Museu.

Relacions amb altres institucions: Únicament amb el Museu Geològic del Seminari Conciliar de Barcelona.

Responsable: Antonio Abad García, president; Francesc Nicolau, representant del Museu; Isabel Benet Gascón, vicepresidenta, José Francisco Carrasco Corpas, tresorer; Jorgina Jordá Defez, secretària; Pere Adserá Carvajal i Xavier Benito, vocals.

Consiliari: Mn. Felip-Juli Rodríguez Piñel, rector del Seminari Conciliar.

 

Convent de Santa Caterina dels Pares Dominics

Bailèn, 10

08010 Barcelona

Adreça electrònica: xpuigdollers@icab.cat

 

Finalitat: 1. Promoure el coneixement i la devoció de Sant Ramon de Penyafort, que fou patró de Barcelona. 2. Divulgar la seva obra i la seva història promovent l’edició de biografies. 3. Mantenir el culte del Sant a la capella del seu sepulcre a la Catedral de Barcelona. 4. Organitzar cada any la Festa de Sant Ramon a la Catedral de Barcelona. 5. Dirigir i mantenir l’Arxiu Internacional d’Estudis de Sant Ramon de Penyafort (Bailèn, 10. 08010 Barcelona).

Modalitat: Associació.

Aprovació: Diocesana (decret 31/96, 14-V-1996). Civil (Ministeri de Justícia, Registre d’Entitats Religioses núm. 4027, setembre de 1996).

Implantació diocesana: 600 adherits.

Relacions estables amb altres institucions: Amb les parròquies de Sant Ramon de Penyafort, amb les viles que tenen sant Ramon com a patró i amb les biblioteques de Dret Canònic.

Responsable: Xavier Puigdollers Noblom. Tel. 608 94 11 81

Consiliari: Dr. Malaquies Zayas.

Centre: infantil i primària

Antoni de Capmany, 80

08014 Barcelona

Tel. 93 332 69 00, fax 93 332 69 04

Adreça electrònica: sants@maristes.cat

Centre: secundària i batxillerat

Vallespir, 160

08014 Barcelona

Tel. 93 490 86 25, fax 93 490 93 74

Adreça electrònica: santscorts@maristes.cat

Secretaria i correspondència:

Antoni de Capmany, 80

Adreça electrònica: vialgago@telefonica.net

Web: www.maristes.cat

 

Finalitat: Formació integral dels exalumnes creant i impulsant activitats.

La unió dels associats per comunicacions i ajudes. Promoció d’un esperit cristià de cooperació entre tots els membres, mantenint el lligam d’amistat i afecte creat en el col·legi entre els companys.

Mètodes i mitjans: Reunions de Junta. Assemblees. Dia de l’antic alumne. Celebració de noces d’argent i d’or (promocions). Missa mensual el segon dissabte de cada mes. Col·laboració en les activitats del col·legi. Secció Esportiva. Secció Juvenil. Informació periòdica: Revista Clarín, portaveu de l’associació, i Full Informatiu, de la Secció Juvenil.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (fundada el 1925).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germans Maristes.

Implantació diocesana: 800 socis.

Àmbit: Català.

Relacions estables amb altres institucions: Federada amb les Associacions d’Antics Alumnes Maristes de Catalunya, Federación Española de Antiguos Alumnos Maristas, Confederación Europea de Antiguos Alumnos Maristas i Unión Mundial de Antiguos Alumnos Maristas.

Responsable: Vicenç A. Gago Hernández, president (tel. 93 440 14 09).

Persona de contacte: Vicenç A. Gago Hernández (a/e: vialgago@telefonica.net).

Assessor religiós: Gmà. Gerardo Llera Jordán (tel. 93 490 88 35; a/e:  com.lescorts@maristes.org).

Capella d’en Marcús

Canvis Vells, 1

08003 Barcelona

Tels. 606 988 084 / 608 497 988

Adreça electrònica: maroserborras@hotmail.com

 

Finalitat: 1. Conrear i fer créixer la comunió en el si de les esglésies particulars, afavorint el coneixement, el diàleg, la comunicació entre els grups, associacions i moviments eclesials. 2. Compartir les alegries i esperances, tristeses i angoixes dels homes d’avui, perquè l’anunci de l’Evangeli arribi a cada u en la seva situació.

Mètodes i mitjans: Segueix l’espiritualitat contemplativa i activa de la Congregació de les Filles de l’Església. 1. Amb la pràctica quinzenal de la «Lectio divina», per apropar-nos a la Paraula de Déu i aprofundir-hi. 2. Amb l’adoració eucarística diària, desitgem prolongar la comunió litúrgica en la vida fraterna. 3. La fraternitat té també la seva dimensió missionera, participant a Bolívia amb les religioses Filles de l’Església, en el voluntariat personal d’alguns dels seus membres. 4. En particular cada membre col·labora en els serveis parroquials i d’altres, participant en la missió evangelitzadora de l’Església des del propi ambient familiar, professional i social.

Modalitat: Associació de fidels.

Aprovació: Diocesana (primera aprovació 30-IX-1992, aprovació definitiva 20-VI-2000).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Comparteix el carisma i la fundadora de les Filles de l’Església.

Implantació diocesana: Una fraternitat composta de 35 associats, si bé en els diferents actes i trobades que es fan hi acostumen a participar entre cinquanta i seixanta persones.

Àmbit: Estatal (a Madrid una fraternitat). Internacional: l’Associació està implantada a Itàlia, amb vint-i-quatre fraternitats (Roma, Siena, Milà, Varese, Treviglio, Sanremo, Mestre, Treviso, Trieste, Salermo, Cosenza, Foggia, Nicotera, Siracusa, Iglesias, Gioia Tauro, Levico Terme, Segrate, Nuoro, Reggio Calabria, Padova, Rovigo, Sora i Trento); Brasil, una fraternitat (Salvador); Colòmbia, quatre (Boyacá, Paipa y Tunja, Santafé de Bogotá i Bucaramanga); Bolívia, tres fraternitats (Potosí, La Paz i Santa Cruz); Argentina (Buenos Aires); Índia (Karntaka).

Responsable: Delegada, Teresa Vives; M. Roser Borràs Vila; Mª Àngels Aranda  

Rosselló, 240

08008 Barcelona

Tel. 93 215 65 66

 

Finalitat: Ajudar assistencialment persones necessitades, malalts, disminuïts físics, gent gran.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals per a planificar les activitats amb vista a l’assistència a malalts, disminuïts físics i colònies d’estiu per a ells.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Diocesana (decret 3-VI-1987).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Implantació diocesana: De 600 sòcies n’hi ha quinze d’actives, a la Parròquia de les Santes Juliana i Semproniana, en el servei de l’ajuda fraterna (Càritas), i tenen reunions de caràcter lúdic amb les persones grans del barri. Xerrades. Grup de Vida Creixent, etc.

Àmbit: Local.

Relacions estables amb altres institucions: Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Responsable: Josefina Cuxart Tapias, vda. Castells; M. Mar Furest Cruxent, vicepresidenta, Marta Valeri Casades, tresorera; Montserrat Guitart Ortega, secretària; Montserrat Casas Mercader, vocal tercera edat.

Persona de contacte: Gna. M. Dolores Escoruela (tel. 93 215 65 66).

Consiliari: Mn. Josep Ramon Pérez.

 

Rosselló, 240

08008 Barcelona

Tel. 93 215 65 66

 

Finalitat: Ajudar assistencialment persones necessitades, malalts, disminuïts físics, gent gran.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals per a planificar les activitats amb vista a l’assistència a malalts, disminuïts físics i colònies d’estiu per a ells.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Diocesana (decret 3-VI-1987).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germanes de la Caritat Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Implantació diocesana: De 600 sòcies n’hi ha quinze d’actives, a la Parròquia de les Santes Juliana i Semproniana, en el servei de l’ajuda fraterna (Càritas), i tenen reunions de caràcter lúdic amb les persones grans del barri. Xerrades. Grup de Vida Creixent, etc.

Àmbit: Local.

Relacions estables amb altres institucions: Dominiques de la Presentació de la Santíssima Verge.

Responsable: Josefina Cuxart Tapias, vda. Castells; M. Mar Furest Cruxent, vicepresidenta, Marta Valeri Casades, tresorera; Montserrat Guitart Ortega, secretària; Montserrat Casas Mercader, vocal tercera edat.

Persona de contacte: Gna. M. Dolores Escoruela (tel. 93 215 65 66).

Consiliari: Mn. Josep Ramon Pérez.

 

Avinguda del Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25

08024 Barcelona

Tel. 93 284 05 00, fax 93 210 20 77

Adreça electrònica: santjosepdelamuntanya@yahoo.es

Horari: el diumenge següent al 19 de cada mes (Diumenges Josefins), d’11 a 13 h

 

Finalitat: Honorar sant Josep, espòs de Maria, i propagar la seva devoció. Fomentar la formació cristiana dels seus socis a la llum de l’Evangeli i la doctrina de l’Església. Col·laborar i responsabilitzar-se, segons les possibilitats de cadascú, amb l’obra social del Santuari i altres de similars.

Mètodes i mitjans: Donar a conèixer i propagar, amb els mitjans que aprovi l’Església, la devoció al virginal espòs de la Mare de Déu, sant Josep. També s’edita bimensualment la revista La Montaña de San José, que serveix de vehicle de la doctrina josefina.

Modalitat: Associació privada de fidels amb personalitat jurídica.

Aprovació: Diocesana (29-I-1903). Vaticana (20-VI-1934).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació de Mares de Desemparats i Sant Josep de la Muntanya.

Implantació diocesana: Des de la seva primera aprovació, l’any 1903, i ara, després de l’actualització dels seus estatuts, amb data 7-VII-1997.

Àmbit: Barcelona i totes les cases de l’Institut.

Responsable: M. Mercedes Domínguez Díaz.

Persona de contacte: M. Àngels Arrabal Digón. 

Consiliari: Mn. José Rodríguez Fernández.

C/ Bailèn, 177-179 (Parròquia de Corpus Christi)

08037 Barcelona

Tel. 603795188

Adreça electrònica: assviudesbcn@gmail.com

 

Finalitat: 1. Acollir i orientar a la viuda, especialment en la primera etapa de la viudetat. Oferim una col·laboració fraternal en tots el ordres, ajudar a viure el seu estat i orientar en les seves dificultats i en les diferents etapes de la seva existència.

Mètodes i mitjans: El centre de promoció com a lloc d’encontre i acollida i d’activitat apostòlica en l’àmbit familiar. Grups de persones que tenen similituds. Butlletí informatiu. Sortides culturals. Reunions periòdiques.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (10-VI-1982). Diocesana (17-V-1972). Conferència Episcopal Espanyola (com a «Federació d’Associacions de Viudes – Hispania», 7-VII-1973).

Implantació diocesana: A Catalunya, unes set-centes afiliades entre totes les associades de pobles i capitals de comarca.

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: Pertany a la Federació de les Associacions Catalanes de Viudes i a la Confederació de Federacions i Associacions de Viudes HISPANIA (CONFAV).

Responsable: M. Montserrat Rabella Meneses, presidenta,  Andrea Pech, secretària. 

Consiliari diocesà: Josep Massana, OFM (Caputxins de Sarrià, tel. 93 204 34 58). 

Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona

Tel. 93 417 12 00

Horari: laboral

Adreça electrònica: igsalvador50@gmail.com

Finalitat: La Família Jesús-Maria, obra pròpia de l’Institut de les Religioses de Jesús-Maria, és una associació de fidels que volen viure la seva vida cristiana compartint el carisma de la Fundadora, santa Claudina Thévenet.

Els seus membres participen en la missió de la Congregació exercint l’apostolat en el seu propi ambient o en obres d’Església en l’àmbit parroquial o diocesà.

L’oració ha d’acompanyar el testimoni.

Mètodes i mitjans: Normalment els grups es reuneixen mensualment amb xerrades programades, recés i eucaristies. També trobades i convivències recreatives.

Aquests grups tenen el seu coordinador, tresorer, secretari i vocals. La festa oficial de la Família Jesús-Maria se celebra el 3 de febrer, dia de la mort de la Fundadora, amb una Eucaristia de tots els grups.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Vaticana (15-IX-1995).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Congregació de Religioses de Jesús Maria.

Implantació diocesana: 284 membres repartits pels següents  col·legis:

Guineueta: Josep M. Benedicto i Adela Férriz, coordinadors (tel. 93 284 27 86). Sant Andreu: Sotero de Vega i Roser Pérez, coordinadors (tel. 93 352 71 82). Sant Gervasi: Ignasi Salvador i Monserrat Villà, coordinadors (tel. 93 430 03 17). Badalona: Manuel Rodríquez i Inés Elez, coordinadors (tel. 93 398 70 98). 

Àmbit: Nacional i internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Entre els diferents grups, nacionals i internacionals de membres de l’Associació i entre altres moviments sempre que se’n doni l’oportunitat.

Responsable: Sra. Anna Bars – tf. 617 777 444

 1. Àliga, 12, baixos esq.

08014 BARCELONA

Web: www.novahumanitas.org

 

Finalitat:

 • Transformar-se lo més possible en homes i dones en plenitud: en homes i dones segons el pla de Déu.
 • Realitzar en la vida la trobada mistico-teològica amb Déu Trinitat.
 • Sortir al encontre de la nostra societat  per ajudar al home d’ avui a ser totalment “home” per la trobada profunda amb ell mateix, amb els altres i amb déu.

 

Mètodes i Mitjans:

 • Una solida formació humana que ens  faci conscients de la nostre identitat personal, que ens permeti curar els traumes del passat per a fer desaparèixer les disharmonies del present, i que ens porti a desenvolupar al màxim el nostre potencial humà.
 • Una solida formació espiritual que ens porti a una vertadera experiència de Déu a traves de: un temps freqüent i privilegiat de contemplació, un contacte assidu i vivencial amb la Paraula de Déu, una rica vida litúrgica en comunitat eclesial.
 • Una vertadera formació teològica i bíblica per, d´ un costat, alimentar el nostre contacte amb Déu i, d’ un altres costat, poder ser testimonis eficients en els paradigmes del home d’ avui.
 • Una inserció directa en la comunitat eclesial concreta per a construir, al costat i amb el sacerdot encarregat del ministeri pastoral, els elements dinamitzadors de la Parròquia i la Diòcesi: activitat catequètica, animació litúrgica, acció socio-caritativa…

 

Modalitat: Associació Privada de Fidels

Aprovació: Arquebisbat de Madrid: 27-10-1997; Patriarcat de Lisboa:13-06-1998; Arquebisbat

de Barcelona: 30-05-2011, Bisbat de Fàtima: 2-05-2006; Bisbat de Getafe: 30-05-2008; Bisbat de València: 8-11-2009; Bisbat de Oporto:15-07-2011.

Implantació Diocesana: 15-10-2004

Ámbit: Internacional        

Relacions estables amb altres institucions: amb NOVAHUMANITAS (www.novahumanitas.org) que és una filial de MAMBRÉ: és el que oferim al públic.

Responsable: Mn Josep Font Gallart – Paseo de la Estación, 2B, 28350 Ciempozuelos (Madrid) Telèfon 911965949 i 616164006, adreça electrònica: josepfontgallart@novahumanitas.org

Consiliari: Mn. Josep Font Gallart (616164006)

Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 1

08035 Barcelona

Tel. 93 339 42 38

A/e: mdomin94@xtec.cat

Web: www.cooperadors.salesians.info

Horari: a partir de les 18 h

 

Finalitat: Els Salesians Cooperadors compartim el carisma apostòlic de la Societat de Sant Francesc de Sales i de les Filles de Maria Auxiliadora, compartint la vocació comuna segons l’ideal de vida espiritual i apostòlica promogut per sant Joan Bosco, col·laborant activament en la difusió dels valors humans i cristians segons el model pedagògic i el carisma del Fundador. Assumim una manera especifica de viure l’Evangeli i de participar en la missió de l’Església. Ens comprometem pels joves i les classes més populars; i a realitzar l’ideal evangèlic de l’amor a Déu i als altres en les situacions ordinàries de la vida.

Mètodes i mitjans: Guiat per l’Esperit Sant, Don Bosco visqué i transmeté als membres de la seva família un estil peculiar de vida i acció: l’esperit salesià. Els Salesians Cooperadors participem d’aquest esperit i el volem fer fructificar d’acord amb la condició laïcal que ens és pròpia. Ho fem des d’una experiència de fe compromesa, tenint present que el centre i la síntesi de l’esperit salesià és la caritat pastoral viscuda plenament per Don Bosco. La vida de grup, setmanal o quinzenal, ens permet créixer i formar-nos en la fe. Els exercicis espirituals anuals oferts per l’Associació a tots els seus membres són una ocasió privilegiada de conversió i represa. El Salesià Cooperador realitza el seu apostolat, en primer lloc, en les ocupacions quotidianes. Lloc d’especial interès apostòlic són la família, el matrimoni, els ambients de vida i treball, en la realitat social. Activitats típiques dels Salesians Cooperadors són: la catequesi i la formació cristiana, l’animació de grups i de moviments juvenils i familiars… Don Bosco, la col·laboració en centres educatius i escolars, el servei social entre els pobres, l’acció en el camp de la comunicació social, la col·laboració en la pastoral vocacional, el treball missioner, la col·laboració en el diàleg ecumènic i interreligiós, el compromís de la caritat en el servei sociopolític, el desenvolupament de l’Associació.

      Els Salesians Cooperadors tenim un apostolat específic que va néixer al 1965, fruit d’una campanya en favor de la família: Les Llars Don Bosco.

Llars Don Bosco (LDB) és un moviment eclesial de matrimonis i apostolat familiar el nom de “Llars” l’adoptem per la seva especial referència a la família i “Don Bosco” perquè volem expressar el nostre seguiment a Crist mitjançant l’esperit evangèlic i l’estil educatiu de Sant Joan Bosco.

Les seves finalitats són:

 • Acceptar un compromís seriós en la construcció de la comunitat eclesial i humana, partint de la pròpia realització comunitària com a esposos i com a família.
 • Pastoral familiar.
 • Vetllar per la formació humana, cristiana i salesiana de les parelles, per tal que es realitzin com a persones, com a esposos, i educadors dels seus fills.
 • Afavorir cada una de les nostres famílies perquè arribin a ser autèntiques esglésies domèstiques on s’ofereixi, a tots els seus membres la possibilitat de créixer contínuament en l’amor a Déu i els altres.

Els grups són la base del moviment. Aquests estam formats per cinc o sis matrimonis i un consiliari (sacerdot, salesiá, salesiana, o bé un matrimoni amb experiència) que s’encarrega d’orientar el grup.

El grup participa d’una reunió mensual. Per tal de preparar aquesta trobada amb responsabilitat els esposos faran la “trobada de parella”.  Un moment clau i potser el que li dona tot el sentit al moviment. En aquesta “trobada” la parella reflexionarà i treballarà el tema que més tard posarà un comú en la reunió de grup.

Un cop a l’any tots el grups de la nostra inspectoria es troben un cap de setmana per a fer una  convivència formativa i de reflexió.

El moviment de Llars Don Bosco té presència en alguns països. Tot i això la nostra organització més propera és Provincial. Els grups de la Província Mare de Déu de la Mercè són d’Osca i Catalunya, unit així totes les diòcesis d’aquests territoris.

Modalitat: Associació pública de fidels.

Aprovació: Civil, diocesana, de la Conferència Episcopal Espanyola, de la Seu Apostòlica a Roma el 1876. El nou estatut de l’Associació ha estat aprovat ad experimentum per sis anys el 2007.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Societat Don Bosco.

Implantació diocesana: SSCC: 157 membres i 11 centres; i 44 aspirants i 4 centres en formació. Llars Don Bosco: 21 equips (mil en tot l’estat).

Àmbit: Internacional.

Relació estable amb altres institucions, dependència d’Orde o Congregació religiosa: Tercera branca de la Família Salesiana, juntament amb la Societat de Sant Francesc de Sales i les Filles de Maria Auxiliadora.

Responsable de l’Associació de Salesians Cooperadors:  Ana Arbona, coordinadora provincial.

Persona de contacte: Mònica Domingo.

Persona de contacte del Grup de Llars Don Bosco: Cisco Torras.

Delegat dels SDB (Salesians Don Bosco): Isidre Serdà.

Delegada de les FMA (Filles de Maria Auxiliadora): Montserrat Domènech.

Matrimoni coordinador del moviment de Llars Don Bosco: Chema Moreno i Anabel Benito.

Consiliari delegat i delegada dels Salesians Don Bosco i de les Filles de Maria Auxiliadora: Isidre Serdà  (SDB) i Montserrat Domènech (FMA).

Góngora, 9, 1r 3a

08042 Barcelona

 

Finalitat: Persones dedicades a l’apostolat, sense obres pròpies. Se cerca el testimoni cristià en el propi entorn, així com l’expressió comunitària de la fe.

Mètodes i mitjans: Viuen de la professió. Tenen uns compromisos amb vista al compliment de la seva finalitat.

Modalitat: Associació (Pia unió).

Aprovació: Diocesana (decret 1960).

Implantació diocesana: Amb llars de vida comunitària i amb domicilis privats. Són uns 38 membres, entre associades i simpatitzants.

Relacions estables amb altres institucions: Parròquies, Convictori Sacerdotal, Comitès de solidaritat amb el Tercer Món, JOC-JOBAC, GOAC, voluntariat en associacions de promoció i de l’àmbit de la pobresa i marginació.

Responsable: Anna Maria Colomer i Busquets.

Consiliari: Mn. Josep M. Rovira Belloso.

Consiliari adjunt: Mn. Joaquim Cervera Duran.

C/ Indústries 5,

08820, El Prat de Llobregat (Barcelona)

A/e: cmsbadalona@yahoo.es; cmsprat@yahoo.es

 

 

Finalitat: Promoure i potenciar la vida i missió del laic a l’església i arreu del món. El CMS neix a l’església per a l’església. La seva finalitat és:

– Testimoniar la grandesa de la vocació cristiana en el misteri de comunió eclesial.

– Ésser signe de petites esglésies i membre actiu de l’Església.

– Fer créixer l’oració com a tracte d’amistat amb Déu i com viure d’universalitat eclesial, a la llum de la Paraula i de la història.

– Promoure els valors de l’escolta, la reflexió i la contemplació com a camí personal cap a   l’interioritat.

– Oferir un estil de viure senzill, alegre i de treball.

– Restar en actitud de servei als germans, atenent les urgències de l’església i la societat.

– Col·laborar en la transformació de la societat, per a que sigui més justa i solidària, segons l’Evangeli.

– Contemplar a Maria com a model, mare i companya amb l’objectiu de viure en comunió amb Déu i els germans.

Mètodes i mitjans: Es basa en cinc pilars que són: Església, Oració, Missió, Maria i formació.

Modalitat: Associació Internacional privada de laics.

Aprovació: Vaticana: El 20 de març de 1996, el Consell Pontifici per als Laics, decreta l’aprovació dels estatuts “ad experimentum” i el reconeixement del CMS com Associació Internacional privada. El 2 d’abril de 2006, es decreta l’aprovació definitiva dels estatuts.

Civil: El 26 d’abril de 2010 és inscrita en el Registre de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Implantació diocesana: 2 Grups. Un grup al Prat del Llobregat i un altre grup a Badalona.

Àmbit: Internacional

Relacions estables amb altres institucions: Carmelites Missioneres (CM), Pares Carmelites Descalços, Prokarde, Xarxa de Laics, Centre de Promoció social Francesc Palau.

Responsable: Lluïsa Jerez (656590601)

Germana Assessora: Pilar Munill.

 

Pere d’Artés, 4

08031 Barcelona

Tel. 93 429 27 98

 

Finalitat: Promoció integral cristiana de la dona d’ambients populars a través de la cultura.

Mètodes i mitjans: Atenció a necessitats culturals de la dona: Cultura general, alfabetització, classes de català, el dijous xerrades culturals d’interès general.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Civil (reconeguda pel Ministeri de Cultura, 4-X-1983). Diocesana (1980). Conferència Episcopal Espanyola (com a «Centre de Cultura Popular i Promoció d’Adults», 28-II-1981).

Implantació diocesana: Equips dedicats a la culturització a base de xerrades i a classes d’alfabetització.

Àmbit: Local (Santa Eulàlia de Vilapicina).

Relacions estables amb altres institucions: Coordinat amb els altres centres de Cultura Popular i Promoció d’adults per Maria Jesús Cañada (tel. 93 201 24 13).

Responsable: Aurora Bozal (tel. 606 019 897 / 93 420 37 93), aurora.bozal@gmail.com

 

Consiliari: Mn. Miquel Bada Elias (Santa Eulàlia de Vilapicina, tels. 93 352 55 51 i 93 429 69 23).

Santa Eulàlia, 240 1a (Edifici Vanguard)

08902 L’Hospitalet de Llobregat

Casa parroquial

ccultural.staeulalia@l-h.cat

Tel. 93 422 48 20

Horari: matí i vespre

 

Finalitat: Promoció cristiana i cultural.

Mètodes i mitjans: Atenció a necessitats culturals de la dona: cultura general, alfabetització, classes de català, el dijous xerrades culturals d’interès general, formació religiosa.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Civil (Governació, 1980; D. G. d’Associacions i Entitats Jurídiques com a associació, 1993). Diocesana (1980).

Implantació diocesana: 230 participants repartits en vint grups en diverses activitats.

Àmbit: L’Hospitalet de Llobregat.

Relacions estables amb altres institucions: Coordinat amb els altres centres de Cultura Popular i Promoció d’adults per Maria Jesús Cañada (tel. 93 201 24 13). Congregació de l’Assumpció de Nostra Senyora.

Responsable: Gna. Maria Gutiérrez de l’Assumpció de Ntra. Sra. (horari: matí abans de les 10 h, migdia fins a les 15 h i de 21,30 a 23,30 h); Teresa Royo, secretària. 

Adreça electrònica: cpm@prematrimonialcpm.org

Tel: 93 368 64 99  (Salvador i Anna de 21 a 22h)

08012 Barcelona

Web: www.prematrimonialcpm.org

 

Finalitat: 1. Acollir i acompañar les parelles en el creixement del seu amor mutu. Ajudar els promesos a preguntar-se sobre la seva fe i sobre el significat del matrimoni, revelar-los que el Senyor està present en l’amor que es tenen ells dos i que els porta a ser testimonis d’ell a través de la seva vida d’esposos. Donar-los una visió de familia oberta.

 1. Quant a la constitució de l’equip, arribar a ser una petita comunitat cristiana de laics i consiliaris, alimentada per un treball de revisió de vida que els permeti presentar-se a les parelles com a autèntica comunitat cristiana que anuncia l’Evangeli.

Mètodes i mitjans: Fan equip amb el consiliari un conjunt de matrimonis i convoquen els promesos que demanen a l’Església que beneeixii el seu compromís matrimonial, a unes reunions prèvies al compromís, sempre partint del diàleg dels moderadors amb els promesos i dels promesos entre ells, per acompanyar-los en el creixement del seu amor i la seva fe amb vista a la constitució d’una parella i d’una família segons els valors de l’Evangeli viscuts avui.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Diocesana (10-V-1974). Conferència Episcopal Espanyola (com a Federació Nacional de Centres de Preparació al Matrimoni, estatuts aprovats el 20-XII-1975).

Àmbit: Diocesà.

Responsables: Salvador Manich i Anna Vallès

Consiliari: Mn. Gaspar Mora Bartrés.

Coordinador web CPM: Gregori Campos (gcamposandreu@gmail.com)

Rocafort, 242 bis interior 1r

08029 Barcelona

Tel. 93 322 01 98, fax 93 444 38 09

Horari: dimarts i dijous de 17 a 20 h

 

Finalitat: El Centre s’interessa en la identificació del moment cultural que vivim per a dialogar-hi i propiciar la maduració i el progrés. Vol participar en la vida de la fe des dels nuclis més vius de les comunitats cristianes. Confia en el valor positiu d’uns mínims jurídics i d’unes estructures funcionals que faciliten la vida de la comunitat, però vol recordar sempre que la principal institució cristiana és Jesús. Considerem que la nostra definició social ha de tenir un plantejament arrelat, alliberador i solidari, i creiem que ens cal estar oberts a una ciutadania universal des de l’interès voluntàriament fraternal de la nostra diferència.

Metòdes i mitjans: Seminaris sistemàtics o esporàdics sobre temes relatius a la cultura, la religió o al diàleg entre elles. Participació, junt amb altres entitats, en iniciatives de diàleg cultural o social dins de Catalunya o en el context internacional.

Publicació d’articles d’opinió. Sessions públiques d’estudi de temes o esdeveniments socials o eclesials. Participació en les sessions del MIIC-Pax Romana.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Civil diocesana, 28-10-1972.

Implantació diocesana: 100 socis.

Àmbit local: Barcelona.

Responsable: Núria Sastre Domènech, presidenta.

Plaça de Ferran Reyes, 2

08027 Barcelona

Tel. 93 408 29 10, fax 93 408 62 41

Horari: de dimarts a divendres de 9,30 a 13,30 h i 16,30 h a 20,30 h.

 

Finalitat: Promoure les persones del barri amb sentit cristià.

Mètodes i mitjans: Coordinadora d’adults, Grup Tercer Món, Comerç Just, Cooperadors Salesians, tallers per a adults, Centre Obert amb ludoteca i biblioteca, Centre Juvenil Meridiana, Esplai i Colònies Don Bosco unit al Moviment Juvenil Salesià, Agrupament Escolta Narcís Monturiol unit al ME/GSJ,  Càritas (distribució de roba i aliments), Escola de Vida per a Gent Gran, Llar Don Bosco per a la tercera edat, Coral. També es deixen els locals a serveis externs, com són moviments pro Àfrica, entitats del barri, etc.

Econòmicament se sosté per aportacions dels socis i ajuts d’altres procedències.

Modalitat: Centre parroquial.

Aprovació: Civil. Estatuts de les associacions salesianes. Aprovació: Civil. Estatuts de les associacions salesianes.

 

Dependència d’orde o congregació religiosa: Salesians.

Àmbit: Parroquial i provincial respecte als salesians.

Relacions estables amb altres institucions: Societat Don Bosco.

Responsable: Rafael Cots.

Consiliari: P. Emili Marcos Souto, SDB (tel. 93 436 44 82).

Plaça del Nord, 14

08024 Barcelona

Tel. 93 218 10 77

Adreça electrònica: cercle@gracia.lasalle.cat

www.lasallegracia.cat/cercle-cultural

 

Finalitat: Formació permanent de persones (homes i dones) de cinquanta anys i més, amb una orientació cristiana.

Mètodes i mitjans: Els fins són afavorir l’amistat entre els associats i fomentar la seva formació en els aspectes humans, culturals, socials i cristians. Els objectius preferents del Cercle la Salle són oferir als socis mitjans i oportunitats per a la seva formació permanent. Fomentar l’amistat i la convivència entre els socis. Fomentar els valors culturals en totes les seves manifestacions genuïnes. Comprometre’s a la promoció de la justícia i de la pau… Per aconseguir aquests objectius, el Cercle la Salle ofereix als seus socis activitats educatives, formatives, culturals, acadèmiques, artístiques, ludicorecreatives, variades i nombroses, ateses per un grup de més de trenta professors voluntaris, però competents i responsables.

Modalitat: Associació Cultural La Salle.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Germans de les Escoles Cristianes (La Salle).

Àmbit: La ciutat de Barcelona i rodalies.

Relacions estables amb altres institucions: Amb les associacions de gent gran del barri de Gràcia i altres associacions lassal·lianes de fora de Catalunya.

Responsable i Consiliari: Gmà Antoni Perera (aperera@lasalle.cat)

Riera Sant Miquel, 1 bis

08006 Barcelona

 

Finalitat: Formació religiosa i apostolat mixt: actiu i contemplatiu, de la joventut des de l’espiritualitat de sant Francesc d’Assís.

Mètodes i mitjans: Col·labora en obres socials: al menjador «Teresa de Calcuta», i visita centres assistencials. Cercles d’estudis i formació. Es reuneixen el segon diumenge de mes en el local social a la tarda. Tots subscriptors de la revista El Santo, d’àmbit espanyol.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Diocesana, com a orde franciscà seglar.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Caputxins de Catalunya.

Implantació diocesana: 100 associats.

Àmbit: Estatal.

Responsable: Gonzalo Maruri López  (tel. 93 456 49 66).

Consiliari: P. Josep Massana (Caputxins de Sarrià, tel. 93 204 34 58).

Carrer Anna Maria Martínez Sagi,  1-7, esc. D, 2n 2a

08041 Barcelona

93 455 17 84

Web: www.adsis.org

Finalitat: ADSIS és un moviment de comunitats cristianes format per persones que volen viure l’Evangeli de Jesús a través d’una presència fraterna i solidària entre els joves i els pobres. 

Les comunitats les constitueixen persones creients que des de diversos compromisos, ministeris, estats de vida i professions, participen d’un mateix projecte de comunió i servei, entre ells i amb els altres.

Adsis vol dir “estar present”. Des de la fraternitat i la solidaritat, volem fer present en el món d’avui la proximitat de Déu als joves i els pobres.

Mètodes i mitjans: Vivim en petites comunitats que volen ser presència significativa entre els joves i els pobres. Estem presents en barris treballant amb joves desfavorits. Fem activitats de pastoral i impulsem programes de promoció social que abasten una gran diversitat d’àmbits: capacitació de joves i promoció d’ocupació, inserció d’iimigrants, educació en valors…

Modalitat: Associació de fidels de caràcter internacional.

Aprovació: Vaticana (1997).

Implantació: A Barcelona, altres ciutats de l’Estat Espanyol, diversos països de Latinoamèrica, Roma i Rumania.

Àmbit: Internacional.

Relacions estables amb altres institucions: Moviment ADSIS.

Responsables: Mercedes Yubero Ruiz

                          Jordi Ros Piedra

Persona de contacte: Victoria Fuentes Vergara.

Pavellons de Fe i Llum

Lluçanès, 48 bis (darrere el Col·legi Jesús Maria, a Sant Gervasi).

Correspondència:

Floridablanca, 31-33, 4t 2a, esq.

08015 Barcelona

 

Finalitat: 1. Promoure l’esperit de germanor cristiana entre aquells matrimonis que tinguin un fill deficient psíquic i aquelles altres persones que s’interessin per la qüestió de la no-normalitat, descobrint en els afectats allò que els fa persones i permet estimar-los per ells mateixos. 2. Estimular la vida cristiana en el si de les famílies dels associats.

Mètodes i mitjans: Reunions d’equips de matrimonis i reunions comunitàries on es comparteixen els problemes que planteja la no-normalitat, amb ajuda mútua de servei moral i espiritual.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (15-III-1997). Diocesana (15-III-1977).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Josep Antoni Martínez i Zaplana, president (tel. 93 325 14 13); Emilia Barnés Castelló (tel. 93 674 38 80) i Ana Martínez Martínez (tel. 453 58 66), membres de la Junta.

Consiliari: Mn. Manel Pousa i Engroñat.

Responsables de les diferents comunitats de Barcelona: Comunitat Josep M. Segura (locals Fe i Llum): Beatriu Puiguriguer i Martínez (tel. 93 325 14 13); Mn. Manel Pousa, consiliari (tel. 93 221 09 25). Comunitat Sant Pius X (Parròquia de Sant Pius X): Mercè Blasco Benach (tel. 93 352 18 54); Mn. Francesc Lladós, consiliari. Comunitat Sant Mateu (Parròquia de Sant Mateu): Jaume Carceller i Fuster (tel. 93 427 61 83); Mn. Paco Gimeno, consiliari (tel. 93 427 21 67).

Consiliari de les comunitats de Barcelona: Mn. Francesc Torrebadella (tel. 93 352 49 50).

Joan Blanques, 10   08012 Barcelona

Tels. 93 213 41 10

Adreça electrònica: secretaria@comunitatdejesus.net

Web: www.comunitatdejesus.net

 

Finalitat: Viure autènticament l’evangeli per a fer present l’anunci de Jesús entre els homes, des de les diferents situacions i vocacions, a l’empara d’un intens sentit de vida de Comunitat i amb estreta vinculació amb l’espiritualitat de Carles de Foucauld, com laics enmig del món.

Mètodes i mitjans: L’estil de la comunitat es fonamenta en l’esperit d’amistat i relació fraterna i en l’oració, viscut tot en la pobresa, amor i unitat que donen la pau interior. Hi participen laics en diferents nuclis: Barcelona, Tarrés, Reus, Lleida, Jaca, València i La Canyada de Biar (Alacant). Trobades de llar setmanals per a compartir i pregar en comú; i recessos de cap de setmana alguns mesos de l’any per a la formació, la reflexió i la pregària.
Al poble de Tarrés, Les Garrigues, Lleida, la Comunitat de Jesús ofereix de forma desinteressada dos eremitoris i diverses cases per al servei d’aquelles persones i grups que busquen un entorn apropiat per al silenci, la pregària i el treball en grup amb finalitat espiritual. Per a contactar, tarres1@gmail.com.  

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses al Ministeri de Justícia, 24-II-1981). Erigida canònicament pel cardenal Narcís Jubany el 18 de març de 1975.

Implantació diocesana: Barcelona. Altres diòcesis: Sant Feliu de Llobregat, Tarragona (Tarrés, Reus), Lleida, Jaca, València, i Alacant. Si bé en alguna d’aquestes diòcesis la presència és de només un o dos germans.

Àmbit: Espanya. Relacions estables amb altres institucions: Associacions Família Espiritual del Beat Carles de Foucauld, d’Espanya i internacional.

Responsable: Josep Calvet. Tel. 639 28 13 96  calvet13@gmail.com Assessor religiós: P. Antoni Andrés Soler, CMF.

 

Pl. Padró, 1 baixos

08001 Barcelona

Tel. 93 441 81 23

Web: www.santegidio.org

 

La Comunitat de Sant’Egidio és una associació pública de laics de l’Església de la que formen part més de 50.000 persones, compromesa en l’evangelització en més de 70 països de diferents continents. Totes les comunitats, disseminades en el món, comparteixen la mateixa espiritualitat i els fonaments que caracteritzen el camí de Sant’Egidio:

La pregària, que constitueix un element essencial: és el centre i el primer lloc d’orientació de la vida comunitària.

La comunicació de l’Evangeli, cor de la vida de la Comunitat, que s’estén a tots aquells que cerquen i demanen un sentit a la vida.

La solidaritat amb els pobres, viscuda com servei voluntari i gratuït en l’esperit evangèlic d’una Església que és “Església de tots i particularment dels pobres” (Joan XXIII).

L’ecumenisme, viscut com amistat, pregària i recerca de la unitat entre els cristians de tot el món.

El diàleg, indicat pel Vaticà II com a camí de la pau i de la col·laboració entre les religions, però també com a forma de vida i com a mètode per a la reconciliació en els conflictes.

Àmbit: La Comunitat de Sant’Egidio té el seu centre en l’església romana de Sant’Egidio, de la qual pren el nom.  A Barcelona té el seu centre en la Basílica dels Sants màrtirs Just i Pastor. Allà on hi ha una Comunitat de Sant’Egidio es viu una presència contínua de pregària i d’acollida als pobres i als pelegrins.

Responsable: Jaume Castro Forns

Finalitat: La Comunitat de Vida Cristiana (CVX), és una associació internacional d’homes i dones, adults i joves de totes les condicions distribuïts per tot el mon. El nostre desig és formar-nos i seguir més a prop a Crist i treballar per la construcció del regne.

Ens reunim en petites comunitats. Totes juntes constitueixen “Una Comunitat Mundial”.

Som una comunitat que compartim la vida en el nostre grup local per cercar la crida de Déu en les nostres vides i per poder transformar el mon.

La nostra vocació ens crida a viure la espiritualitat ignasiana, inspirats per Ignasi de Loiola, amb els mitjans que tenim al nostre abast: els Exercicis Espirituals, l’examen diari, el discerniment, l’acompanyament i la comunitat.

En definitiva: tot el que ens ajuda a cercar i trobar al Senyor en totes les coses i a ser homes i dones per als altres.

Actualment, les CVX presents a la Diòcesis de Barcelona són:

Amb seu social:

Casal Loiola,

C/ Balmes 138

Tel 93 415 64 34

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA FÒRUM JOVES –  CVX

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA FÒRUM ADULTS – CVX CONGREGACIÓ MARIANA

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA BERCHMANS – CVX

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA LA VINYA – CVX

Amb seu social:

C/ Provença, 450

Tel. 93 436 69 33

COMUNITAT DE VIDA CRISTIANA SAGRADA FAMILIA – CVX

Totes i cada una de les comunitats mantenen la seva pròpia identitat.

Responsables:  nivell de representació institucional les persones que assumeixen aquest servei en nom de totes les CVX de Barcelona són:

.    Lluís Miquel Pla,  President del Consell Territorial de Catalunya

.    Carles Ribalta Xicota,  representant de les CVX de Barcelona al Secretariat de Pastoral Seglar

L’adreça postal d’ambdós és,

Casal Loiola

C/ Balmes 138

Tel 93 415 64 34

Email Casal: http://www.casalloiola.org

Parròquia de Santa Joaquima de Vedruna

La Gleva, 25 i Sant Hermenegild, 13

08006 Barcelona

Tel. 93 200 39 31

http://www.caminoneocatecumenale.it

 

Finalitat: Intentar assolir plenament la gràcia del baptisme.

Mètodes i mitjans: Pastoral d’evangelització per a adults a través de les parròquies seguint un catecumenat postbaptismal. Interpel·lació directa de la Paraula de Déu a la pròpia vida. Celebració de la Paraula de Déu, de l’Eucaristia dominical prèvia preparació per equips a les cases.

Modalitat: Catecumenat e iniciació cristiana

Aprovació: Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: 45 comunitats en 9 parròquies i un total de 1600 membres.

Àmbit: Parroquial en diverses parròquies de la diòcesi. Cada parròquia alberga les seves comunitats.

Responsables en Barcelona: José Martrat (Parròquia Santas Julianas i Semproniana –

tf. 462 01 10) i Juan Pablo Civil (Parròquia Santa Joaquina – tf. 93 200 39 31).

Poniente, s/n

08930 Sant Adrià del Besòs

Tel. 93 381 85 95

Horari: de 16 a 19 h

 

Finalitat: Ajuda al necessitat, assessorament i participació en els actes religiosos.

Mètodes i mitjans: Processó de Setmana Santa, viacrucis. Atenció a persones necessitades, assessorament jurídic, donació d’aliments i roba als molt mancats. Visites culturals.

Modalitat: Associació de fidels.

Aprovació: Diocesana (22-IX-1981).

Implantació diocesana: 500 socis col·laboradors i 800 participants i simpatitzants.

Àmbit: Local, barri de la Mina.

Responsables: Joan Naranjo Cortés, president; Encarnación Cortés Cortés, secretària; Mayka Horcajada González, vicesecretària; José Antonio Eyre, assessor jurídic.

Consiliari o assessor religiós: Mn. Joan Codina (tel. 93 381 33 44).

Església, 82

08950 Esplugues de Llobregat

Tel. 93 371 00 45

 

Finalitat: Invoca la protecció de santa Apol·lònia, patrona dels dentistes, reuneix els devots i investiga sobre la història relacionada amb la santa.

Mètodes i mitjans: El monestir de Montsió conserva una relíquia i una imatge de la santa. Els dentistes en general i els confrares en aquest cas, celebren la seva festivitat el 9 de febrer en el monestir amb una Eucaristia presidida pel consiliari. L’associació reuneix tots els professionals relacionats amb l’odontologia i els devots de la santa en les activitats que se celebren durant l’any.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Diocesana (25-I-1990).

Implantació diocesana: 80 confrares.

Àmbit: Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Monestir de Santa Maria de Montsió.

Responsables: Josep Maria Ustrell i Torrent, confrare major (tel. feina 93 804 21 11; Marta Ventura, protocol.

Consiliari: Mn. Josep Lluís Fernández Padró (tel. 696 412 947).

Passeig de Sant Gervasi, 15

08022 Barcelona

Tels. 93 417 12 00 i 93 417 13 12

Adreça electrònica: editjm@terra.es

Horari: de 9 a 12 h

 

Finalitat: Ajudar al creixement espiritual dels seus membres i  actualitzar la seva formació cristiana segons el magisteri de  l’Església.

Mètodes i mitjans: Reunions periòdiques de compartir espiritual i de formació.

Modalitat: Associació.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Religioses de Jesús Maria.

Implantació diocesana: Sis grups amb una mitjana de dotze persones per grup.

Àmbit: Barcelona.

Responsables: Gna. Claustre Bonet, RJM (tel. 93 417 13 12),

                          Maria Carme Malet, secretària tel. 93 212 13 32).

Consiliari: P. Pere Sunyer, SJ.

Llibertat, 3, 4t 1a

08170 Montornès del Vallès

Tel. i fax 93 568 16 52

Horari: diari de 9 a 23,30 h (divendres i dissabte de 10 a 20 h)

 

Finalitat: Animació missionera de les comunitats eclesials i en l’evangelització de la cultura.

Mètodes i mitjans: Funcionen com a grups autònoms corresponsables i creatius que creen relacions humanes des de la dimensió cristiana, amb dinàmiques específiques: «Missioners Món Nou» de nens, «Futur Sense Fronteres» d’adolescents de BUP i COU, «Joves Sense Fronteres» per a més de divuit anys, «Famissió» de famílies, i «Sanitat i Missions» per a gent amb carrera universitària enfocada al servei missioner dins el camp de la sanitat. Cada grup té reunions a la parròquia o en l’àmbit en què es viu en comunió, es profunditza la fe i se celebra la missió amb altres grups i altres carismes. Les principals trobades que fomenten i que tenen l’aval de més de vint anys d’experiència són els «Encuentros Misioneros Silos», que es fan cada estiu al costat del monestir benedictí de Santo Domingo de Silos. També les trobades de caire diocesà i Festivals de la Cançó Missionera.

Modalitat: Associació pública d’àmbit estatal.

Aprovació: Diocesana (16-II-1990). Conferència Episcopal Espanyola (19-XI-1988).

Àmbit: Internacional. En l’actualitat hi ha branques de Missioners Món Nou i Jovent sense Fronteres a Portugal, Argentina, Xile, Perú, Equador, Colòmbia i Mèxic. La nostra branca de Famissió s’està posant en marxa als mateixos països.

Relacions estables amb altres institucions: Des dels «Encuentros Misioneros Silos», l’associació ha practicat la cooperació més àmplia amb tota mena de grups, moviments, associacions diferents d’ella mateixa. Amb aquest criteri es va organitzar el Consejo Nacional de Jóvenes Cristianos el 1985, posant en marxa per a aquest cas la iniciativa de les Associacions Cristianes Unides (ACU), que englobaren més d’una trentena d’associacions de tot l’àmbit de l’Estat espanyol. El 1989, en ocasió de la Jornada Mundial de la Joventut amb el Papa a Santiago, foren requerits pel bisbe de Santiago per a organitzar l’acollida i la coordinació de tot l’esdeveniment, cosa que van fer mitjançant els Voluntaris de l’Animació i el Servei (VAS), equip de voluntaris en què estaven integrats la pràctica totalitat d’associacions i moviments juvenils d’Espanya.

Responsable: Dionisio Portela Hernando (tel. 93 568 16 52).

Consiliari: P. Fernando Ruiz Valero, OM.

Via Augusta, 205

08021 Barcelona

Tel. 93 200 11 33

Horari: de 9 a 13 h i de 16 a 19 h

 

Finalitat: 1. Aprofundir en la fe i divulgar les orientacions que emanen de l’Església en tots els àmbits —individual, familiar i social— de la societat catalana culturitzada. 2. Conèixer els avenços científics, tecnològics, sociològics i humanístics que afecten directament la societat per a poder-se’n formar uns criteris cristians.

Mètodes i mitjans: Els que es necessiten per a complir les finalitats.

Modalitat: Centre.

Aprovació: Diocesana (renovació d’estatuts 15-III-1991).

Implantació diocesana: Entre socis, simpatitzants, pares d’alumnes de la institució cultural, professorat i alumnes són sis mil persones.

Àmbit: Local. Barcelona i entorn.

Relacions estables amb altres institucions: Associada a la Comissió Coordinadora d’Organitzacions Catòliques Femenines de Barcelona i aquesta a la Unió Mundial d’Organitzacions Femenines Catòliques (UMOFC), Fundació Joan Maragall, Parròquia de Sant Ildefons, Eiximenis, Associació Centre Ecumènic de Catalunya, Col·lectiu de Dones de l’Església.

Responsable: Núria Raventós i Blanc (tel. 93 203 95 68).

Assessor religiós: Mn. Joan Alemany.

Coordinadors actuals: Casimir Lois i Lola Cayuela

C/ Lepant 335 àtic 1        08025 Barcelona

Tel. 93 3473506  lois_cayuela73@yahoo.es

Matrimoni enllaç: Josep Albert Ymbert i Claudina Reig

C/Aulèstia i Pijoan 13 pral.    08012 Barcelona

Tel. 93 2179794  ymbertreig@gmail.com

Email: encontrematrimonialbcn@gmail.com

www. encuentromatrimonial.com

 

Finalitat: Encontre Matrimonial és un moviment especialitzat en renovar, enfortir i consolidar la relació dels esposos i dels sacerdots amb la seva comunitat. Des de la nostra espiritualitat fonamentada en la fe catòlica, acompanyem no només a matrimonis, sinó també a parelles estables no sacramentals. Tenim una vocació de sortida en missió que realitzem des del respecte i usant com a instrument d’evangelització, el nostre testimoni de vida matrimonial i sacerdotal.

Mètodes i mitjans:

En Encontre Matrimonial treballem la comunicació i actualitzem la vivència de la vocació matrimonial/sacerdoci i l’experiència del sagrament com a signe que ha de ser i fer-se visible a la societat.

Ho fem mitjançant el reconeixement i acceptació dels sentiments, a través del diàleg profund, practicant l’escolta activa, entrant en contacte amb el somni d’amor que ens va unir i, a través d’ell, prenent consciència de la nostra vocació, vivint l’espiritualitat matrimonial.

Encontre Matrimonial ofereix Caps de Setmana, una experiència d’acollida i conversió. Acollir el que som, tal com som. Acollir també els nostres sentiments, i acollir l’altre amb les seves diferencies i peculiaritats. Conversió en la forma de mirar-me a mi mateix, de mirar  l’altre i de mirar a Déu. Tot gràcies al diàleg, l’escolta i la comunicació, que s’ofereixen com instruments indispensables per viure l’amor de forma responsable i íntima, en el matrimoni i en la comunitat.

Encontre Matrimonial organitza i dirigeix grups d’acompanyament formats per matrimonis, parelles, sacerdots que han viscut l’experiència d’un Cap de Setmana i manifesten el seu interès per aprofundir i reviure els aspectes viscuts en el Cap de setmana.

Manté vives i actives les comunitats formades pels matrimonis, parelles, sacerdots que romanen vinculats a Encontre Matrimonial a través de grups de diàleg.

Els darrers anys, en Encontre Matrimonial s’ha posat en marxa la campanya “Aprendre a conviure: claus de l’èxit”. Una de les accions d’aquesta campanya són els tallers de comunicació, xerrades de dos hores de durada, que s’imparteixen en forma de cicle, amb la regularitat més adequada a cada lloc i situació. Són xerrades que toquen temes de relació de parella, tractats d’una forma amena, però amb un toc de “estil d’Encontre”(petit compartir vivencial). Els tallers de comunicació són oberts a parelles que no hagin viscut el Cap de Setmana.

Encontre Matrimonial a Barcelona, publica la newsletter  L’Esperit.

Modalitat: Moviment amb personalitat jurídica privada de l’Església.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, 8-III-1991). Conferència Episcopal Espanyola (22-XI-1990).

Implantació diocesana: Comunitats a Barcelona, Baix Llobregat, Vallès (Sabadell i Terrassa)

Àmbit: Internacional (Worlwide Mariage Encounter).

Relacions estables amb altres institucions: Secretariat de Pastoral Familiar.

Responsables actuals a Barcelona: Casimir Lois i Lola Cayuela

Sacerdot que fa “team” amb els coordinadors:  Jesús Roy Gaudo, sacerdot mercedari (Plaça Castella, 6 tel. 696153178)

 

Balmes, 78, baixos (secretariat)

08007 Barcelona

Tel. i fax 93 467 55 51

Adreça electrònica: secretariatemd@terra.es

Web: www.emd-cm.cat

Horari: dilluns, dimecres i divendres, de 10 a 13 h.

 

Finalitat: Aprofundir en el matrimoni per viure’l al més cristianament possible i anunciar al món els valors del matrimoni cristià per la paraula i el testimoni de vida.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals per cases en equips de quatre a sis matrimonis amb un consiliari per equip, en què es tracta la temàtica proposada per al curs des de l’equip internacional de responsables «Orientacions de Vida» i la problemàtica viva que es va presentant, «Els punts d’esforç». L’Equip regional de responsables per a Catalunya i Balears es reuneix quatre cops l’any amb els responsables de sector. Una trobada anual de responsables d’Espanya, i una altra del comitè internacional.

Modalitat: Moviment d’espiritualitat conjugal. Associació de fidels de dret privat.

Aprovació: Civil (estatuts registrats a la Del. Gen. d’Entitats Jurídiques i de Dret de la Generalitat, 15-IX-1986). Vaticana (amb uns altres estatuts aprovats, 19-IV-1992).

Implantació diocesana: 500 matrimonis i 80 sacerdots assessors en equips a Barcelona, Sabadell, Terrassa, Mataró, Vilafranca, Sant Boi, Sant Feliu, Molins de Rei, l’Hospitalet i Rubí.

Àmbit: Diòcesis de Catalunya i Menorca i Internacional, a 53 països.

Relacions estables amb altres institucions: Equipos de Nuestra Señora a Espanya i resta del món.

Responsables: Meritxell Plana (meri.plana@gmail.com9; Manel Catà i Carme Farré (Josep Guix, 9, casa 5. 43206 Reus. Tel. 977 77 34 95).

Persona de contacte: Àngel Maculet, al secretariat. .

Consiliari: P. Gaspar Borda, OC (Francesc Salvans, 62. 08025 Terrassa. Tel. 93 735 48 77).

Bailèn, 10

08010 Barcelona

 

Finalitat: Promoure espiritualment els matrimonis membres del moviment, encarnant personalment i comunitàriament el vincle matrimonial com a instrument de santificació i apostolat.

Mètodes i mitjans: Dues reunions mensuals amb temàtica programada. Hi ha una junta del moviment d’equips i un consell compost per la junta i el president de cada equip. Sostenen amb les seves quotes i dedicació l’Obra «Fraternitat», d’ajuda als pobres i necessitats entre els matrimonis.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Diocesana (té un reglament anterior a l’1-IX-1976).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Orde de Predicadors de Sant Domènec.

Implantació diocesana: Deu equips amb 81 matrimonis compromesos, més 15 matrimonis que s’inicien.

Àmbit: Barcelona.

Responsables: María José Martí i Felipe Crispín.

Consiliari: P. Emili Barceló, OP.

Calàbria, 273-275, entl. 4a.

08029 Barcelona

Tel. 93 363 03 64

Horari: de dilluns a divendres de 9 a 19 h

Adreces electròniques: fab@federaciocristians.org, fedcristians@federaciocristians.org,    metges@federaciocristians.org, concursbiblic@cecot.es

Finalitat: Preparar i exercir l’apostolat, difondre els principis cristians, la Doctrina Social de l’Església i la seva aplicació a l’ordre temporal, manifestar públicament l’opinió col·lectiva dels cristians organitzats a Catalunya.

Mètodes i mitjans: El mètode bàsic de la formació és el Cercle d’Estudis. S’organitzen per grups a escala local i comarcal per a participar en els cercles d’estudis, pregar pels objectius de l’associació i complir el deure d’apostolat en les comunitats d’Església, en el si de la família i en el de la societat, tot procurant aportar-hi una opinió cristiana ben fonamentada. Periòdicament s’organitzen jornades d’estudis.  Publiquem periòdicament Radar Social i Butlletí de Militants i d’altres publicacions no periòdiques. La Federació és governada per un Consell Directiu elegit per l’assemblea general, el qual es responsabilitza col·legiadament del funcionament de l’entitat.

Modalitat: Organització general al servei dels catòlics catalans que associa persones i federa subfederacions i grups. Actualment la subfederació d’equips de pastoral de la política i la comunicació, subfederació de metges cristians de Catalunya, al grup «Avant» de Terrassa, i d’altres.

Aprovació: Civil (núm. 4572 del Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia), i Diocesana (14-II-1975).

Implantació diocesana: 1.500 afiliats a tot Catalunya.

Relacions estables amb altres institucions: Fundació Dr. Albert Bonet.

Responsables: Consell Directiu de la Federació de Cristians de Catalunya.

Consiliari: Dr. Joan Costa Bou.

Còrsega, 404-406, 3r 2a

08037 Barcelona

Tel. 93 457 45 59 (particular)

Horari: de 18 a 20 h

 

Finalitat: Formar part d’una fraternitat secular, on cada membre viu a casa seva i té un treball propi. Viure l’acollida als altres i la recerca constant del Fill de Déu, encarnat, conegut com el «fill del fuster», fer fortament palesa la Bona Nova amb tota la vida, cercar la comunió i amistat amb tothom, esglésies, religions i pobles, solidaritat amb els pobres, presència viva de Crist en el món.

Mètodes i mitjans: Adorar Jesús i celebrar l’Eucaristia; acollir Jesús en la seva Paraula; trobar personalment Jesús en la pregària personal, recessos, desert, i en tot home, servint-lo i adorant-lo especialment en els més desheretats. Un recés un diumenge el mes, revisió de vida un cop el mes, una setmana de recés i convivència a l’estiu, amb les fraternitats d’Espanya, una trobada anual de cap de setmana també amb totes les altres fraternitats, cada dos anys una setmana de vacances en un país diferent, d’Europa, amb altres membres europeus, una trobada cada tres anys amb els altres grups de la mateixa espiritualitat de Foucauld (religiosos, consagrats i laics). Segueixen «les orientacions de les fraternitats». La trobada de «les famílies» de l’1 de desembre commemorant la mort del germà Carles de Jesús.

Modalitat: Associació privada de fidels.

Aprovació: Vaticana (en el context de la família de Carles de Foucauld).

Implantació diocesana: Una sola fraternitat.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Francisco Grande Montes, coordinador de la fraternitat de Barcelona (tel. 93 351 62 64) i Maria Rosa Elias  (tel. 93 457 45 59). 

Consiliari: Mn. Miguel Elhombre Trallero (comunitat del Pradó, i rector de la Parròquia de Santa Bernadeta, tel. 93 350 34 15).

Avinguda del Perú, 13, baixos

08304 Mataró

Tel. 93 790 15 28 (parròquia).

 

Finalitat: Col·lectiu de fidels de la Parròquia de Santa Maria, que tenen el pas de la processó de Setmana Santa com la culminació de la feina humanitària i del testimoni religiós d’un any.

Mètodes i mitjans: Col·laboren amb Càritas, serveis socials. Un concurs de poesia religiosa, una exposició d’art religiós, col·laborant amb l’Ajuntament, tenen una banda de tambors de nois. Fan un dinar de germanor l’any. Cada dissabte resen el rosari a l’oratori, i un cop el mes celebren una Eucaristia de la germandat.

Modalitat: Germandat.

Aprovació: Diocesana (2-III-1993).

Implantació diocesana: Col·lectiu de set-cents fidels de la parròquia.

Àmbit: Local. Mataró.

Relacions estables amb altres institucions: Contacte amb altres vuit germandats que com ells treballen tot l’any.

Responsable: Joan Antoni Rambla del Valle (tel. 93 757 38 38) i Jaume Castells Nierga (tel. 93 268 35 86, horari laboral).

Consiliari: Mn. Joan Barat, Parròquia de Santa Maria de Mataró (tels. 93 790 15 28 i 93 796 29 55).

Avinguda del Dr. Basols, 125, local 3

08914 Badalona

 

Finalitat: Evangelitzar el poble: 1. Fomentant entre els membres la instrucció religiosa i les virtuts cristianes. 2. Promovent la religiositat popular. 3. Realitzant activitats i obres d’apostolat amb nens i joves. 4. Practicant la caritat amb els membres necessitats de la germandat. 5. Pregant amb el rosari al domicili social. 6. Portant de visita domiciliària entre els membres de la germandat la imatge de la Mare de Déu de Fàtima.

Mètodes i mitjans: La celebració de processons dignes, a la Setmana Santa, per a commemorar els sagrats misteris de la nostra redempció, i també en honor de la gloriosa Mare de Déu i Mare nostra, la santíssima Verge Maria.

Modalitat: Germandat.

Aprovació: Diocesana (5-IV-1993).

Àmbit: Llefià-Badalona.

Responsables: Manuel Martínez Ballesteros, germà major (tel. 93 399 79 75).

Consiliari: Mn. Enric Roig.

Avinguda de Vallvidrera, 20

08017 Barcelona

Tel. 93 203 25 14

 

Finalitat: Seguir plenament Crist, segons la pròpia vocació, per construir el Regne de Déu enmig del món.

Mètodes i mitjans: Centrar l’espiritualitat en la contemplació en espais diaris de soledat i silenci, promoure entre les membres les activitats i apostolats adequats a les aptituds i crida de cada una, en comunió amb el bisbe i la comunitat diocesana, organitzar i assumir com a associació algun apostolat que se li sol·liciti, suscitar vocacions al seguiment de Crist, crear i sostenir obres benèfiques. Actuen a Maternal Sta. Eulàlia (residència de mares solteres); Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina (Barcelona); Residència SAITS (Vic), per a gent gran.

Modalitat: Associació canònica privada de dones.

Aprovació: Civil (Registre del Ministeri de Justícia, 12-XII-1989). Diocesana (iniciada el 1961, reconeguda el 7-IV-1986, aprovada el 29-II-1988).

Implantació diocesana: 42 membres al bisbat de Barcelona.

Àmbit: Diocesà, però reconeguda a República Dominicana, Colòmbia i Xile.

Relacions estables amb altres institucions: Fundació privada Maria Raventós i Congregació de Germanes de Sant Felip Neri i de la Puríssima Concepció a Vic.

Responsable: Montserrat Español (tel. 93 203 45 59).

C/ Còrsega, 67-71

08029 Barcelona

Tel. i Fax: 93 218 10 05

Adreça electrònica: grupsdoracio@gmail.com

www.oracio.org

 

Finalitat: Créixer en esperit de pregària, formar part d’un grup on hi hagi una amistat sincera i forta fonamentada en Déu, i donar a conèixer l’oració en l’ambient on hom viu.

Mètodes i mitjans: Reunions mensuals amb lectures i meditació evangèlica, recés mensuals, escola de pregària, exercicis, reunió anual, etc.

Modalitat: Grups. Associació d’àmbit estatal.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia, 11-VII-1991). Conferència Episcopal Espanyola (estatuts 28-II-1987). Vaticana (fundat el 19-III-1969, ref. Carta per Roma núm. 1047).

Implantació diocesana: Barcelona, Sant Feliu i Terrassa. Quatre-cents membres repartits en 31 grups, amb seu pròpia.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Ana Petit

Persones de contacte: Ana Petit i  María del Carme Romeu.

Consiliari: Mn. Josep Serra.

Consell de Cent, 226

08011 Barcelona

Tel. 93 487 40 09 i fax 93 215 31 26
info@hospitalitat.org

Horari: de dilluns a divendres de 18 a 21 h.

 

Finalitats: 1. Organitzar pelegrinatges al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, tot procurant ser fidels al missatge de la Mare de Déu a Bernadeta i atendre especialment els pelegrins malalts i/o aquells que estiguin mancats de mitjans econòmics, i tenir cura de tots els aspectes –tant materials com espirituals– que facin eficaç l’acolliment d’aquesta finalitat. 2. Organitzar pelegrinatges a d’altres santuaris marians, amb els mateixos principis bàsics que els pelegrinatges al Santuari de Lourdes. 3. Transmetre als pelegrins –sans i malalts– l’esperit de fe i de caritat, per a poder viure’l durant tot l’any i concretat en la participació en les activitats, diocesanes o parroquials, que contribueixin al bé dels malalts. Per això, es tindran en compte les orientacions de la Delegació Diocesana de la Pastoral de la Salut i es perseverarà a promoure, al mateix temps que una conversió personal, una consciència d’Església i de responsabilitat apostòlica. 4. Formar els seus membres, i procurar capacitar-los espiritualment, humanament i tècnicament per a un apostolat eficaç, tant en els pelegrinatges com a les parròquies o moviments. 5. Organitzar actes, trobades i celebracions que contribueixin, durant l’any, a mantenir la devoció a la Mare de Déu, l’amor a Jesucrist i l’amor fratern entre els seus membres.

Mètodes i mitjans: Cada any l’Hospitalitat organitza dos pelegrinatges al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes amb malalts, atenent-los en totes les seves necessitats (un al juny i l’altre al setembre). També organitza un pelegrinatge al Monestir de Montserrat amb malalts; una jornada de germanor hospitalària amb malalts i hospitalaris; el Tríduum a la Catedral de Barcelona i un dinar de Nadal també compartit per malalts i hospitalaris.

Durant tot l’any, l’Hospitalitat, mitjançant un equip de voluntaris, efectua visites domiciliàries i hospitalàries als malalts i disminuïts que han anat a Lourdes. També té un altre ampli equip de voluntaris que organitza mensualment sortides, trobades i activitats diverses per donar suport, escolta i acompanyament als malalts crònics i minusvàlids.

L’Hospitalitat també disposa del «Telèfon vermell d’atenció i assessorament», en què els malalts poden sol·licitar assessorament jurídic i assistencial o qualsevol informació que necessitin. A més, des del febrer del 2000, s’emet un espai radiofònic nocturn a Ràdio Estel, coordinat pel responsable espiritual de l’entitat, amb l’objecte de donar un suport humà més efectiu i immediat als malalts que es troben sols. Finalment, l’Hospitalitat edita dos cops l’any una revista informativa –el Butlletí– on consten les activitats periòdiques i puntuals que es duen a terme, i diversos articles i comentaris de caràcter social, religiós o merament humà, molts d’ells preparats pels mateixos malalts i minusvàlids que participen en les nostres activitats.

Modalitat: Associació amb personalitat jurídica privada, sense afany de lucre.

Aprovació: Diocesana (7-IV-1910). Darrers estatuts aprovats (16-VI-1999). Civil, l’entitat està inscrita al Registre del Cens de l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL) des de l’any 1999. Registre d’Entitats Religioses de la Direcció General d’Afers Religiosos del Ministeri de Justícia des del 7 de febrer de 2000.

Implantació diocesana: Barcelona, amb catorze delegacions en diferents comarques (Sant Celoni, Sabadell, Badalona, Granollers, la Garriga, Mataró, etc).

Àmbit: Diocesà.

Relacions estables amb institucions que no són ells mateixos: L’Hospitalité, que existeix al santuari de la Mare de Déu de Lourdes (Hautes Pyrénées, França), Comisión Consultiva de Hospitalidades Españolas, Federació Tarraconense d’Hospitalitats Catalanes i Delegació Diocesana de Pastoral de la Salut.

Responsable: Lourdes Garriga i Vilanova, presidenta

Consiliari: Mn. Antoni Deulofeu i González.

 

 

C/ Cardenal Tedeschini, 74, 2n

08027 Barcelona

Tel. 93 352 82 22

Adreça electrònica:  itcatalunya@gmail.com

Web: http//www.institucioteresiana.cat

 

Finalitat:     La Institució Teresiana  és una Associació Internacional de laics cristians, la finalitat de la qual és contribuir a la promoció humana i social, a través de la mediació cultural i educativa, participant així en la missió evangelitzadora de l’Església. 

Mètodes i mitjans: La Institució Teresiana, habitualment, duu a terme la seva missió a través del treball i la professió dels seus membres. També estableix obres culturals i centres educatius propis, i col·labora amb altres entitats de caràcter públic i privat.

Modalitat: Associació internacional privada de fidels, de dret pontifici, amb personalitat jurídica. Els membres de la Institució Teresiana s’integren en diverses associacions: l’Associació Primària, de caràcter universal, i les Associacions Cooperadores, (ACIT) que solen tenir caràcter local. el Moviment ACIT Jove, i el Moviment Institució Teresiana (MIT).

Aprovació:  Va se aprovada com a Pia Unió Primària, pel Breu Pontifici (11-I-1924). Segons el nou Codi de Dret Canònic ha estat reconeguda com a Associació Internacional privada de Fidels, pel decret del Pontifici Consell per als Laics (21-IX-1990).

Implantació diocesana: La Institució va començar les seves activitats a la ciutat de Barcelona l’any 1918. En l’actualitat és present a la Diòcesi de Barcelona pels  35 membres de l’Associació Primària i pels  104 membres de l’Associació ACIT Levante Norte, que viuen a la demarcació diocesana, i un número no fixe de persones que empatitzen amb el tarannà de la Institució Teresiana.

Les presències corporatives de la Institució a Barcelona són:

 1. Escola Arrels, Centre educatiu d’ensenyament infantil, primari i secundari obligatori, situat al barri del Congrés.
 1. Fundació Privada Viarany. Entitat, que en coordinació amb els diferents actors del territori, contribueix a la transformació social, mitjançant l’apoderament d’infants, adolescents, joves i dones, i les seves famílies, i la promoció de la trobada intercultural i interreligiosa. La missió, visió i valors de la Fundació prioritza treballar un model de transformació social basat en la inclusió socio-cultural de les persones. Els seus projectes són:
 •  A TEMPS! Intervenció socioeducativa amb menors estrangers migrats sense referents familiars.
 • Centre Convivim, orienta a la persona estrangera en la seva integració al país, per tal que tinguin accés a una plena ciutadania. Ubicat al Districte de Sant Andreu, des del 2004 ofereix acollida socio – jurídica, socio – linguística i acollida personal.
 • Centre Obert Eixample, plataforma de projectes socioeducatius adreçats a infància, adolescència i joventut en situació de vulnerabilitat i a les seves famílies. Ubicat a l’Eixample.
 • Centre Passatge, projecte sociocultural que afavoreix l’acció cultural i comunitària. Defineix el seu compromís amb la realitat de la nostra història, des d’un eix trenat per tres opcions bàsiques i inseparables fe-cultures-justícia.
 • Tu Pots!   projecte educatiu en xarxa, que va néixer al 2012, impulsat per Centre Obert Eixample, el Casal Loiola i el Centre de Serveis Socials Antiga Esquerra Eixample.
 • SOAF Eixample. Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies.

3.  InteRed-Catalunya, Delegació de l’ONG Fundació InterRed de la Institució Teresiana, que estableix una xarxa d’intercanvi i solidaritat a escala internacional.

Àmbit: Internacional, amb domicili social a Roma.

Responsable: Pilar Sánchez Pellicer

 

c/ Roger de Llúria, 126 3-1

08037 Barcelona

Tel. 93 317 61 77

Adreça electrònica: justiciaipau@justiciaipau.org

Horari de dilluns a dijous: de 9 a 14h, i de 16 a 18h.

Divendres: de 9 a 14h.

 

Finalitat: 1. L’estudi i l’aplicació dels drets de les persones i dels pobles en el nostre món des del punt de vista de l’evangeli i la doctrina de l’Església, perquè la justícia regeixi les relacions civils i s’obtingui la pau entre els éssers humans i els pobles. 2. La sensibilització i l’actuació sobre aquests problemes per a ajudar a la creació d’una consciència pública, estimular les vocacions personals i afavorir les transformacions socials dirigides a fer efectives les exigències de la justícia i la pau.

Mètodes i mitjans: Justícia i Pau tracta d’informar i sensibilitzar la ciutadania i d’influir sobre l’acció dels governants, mitjançant campanyes públiques de sensibilització social, presència en els mitjans de comunicació, organització de conferències, jornades internacionals, congressos o seminaris, elaboració d’informes, notes de premsa, exposicions, materials pedagògics, publicacions, etc.

      Entre altres activitats, Justícia i Pau denuncia casos de tortura i altres violacions dels drets humans arreu del planeta, col·labora en la humanització de les presons, ofereix assessorament o conferències sobre qüestions com la globalització, els desequilibris Nord-Sud, els conflictes  armats. Ens centrem en els fenòmens migratoris i el conflicte a la República Democràtica del Congo (RDC) ocasionat per l’extracció de minerals necessaris per a la fabricació d’aparells electrònics (telèfons mòbils, PC’s…).

Modalitat: Associació pública de fidels inspirada en el motu proprio Justiciam et pacem de Pau VI.

Aprovació: Civil (7-VI-1988, Reg. d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia a Madrid, ref. 2321-SE/C). Diocesana (fundada el 1968 i aprovada el 22-XII-1987).

Àmbit: Diocesà, compta amb 507 associats i la col·laboració de 134 persones voluntàries (dades de 2018).

Relació amb altres institucions: És membre de Lafede.cat (Organitzacions per a la justícia global), membres de la Junta de la Federació Catalana d’ONG pel Desenvolupament, de la Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans i de la Federació Catalana d’ONG per la Pau. També membres de la Federació d’Organitzacions catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR), del Fòrum d’Organitzacions Catòliques de Laics de Barcelona, de l’entitat Finançament Ètic i Solidari (FETS), de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat, de la Coordinadora per a la Prevenció de la Tortura, de la Plataforma d’Entitats Cristianes per a la Immigració i de la Comissió Onze de Setembre.

      Altres federacions, plataformes o xarxes de les quals Justícia i Pau és formalment membre i ha participat puntualment en alguna assemblea, reunió o acció són: la Federació Catalana de Voluntariat Social, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura, Institut de Drets Humans, Associació d’Entitats del Casc Antic, Plataforma Aturem la Guerra, Taula per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia.

Responsable: Eudald Vendrell i Ferrer, President; Eduard Ibáñez, Director.Responsable: Arcadi Oliveras, president.

 

Sant Antoni M. Claret, 145 esc. A 1-1

08025 Barcelona

Tel. 93 455 83 26

Adreça electrònica: jaumeclari@ono.com

Horari: 9 a 14 h i de 16 a 21 h

 

Finalitat: Associació de fidels adults, sense afany de lucre, que es proposen viure i difondre el Camí d’Infància espiritual que santa Teresa de l’Infant Jesús va encarnar i que el llibre Missatge de l’Amor Misericordiós. Diari de Margarida ha posat novament d’actualitat.

Mètodes i mitjans: Donar a conèixer el llibre Missatge de l’Amor Misericordiós. Promoure a les parròquies grups d’adoració eucarística i d’oració. Reunions mensuals. Estimular els membres perquè col·laborin apostòlicament amb les associacions parroquials, catequesi, visites de pobres i malalts, cura del temple i del culte, etc.

Aprovació: Per Decret del 14 d’octubre de 1986 del cardenal arquebisbe Narcís Jubany.

Implantació diocesana: 550 membres a la diòcesi de Barcelona.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Núria Ferré Ugencio, presidenta (tel. 93 455 83 26); Jaume Clari i Guedea, secretari i tresorer (tel. 93 455 83 26); Petra Torres Manrique, vocal.

Persona de contacte: Jaume Clari i Guedea.

Director espiritual: Mn. Miquel Venque i To.

 

Oratori de Sant Felip Neri

Carrer del Sol, 8

08012 Barcelona

Adreça electrònica: legiodemaria@gmail.com

Finalitat: La santificació dels seus membres mitjançant la vida sacramental i la pregària. La cooperació activa a l’obra de l’Església.

Mètodes i mitjans: Es treballa en les parròquies a què pertany cada grup, en la catequesi, visites domiciliàries a persones necessitades de barris socialment deprimits, visites a persones internes en institucions penitenciàries i als seus familiars, en el món de la prostitució, visites a ancians i malalts, afectats d’esclerosi múltiple, de SIDA, tant hospitalitzats com en el seu domicili. Utilitza els recursos disponibles en l’Església i en la societat civil. No es dóna mai ajuda econòmica, ja que la finalitat principal és l’evangelització.

Modalitat: Associació d’apostolat actiu laic, d’àmbit internacional.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 7-IX-1983, i el 2-X-1991 la seu de Barcelona). Diocesana (15-VII-1961). Vaticana (entitat de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: 90 persones repartides en 10 grups.

Àmbit: Internacional, amb la seu central a Dublín (Irlanda).

Relacions estables amb altres institucions: Pastoral de la Salut, Associació en pro dels malalts d’esclerosi múltiple, Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, Secretariat Diocesà de Pastoral Penitenciària, Secretariat Diocesà per als marginats, Obra Social Sta. Lluïsa de Marillac (Paüles), i també amb ordes religiosos com a membres auxiliars de la Legió de Maria.

Responsables: Anna Maria Peralta (680 111 975), presidenta; Rosa Alcaraz, vicepresidenta; Mireia Sabaté, secretària; Maria Miró, tresorera; Assumpció Escolà, secretaria adjunta; Antoni Llach, tresorer adjunt.

Consiliari diocesà: Fra.  Josep Gendrau i Valls ofm. Director Espiritual del Senatus de Barcelona.

Seu social: C/ Duran i Bas, 16 baxos 2a. – 08002 Barcelona

Secretaria: C/ Montalegre, 8, 3r, 1a – 08029 Barcelona

Tel. 93 318 83 29 – Telèfon info: 610.625.837 (Marta Sala)

Adreça electrònica: lalliga.cat@gmail.com

Web: www.lalliga.cat

 

Finalitat: Millorar espiritualment i temporalment els Països Catalans, i fomentar, com a exigència de l’esperit cristià dels seus membres, l’amor al nostre poble i la fidelitat a la seva personalitat.

Mètodes i mitjans: L’acció comunitària i individual.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (té també aprovació diocesana no actualitzada).

Implantació diocesana: 200 socis.

Àmbit: Català.

Responsable: Carles Armengol Siscares, president tel. 619105895  Marcel·lí Pons Duat, secretari; Joan Clos Plomosell, tresorer.

Plaça del Nord, 7-10

08024 Barcelona

Tel. 93 218 33 72 i fax 93 218 20 58

Adreça electrònica: lluisos@lluisosdegracia.org

Web: www.lluisosdegracia.cat

Horari de l’entitat: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 17 a 24 h; divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 1 h; dissabtes de 9 a 1 h; diumenges i festius de 9 a 14.30 h i de 17 a 21.30 h.

Horari d’estiu: de dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 17 a 23 h; dissabtes de 10 a 14 h i de 17 a 22 h; diumenges i festius tancat.

 

Finalitat: Promoure la formació dels infants i joves en el seu temps de lleure, així com també facilitar als adults la realització de totes aquelles activitats que puguin servir eficaçment per a la seva formació i el seu esbargiment.

Mètodes i mitjans: 1. Desenvolupar els valors humans del cristianisme. 2. Fomentar el creixement col·lectiu, en aspectes culturals, esportius i d’aprofundiment de la fe. 3. Promoure la coneixença i estima de Catalunya, ajudant tothom a integrar-se a la realitat nacional catalana. Activitats que oferim: Esplai, agrupament escolta, excursionisme, bàsquet, tenis taula, corals, fotografia, grups de catequesi per a adults, formació teatral, grups de gent gran, Colla de Diables, així com diversos tallers com: balls de saló, teatre, música, guitarra, teatre, gimnàstica per a la gent gran, tai-chi, bàdminton i tallers malabars. 

Modalitat: Associació amb personalitat jurídica privada, sense afany de lucre.

Aprovació: Diocesana (20-II-1924), Arquebisbat, nova denominació Lluïsos de Gràcia i nous estatuts el 4-X-1984. Ministeri de Justícia, sots D.G.A.R. núm. 3323 E/© el 13-III-1994. Generalitat de Catalunya: Registre de la D. G. d’A. i F. núm. 21213 de la secció primera de Barcelona el 28-X-1998.      

Implantació diocesana: 1.050 persones donen vida als grups esmentats més amunt.

Àmbit: Barri de Gràcia a Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Moviment Cristià dels Esplais, Moviment Escolta Minyons i Guies Sant Jordi, Federació de Corals Infantils de Catalunya, Federació de Corals Juvenils de Catalunya, Federació d’Entitats Corals de Catalunya, Federació Europea Europa Cantat, International Federation for Choral Music, Federació de Teatre Amateur de Catalunya, Federació Catalana de Basquetbol, Federació Catalana de Tenis de Taula. Federació de Festa Major de Gràcia, Federació d’Ateneus de Catalunya.

Responsables: Carme Segura i Capellades, presidenta; Francesc Xavier Ripoll i Martínez, vicepresident; Jordi Casassas i Pons, secretari; Llibertat Hosta i Romagosa, tresorer; Susana Álvarez i Rodolés, vocal.

Pau Claris, 190 1-1

08037 Barcelona

Tel. 93 487 78 78, fax 93 487 45 74

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 19 h

 

Finalitat: 1. Lluita contra la pobresa, la fam, la mala nutrició, la malaltia, la manca d’instrucció, el subdesenvolupament del Tercer Món, i contra les seves causes: la injustícia, la desigualtat d’oportunitats, la ignorància, els prejudicis, la insolidaritat, la insensibilitat. 2. Educació per al desenvolupament: informació i sensibilització de l’opinió pública i les institucions de casa nostra davant la realitat del Tercer Món.

Mètodes i mitjans: Campanyes de recaptació de fons (aportacions públiques i privades). Finançament de projectes comunitaris de desenvolupament a 60 països del Tercer Món. Servei educatiu: a la seu de l’Entitat hi ha un centre de documentació i de recursos pedagògics, alguns de producció pròpia. Butlletí trimestral d’informació.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Civil (Ministeri de Justícia i Interior). Diocesana (a Barcelona). Conferència Episcopal Espanyola (15-II-1993). Vaticana (Pontifícia Comissió «Cor Unum»).

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, Coordinadora Española de ONG para el Desarrollo, Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE), Comitè d’Enllaç ONG-Unió Europea.

Responsables: Rosa Pradas, delegada a la diòcesi; Montserrat Mas Salvadó, sotsdelegada; Agustí Vinyamata i Catà, coordinador de la delegació.

Santuari Mare de Déu de Schönstatt

Passeig del Prat, 10

08190 Valldoreix

Adreça electrònica: jobubo@hotmail.com

Tel. 93 674 89 62

 

Finalitat: Sota la protecció de la Mare de Déu volem formar cristians laics, compromesos amb l’Església, per a la renovació religiosa del món.

Mètodes i mitjans: A partir de les gràcies del Santuari i a través d’una formació periòdica rebuda en comunitats específiques de matrimonis, dones, etc., cerquem l’educació d’un home nou en la nova Comunitat al servei de l’Església.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Vaticana (entitat de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Implantació diocesana: Grups de matrimonis, dones, professionals i joventut.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Germanes de Maria (tel. 93 674 89 62).

Casa de Cultura i Solidaritat GUILLEM ROVIROSA

C/ Travau, 23 baix

08031 Barcelona

Telèfon 648 180 890

Adreça electrónica: catalunyasolidaria@solidaridad.net

Web: www.solidaridad.net

Horari: depenent de les activitats.

 

Finalitat: Formació de MILITANTS CRISTIANS de cara a l’evangelització de la societat postindustrial del segle XXI.

Concebem la nostra organització com una FAMÍLIA DE FAMILIES.

Centrem la nostra acció en la LLUITA PER LA JUSTÍCIA i en promoure la CARITAT POLÍTICA dintre de l’Església.

El  món en que vivim, on les diferències socials creixen sense parar, en el que l’abisme entre països enriquits i empobrits és cada cop més gran, i en el que la fam, l’atur, l’esclavitud infantil i els diferents atemptats contra la vida humana creixen, exigeix l’acció urgent, decidida i efectiva d’aquells que ens hem declarat seguidors de Jesucrist.

Arrels:

 1. El moviment obrer de final del segle XIX i principis del XX.
 2. La militància de l’apostolat obrer nascut els anys quaranta del segle XX, representat genuïnament per en Guillem Rovirosa i en Tomàs Malagón.
 3. Els inicis de l’apostolat privat a través de l’editorial ZYX.

Mètode: La formació de militants requereix d’un pla sistemàtic de compromís creixent, basat en el coneixement de la realitat, la visió cristiana dels problemes humans i l’acció transformadora del món.

El militant cristià ha de fer un procés permanent de conversió a Jesús de Natzaret, sostenint-se en la contemplació i en la lluita per transformar el món, i això sense gratificacions econòmiques.

Mitjans: per donar resposta de forma solidària i permanent, el Moviment Cultural Cristià ha posat en marxa una sèrie d’iniciatives, basades en la gratuïtat i la professionalització.

 • Editorial “Voz de los sin Voz”
 • Revista Autogestión i Revista Id y Evangelizad
 • Aula formativa “Malagón Rovirosa” (Espanya) i Aula ”Julián Gómez del Castillo” (Veneçuela) (tot l’any i més intensament a l’estiu) amb cursos d’espiritualitat, cultura, política, …
 • Campanya permanent per la “Justícia en les relacions Nord-Sud”.
 • Cases d’Espiritualitat a Guadalcanal (Sevilla) i a Ciudad Guayana (Veneçuela)
 • Xarxa de Cases de Cultura i Solidaritat a diverses ciutats espanyoles e iberoamericanes.
 • Projecte missioner a Veneçuela

Modalitat: Moviment d’apostolat privat.

Aprovació: per la CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA, el 22 de maig de 1992, essent president el Cardenal Suquía.

Implantació diocesana: a Catalunya, a la diòcesi de Barcelona i a la diòcesi de Tortosa amb reconeixement diocesà.

Àmbit: Nacional, a diverses ciutats d’arreu d’Espanya; i Internacional a Veneçuela de forma permanent, i ocasionalment a d’altres països d’Àfrica i Iberoamèrica.

 

Responsable de referència a Catalunya: Xavier Borràs i Balada

Sacerdot a Catalunya: Ivan Cid Pegueroles (Diòcesi de Tortosa)

Rocabertí, 12

08017 Barcelona

Tel. 93 252 10 36

Fax: 93 280 28 52

Adreça electrònica: regnumchristibcn@gmail.com

Web: regnumchristi.org

Horari: dies feiners de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h

 

Finalitat: Estendre el Regne de Crist en la societat.

Mètodes i mitjans: Activitats formatives i d’apostolat. Té quatre seccions: homes, dones, nois i noies.

Modalitat: Moviment.

Aprovació: Aprovació definitiva dels seus estatuts per decret de la Santa Seu del 26 de novembre de 2004.

Dependència de congregació religiosa: Legionaris de Crist.

Implantació diocesana: A Barcelona 350 persones.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Juan Luis Villabriga, secció d’homes (tel. 639333318); Tote Garcia, secció de dones

(tel. 636944901).

Persones de contacte: Harold  Rodríguez (680474887) i Carles Oriol (tel. 93 252 10 36)

Consiliari: P. José G. Sentandreu, LC.

c/ Fabra i Puig, 260 2n – Pquia. Santa Eulàlia de Vilapiscina

08002 Barcelona

Tel. 93

Adreça electrònica: cursetsdecristiandat@yahoo.es

Web: www.cursetsdecristiandat.org

 

Finalitat: A través d’un curset de cap de setmana i el diumenge següent, anunciar els continguts essencials de la fe cristiana per promoure un canvi personal que incideixi en la manera de viure. El curset està pensat per a gent adulta, creient o no, que amb una certa seriositat es pregunti pel sentit de la vida. Cursets vol ser un moviment fronterer que possibiliti el contacte del món no creient amb l’Evangeli.

Mètodes i mitjans: El curset, fet per un equip de laics i preveres, es divideix en quatre etapes: 1. Preparació: motivació del curset i plantejament de la pregunta: qui sóc jo? 2. Proclamació: crida a un créixer en plenitud i a un viure cristià en profunditat. Opció a la fe des de l’alliberament personal. 3. Conversió: respostes que demana l’opció de la fe. Posar Crist com a eix de la nostra vida i, alhora, ser conscients del compromís que això comporta. 4. Projecció: redescobrir la realitat que ens envolta. Desig de participar en la seva transformació. Valorar la necessitat de la comunitat cristiana. Això ens obre a les preguntes: On anem?, què hem de fer? El curset retorna cada persona a la seva comunitat de fe.

Modalitat: Instrument d’evangelització al servei de l’Església diocesana.
Implantació diocesana: A tota la diòcesi.
Àmbit: Internacional.

Responsable:
Domingo Torres Almazan  
Persona de contacte: Domingo Torres Almazan
Consiliaris: Mn. Agustí Viñas, Mn. Xavier Moretó i Mn. Paco Jiménez, dp

Padilla, 237, 3r 3a

08013 Barcelona

Tel. 93 231 05 80

Adreça electrònica: ffbarcelona@focolars.org

Santiago Rusiñol, 14 àtic

08031 Barcelona

Tel. 93 407 10 70

Adreça electrònica: fmbarcelona@focolars.org

Web: www.focolares.es

Finalitat: Contribuir a la realització de la unitat segons la pregària de Jesús al Pare: «Que tots siguin u» (Jn 17,21) i de la Fraternitat universal a través de cinc diàlegs: 1. A l’interior de l’Església catòlica, amb totes les realitats eclesials. 2. Entre cristians de diferents Esglésies i comunitats eclesials. 3. Entre fidels d’altres religions. 4. Amb persones de bona voluntat de conviccions diferents. 5. Amb la cultura.

Com a fonament de la vida de l’Obra de Maria o Moviment dels Focolars hi ha l’espiritualitat de comunió, compartida pels membres, els adherits i simpatitzants no tan sols catòlics sinó també d’altres confessions cristianes, altres religions i per persones d’orientacions culturals diverses.

Mètodes i mitjans: L’espiritualitat de comunió és l’humus del qual es treuen múltiples realitzacions i el substrat del compromís eclesial i social dels seus membres. Per assolir el fi específic del Moviment, «contribuir a la realització de la unitat», els seus membres i adherits es formen adequadament en la vida de l’espiritualitat i en la seva projecció en els diferents àmbits: eclesial, parroquial, laboral (polític, econòmic, sanitari, artístic, educatiu, etc.), familiar, juvenil, infantil, etc., mitjançant cursos de formació, activitats apostòliques i evangelitzadores, accions de sensibilització i de comunió en els diferents camps esmentats, iniciatives de solidaritat local i internacional. Són estructures formatives pròpies del Moviment les Ciutadelles de testimoni (30 arreu del món), els Centres Mariàpolis (60 arreu del món i un a Catalunya: a Castell d’Aro, Girona), a més dels centres audiovisuals, congressos anuals (Mariàpolis), escoles d’aculturació, de diàleg ecumènic, interreligiós i social, i dels grups artístics musicals com ara el Gen Verde i el Gen Rosso.

Relacions estables amb altres institucions: en l’àmbit local amb les diferents delegacions diocesanes; en l’àmbit estatal amb representació en els diferents àmbits, familiar, juvenil, etc.; i en l’internacional: amb el Pontifici Consell per als laics i la resta de Pontificis Consells, segons la branca de què es tracti.

Responsables: M. Mercè Salleras (Padilla 237, 4t. 4a. 08013 Barcelona); Aurelio Cerviño (Santiago Rusiñol, 14 àtic. 08031 Barcelona); Francisca Pi.

Representant en el Fòrum: Lluis Antoñana; Eva Tomico (etomico@telefonica.net)

Bonaplata, 54-58, àt. A-B     08034 Barcelona

Tels. 93 203 58 42 i 204 05 43

Violant d’Hongria, 45-49

08028 Barcelona

Tel. 93 339 05 44 i 93 339 04 76

Adreça electrònica: info@sopenabarcelona.org

Finalitat: Promoure el treballador capacitant-lo per a assolir personalment i conscientment el seu desenvolupament integral en un clima de solidaritat fraternal entre persones. Evangelització de famílies d’ambients marginals. Formació professional per a joves.

Mètodes i mitjans: Animació sociocultural, dinàmica de grups, promoció d’adults, ensenyança d’FP concertada amb la Generalitat. Equips de matrimonis, encontres juvenils. Escola de formació professional.

Modalitat: Obra social.

Aprovació: Civil 1901.

Dependència d’orde o congregació religiosa: Institut Catequista Dolors Sopeña.

Implantació diocesana: Actua en diversos indrets amb diferents serveis socials.

Àmbit: Local. Barcelona-Hospitalet de Llobregat.

Responsable: Beatriz Domínguez Martín.  

Avinguda Diagonal, 450

08006 Barcelona

Tel. 93 217 41 08 amb desvio de trucada – 635 61 24 31

Horari: feiners en hores d’oficina

Adreça electrònica : ofscatalunya@outlook.es  

           Web: ofscat.jimdo.com 

Finalitat: Vida evangèlica, compromesos per la professió a viure l’Evangeli a l’estil de sant Francesc en el seu estat secular i, per tant, compromesos amb el món i oberts a tots els homes.

Modalitat: Orde seglar.

Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 26-VII-1982). Diocesana (aprovat a Barcelona com a institut eclesiàstic no col·legiat el 24-I-1874). Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics; ideari aprovat a Roma l’1-II-1972; el 24-VI-1978 s’ha aprovat la regla, i el 8-IX-1990 les constitucions).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Autònom.

Implantació diocesana: Cent quinze germans i germanes agrupats en 11 fraternitats. S’articula en fraternitats en àmbits diferents: local, de zona nacional i internacional. Aquestes fraternitats de diferents àmbits es coordinen i s’uneixen entre elles segons les normes de la Regla i constitucions.

Àmbit: Interdiocesà. Catalunya.

Responsable: Carles Llompart, ministre del Consell Provincial de Catalunya.

Secretari: Lluís Viñas.

Tresorer: Montserrat Linares.

Delegat pastoral: Enric Arocas.

Assistència espiritual: Primer Orde Franciscà i Segon Orde segons necessitats.

Rosselló, 382

08025 Barcelona

Tels. 93 217 10 28 i 93 237 78 58

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20 h

 

Finalitat: Solucionar la solitud a través de l’amistat, la tolerància, la comprensió i la col·laboració entre les persones, sobretot tractant-se de dones que viuen soles.

Mètodes i mitjans: Promoció cultural, orientació del treball, assessorament jurídic, activitats recreatives. Residències de tercera edat als Hostalets de Balenyà. Publica butlletí informatiu mensual.

Modalitat: Organització femenina.

Aprovació: Civil (1973). Diocesana (17-III-1993).

Implantació diocesana: 400 persones associades.

Àmbit: Local, Barcelona.

Responsables: Marta F. de la Reguera i Ponsà, presidenta; Lolita Alemany, vicepresidenta (tel. 93 415 61 32); Joana Caballeria, secretària (tel. 93 458 90 38).

Consiliari o assessor religiós: Mn. Josep Lluís Fernández.

Carrer Santiago Apòstol, 85 àtic 2ª

08903 Hospitalet de Llobregat/ Barcelona

Tel. 696963816

Adreça electrònica: renovacioncarismaticabarcelona@gmail.com

Web: www.rcc-cat.com

 

Finalitat: La Renovació Carismàtica Catòlica a Espanya (RCCE) és un corrent de gràcia que, suscitat per l’Esperit Sant, ha sorgit dintre de l’Església i renova les gràcies baptismals, actualitza les experiències d’una nova Pentecosta, transformant tota la vida cristiana, i segons l’actual ordenament canònic de l’Església és una associació privada de fidels, amb personalitat jurídica (CIC, cc.321-329 i 116/2).

Mètodes i mitjans: La cèl·lula bàsica de la RCCE són els grups d’oració, que es reuneixen setmanalment en les seves respectives parròquies. Periòdicament s’imparteixen seminaris de Vida en l’Esperit. Anualment se celebra l’assemblea regional i periòdicament recessos i trobades de Lloança, Adoració, Intercessió, Formació tant a nivell diocesà com local, amb activitats per adults, joves i nens.  La Coordinadora  Regional i les coordinadores diocesanes presten el seu ajut als grups d’oració i organitzen les diferents trobades.

Modalitat: Els grups d’oració es reuneixen per lloar Déu, tenir una trobada personal amb Jesús i revifar els dons de l’Esperit Sant.

Aprovació: Estatuts aprovats per la Conferència Episcopal Espanyola el 7 de maig del 2004 i erigida com a Associació Privada de Fidels d’àmbit nacional.

Implantació diocesana: Vint-i-sis grups d’oració a Catalunya.

Àmbit: Uns cent milions en l’Església Catòlica, en noranta països.

Relacions estables amb altres institucions: Distintes comunitats.

Responsable i persona de contacte: Sr. Victor Gregorio Arellano (coordinador de Catalunya).

Consiliari: P. Manuel Moreno

Duran i Bas, 9

08002 Barcelona

Tel. 93 317 47 33

 

Finalitat: Adequació del programa espiritual de l’Apostolat de l’Oració a les necessitats i aptituds dels seglars que busquen l’impuls i l’orientació en els Cors de Jesús i Maria, en la seva tasca d’instauració del regnat de Jesús en tots els ordres de la vida humana.

Mètodes i mitjans: Formació espiritual i cultural segons el magisteri de l’Església, exercicis espirituals de Sant Ignasi i teologia tomista.

Modalitat: Associació.

Aprovació: Diocesana (29-XII-1959).

Àmbit: Local; és una secció de l’Apostolat de l’Oració.

Relacions estables amb altres institucions: Institució Balmesiana.i Apostolat de l’Oració

Responsable: Javier Miralles Mas 

Consiliari: P. Pere Suñer, SJ.

Parròquia de Sant Ramon de Penyafort

Rambla de Catalunya, 115

08008 Barcelona

Tel. i fax: 93 488 35 35

Adreça electrònica: secin@esglesia.net

web: www.esglesia.net/secin

Horari: dilluns, dimecres i divendres, d’11 a 13 h i dilluns i dimecres, de 17.30 a 19 h

 

Finalitat: Servei d’informació catòlica, sobretot en l’aspecte formatiu i espiritual.

Mètodes i mitjans: 1. Atenció personal a la parròquia de Sant Ramon de Penyafort. 2. Publicació de L’Informatiu Catòlic. 3. «La Veu de l’Evangeli»: comentari a l’evangeli de la missa del diumenge següent telefonant al número 93 415 66 16.

Modalitat: Associació – servei.

Àmbit: Interdiocesà.

Responsables: Mn. Josep M. Turull i Garriga, president. Marivi Sans de Quadras, secretària.

Sant Sever, 6, pral.

08002 Barcelona

 

Finalitat: Esforçar-se, mitjançant el compromís personal, a alleugerir amb esperit de justícia i caritat aquells que sofreixen, tot intentant desterrar la misèria i remeiar les causes que la produeixen.

Mètodes i mitjans: Grups anomenats conferències que contacten persona a persona amb els necessitats i es reuneixen cada setmana. Visites a domicili i ajuts materials; quatre juntes generals l’any, en les quals se cerquen solucions als casos visitats tant en l’aspecte espiritual com material. Compromís personal dels socis, d’oració i meditació de la Paraula de Déu, i de fidelitat a l’ensenyament de l’Església. Butlletí Ozanam. Coordinats amb tots els serveis de l’Església, Càritas, etc., en l’àmbit del servei dels més necessitats. Residència de gent gran que es val per si mateixa al núm. 4 del carrer de Sant Sever, al costat de la seu, i a Duran i Bas, 7, una altra residència de gent gran que ja no es pot valer per si mateixa, assistida i regentada pels germans de la Creu Blanca.

Estructura: Consell nacional, consell regional, consell provincial, consells locals.

Modalitat: Societat catòlica de seglars, declarada Associació Benèfica particular i d’utilitat pública.

Aprovació: Civil (inscrita en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia el 9-VI-1981). Conferència Episcopal Espanyola (25-XI-1978). Vaticana (de dret pontifici relacionada amb el Pontifici Consell per als Laics).

Àmbit: Internacional.

Responsable: Ramon M. de Veciana, president del Consell local (tel. 93 218 49 85).

Consiliari: Pares paüls.

Jonqueres, 18 8è C

08003 Barcelona

Tel. i fax 93 318 08 29

Horari: de dilluns a divendres, de 10 a 13.30 h i de 17 a 19 h

Adreça electrònica: sgm@sgmontfort.org

Web: www.sgmontfort.org

 

Finalitat: Ajudar a la santificació pròpia i dels altres, vivint la consagració a la Verge Maria, en submissió amorosa a ella, com a mitjà segur i eficaç per a arribar a la unió vital amb Jesucrist.

Mètodes i mitjans: L’entrega a Maria en esclavitud d’amor. Desenvolupar programes missionals d’apostolat marià. Programes de formació en la pròpia espiritualitat. Celebració d’un acte mensual eucaristicomarià a la seu. Promoció de grups d’Esclavitud Mariana d’amor, adoració i estudi. Tramitació d’inscripcions a l’Arxiconfraria de Maria Reina dels cors, dels Montfortians de Roma. La pregària mariana simultània diària a les 22 h. Circular mensual gratuïta. Edició i distribució de les obres del sant de Monfort als socis inscrits, simpatitzants i benefactors.

Modalitat: Societat.

Aprovació: Diocesana (decret del 4-XII-1984).

Àmbit: Estatal.

Relacions estables amb altres institucions: És una secció de l’Apostolat de l’Oració.

Responsables: Gerard Manresa Presas, president (tel. 93 205 08 83); Jordi Domingo Molina, secretari (tels. 93 207 77 79 i 93 459 16 08).

Consiliari: P. Pere Sunyer, SJ, director.

Avgda. Roma,  110 3r 1a

08015 Barcelona

Tl. 625 202 274

Webwww.tovpil.org

Adreça electrònica: tallerestovbcn@gmail.com

Finalitat: 1. Introduir els integrants en la vida de pregària i en una síntesi vital d’aquesta amb les activitats temporals ordinàries. 2. Ser conscients de la seva condició i dignitat baptismals i de la responsabilitat en la missió que Déu encomana a l’Església en el món. 3. Fer de cada Taller un viver de vocacions d’apostolat laïcal al servei de l’Església en les respectives diòcesis i parròquies.

Mètodes i mitjans: Els mateixos tallers, que ensenyen a pregar i ajudar en la vida cristiana.

Modalitat: Associació internacional privada de fidels.

Aprovació: Personalitat jurídica segons els cànons 298 a 311 i 321 a 329 del Títol V (llibre VI, Part I) del Codi de Dret Canònic vigent. Vaticana.

Àmbit: Internacional.

Responsable: Puri Vilar González, coordinadora de TOV-Barcelona.

Felipe de Paz, 13, etsol, 2ª, esc B

08028 Barcelona

tel. 699 782 578

 

Finalitat: Afavorir el coneixement de Déu i l’experiència cristiana que neix de l’Eucaristia, donant a conèixer la missa i la presència eucarística que duu al compromís. Promoure el culte i la vida eucarística especialment en els pobles.

Mètodes i mitjans: Grups compromesos a la missa diària, visita al Santíssim, mitja hora d’oració diària, apostolat a la parròquia, catequesi d’adults. Presa de la insígnia, registre, fitxa, compromís.

Modalitat: Associació – Pia Unió.

Aprovació: Diocesana (desembre de 1912). Vaticana (1959).

Dependència d’orde o congregació religiosa: Missioneres Eucarístiques de Natzaret.

Implantació diocesana: Barcelona, des del desembre de 1912.

Àmbit: Internacional.

Responsables: Maribel Navarro (mariaisabelbenalua@gmail.com); M. Jesús Morón Rodríguez (delegada diocesana).

c/ Homer, 63 4-1

08023 Barcelona

Adreça electrònica: corcat.unio@gmail.com

 

Finalitat: Afavorir viure l’espiritualitat de Carles de Foucauld.

Mètodes i mitjans: Mantenir el caliu de l’espiritualitat pròpia a través de correspondència i la «comunió dels sants».

Modalitat: Germandat. «Família».

Aprovació: Vaticana (acollit als estatuts internacionals de les germandats de Carles de Foucauld aprovats a Roma).

Implantació diocesana: Unes quantes persones.

Àmbit: Barcelona.

Relacions estables amb altres institucions: Coordinació internacional, d’Espanya i de Barcelona.

Responsable: Jordi Giró (Coordinador per Catalunya) – tel. 670080992 unionjordipepa@gmail.com

Consiliari: Jean François Six, coordinador general.

 

Valencia 218, 1er 2a esquerra

Barcelona – 08011
Tel. 93 412 21 20
Adreça electrònica: info@vidacreixent.org
Web:http:// www.vidacreixent.org
Horari: de dilluns a dijous de 17 h a 19 h

Finalitat: 1. Obrir horitzons a la gent gran per continuar sent útils a l’Església i a la societat, posant vida als anys, formant petites comunitats actives on viure i compartir una mateixa fe   i donar sentit a les nostres vides. 2. Practicar entre nosaltres i fomentar en els altres l’amistat sincera, joiosa i ben disposada a la comprensió, al servei i a l’ajuda mútua entre la gent gran. 3. Preparar camins de reflexió i pregària. 4. Estar sempre disponibles a l’evangelització, a l’apostolat i al servei.
Mètodes i mitjans: Grups de deu a quinze persones amb un responsable/animador al capdavant.
Modalitat: Moviment cristià de gent gran d’àmbit diocesà.
Aprovació: Civil (inscrita al Registre d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 11.687). Diocesana (estatuts aprovats per l’Arquebisbat de Barcelona el 27-IX-1984).

Implantació diocesana: 115 grups d’entre deu i quinze persones amb seu majoritària en parròquies de la diòcesi.

Responsable: Dolors Coscojuela

Persona de contacte:  Àngels Fàbregues Morlà (Mòbil  649 837 535)m

Consiliari: Mn. Xavier Moretó Navarro (649 48 42 85)

 

QUI SOM

L’objectiu del FORUM és promoure la participació de les organitzacions catòliques d’adults en la pastoral de conjunt de la diòcesi.

2. Procurar el coneixement mutu i la col·laboració entre elles, assessorar-les i estimular-les en allò que convingui.

3. Informar-les i decidir possibles actuacions comunes.

4. Fomentar la relació amb altres instàncies i ser mitjà de representació i diàleg davant la societat civil.

 

COMUNICACIONS

 

AGENDA
maig
7
Dt
12:22 JUSTÍCIA I PAU – 14-23 maig – Co...
JUSTÍCIA I PAU – 14-23 maig – Co...
maig 7 @ 12:22 – maig 27 @ 13:22
JUSTÍCIA I PAU - 14-23 maig - Construïm la Pau
      La Qatar-strofe human a

Afegeix aquí el text de capçalera

Copyright @ 2024 Secretariat Diocesà d’Apostolat Seglar. Tots el drets reservats

Un web de