El Fòrum agrupa un centenar d’entitats diocesanes de laics i laiques de la Província Eclesiàstica de Barcelona. Aquestes entitats, reunides en Assemblea General, elegeixen una Junta de vuit entitats (que es renoven en la seva totalitat cada vuit anys, i parcialment cada dos). Aquest any l’Assemblea es celebrarà el 18 de novembre de 2017amb renovació d’entitats.

La Junta es reuneix mensualment per tal de fer un seguiment dels temes comuns als/les integrants del Fòrum, per compartir informacions que els/les puguin afectar com a persones d’església, i per rebre orientacions i/o suggeriments del bisbe. Reunions de la junta: 19 de setembre, 24 d’octubre, 28 de novembre i 30 de gener de 2018.

Els objectius per aquest curs 2017-2018 tenen a veure, fonamentalment, amb els que recull el Pla Pastoral Diocesà prioritzats per la Delegació i els específics de l’àmbit propi d’actuació. D’aquest darrers fem referència  a continuació:

  • Reflexionar sobre la incidència de la Junta en la dinamització de la vida i responsabilitat de les associacions.

Les trobades de la Junta són moments de valoració de la realitat social i eclesial que vivim. També moments per treballar documents que esperonin la responsabilitat del laïcat avui.

Durant el curs passat hem treballat abastament la Proposta de Participació en l’elaboració del Nou Pla Pastoral amb voluntat d’ajudar als moviments del FORUM a créixer en la comunió diocesana. Aquest curs ho tenim plantejat com a prioritat des de la Junta.

  • Dinamitzar la participació de les entitats del FORUM en l’Escola d’Evangelització, i en el projecte Vine i Veuràs.Dels cursos anteriors ja hi ha moviments i associacions que hi estan treballant.
  • Créixer en el coneixement i l’articulació delsmoviments, associacions i entitats que constitueixen el FOCA.

Mitjans

  • Amb la participació en l’assemblea anual i d’altres trobades ocasionals.
  • Convocant a les diferents entitats a les reunions mensuals de Junta per tal de poder conèixer les seves finalitats, mètodes, medis, ubicació, activitats, etc. d’una forma més directa que la que permeten les trobades generals.

Amb l’actualització continuada de les activitats i projectes de cada moviment en el web de la Delegació, on es disposa d’un espai específic per aconseguir una millor comunicació entre els moviments del FORUM i millor difusió de la seva realitat, conèixer la vida i els projectes de cada moviment. Alguns membres de la Junta realitzen periòdicament visites a diferents entitats.

  • Reflexionar sobre la responsabilitat laïcal en l’Església i en la societat.

Mitjans

  • Participant dels esdeveniments de la vida diocesana a que són convocats/des.
  • Participant de les trobades anuals a que són convocats/des des de la Delegació i que aquest curs seran tres (setembre, febrer i maig) per tractar sobre l’espiritualitat, la misericòrdia i la responsabilitat laïcal avui.
  • Participar en el Consell Pastoral Diocesà amb una representant dels moviments d’Adults.

on es disposa d’un espai específic per aconseguir una millor comunicació entre els moviments del FORUM i millor difusió de la seva realitat, conèixer la vida i els projectes de cada moviment. Alguns membres de la Junta realitzen periòdicament visites a diferents entitats.

A la seu de la Delegació de l’Apostolat Seglar, s’han aplegat una cinquantena de persones, representants de 17 entitats i associacions del laïcat associat de l’Arxidiòcesi, amb motiu de l’Assemblea General del Fòrum de les Organitzacions Catòliques d’Adults.

La dita assemblea general va permetre, en el plànol espiritual, reflexionar sobre la importància essencial i insubstituïble de l’Amor en la vida dels cristians i cristianes; només si la gent veu com ens estimem, creuran i glorificaran al Pare.

Mn. Agustí Viñas, amb la seva exposició, va fer èmfasi en  la qualitat del Fòrum com a ens de comunió i encontre de les diferents entitats i en la necessitat de ser llum i sal per tal de poder ser realment  “Comunitats evangelitzadores”(lema de la trobada).

Si la missió dels cristians és fer realitat el Regne de Déu, per tal que aquells que ens veuen glorifiquin al Pare, ens hem d’estimar perquè ho vegin i el glorifiquin.

Després d’una breu pausa on es va confraternitzar al voltant d’un cafè, va tenir lloc la segona part de l’Assemblea General on, tot seguit de l’exposició de activitats dutes a terme a lo llarg de l’any i de la preceptiva exposició del estat de comptes, es va passar a la votació per l’elecció de tres entitats que renovaran a les tres que, tal com regulen els Estatuts, han de deixat la Junta.

Les entitats assistents van acordar unànimement agrair la molta feina feta i la tasca desenvolupada per les persones representants de les associacions rellevades (Salesians cooperadors, Seminari del Poble de Déu i Comunitat de Sant Egidi).

 

QUI SOM

L’objectiu del FORUM és promoure la participació de les organitzacions catòliques d’adults en la pastoral de conjunt de la diòcesi.

2. Procurar el coneixement mutu i la col·laboració entre elles, assessorar-les i estimular-les en allò que convingui.

3. Informar-les i decidir possibles actuacions comunes.

4. Fomentar la relació amb altres instàncies i ser mitjà de representació i diàleg davant la societat civil.

 

COMUNICACIONS
  • ___________________________________________________________   El passat 19 de novembre i a la seu de la Delegació de l’Apostolat Seglar, ens vàrem aplegar una vintena d’entitats i associacions del laïcat associat de l’Arxidiòcesis. Amb motiu de la preceptiva Assemblea General, vam tenir ocasió de discernir i dialogar, en pregària i comunió, sobre la nostra missió eclesial i diocesana. […]

 

AGENDA
gen.
2
Ds
12:28 Centre de Preparació al Matrimon...
Centre de Preparació al Matrimon...
gen. 2 @ 12:28 – gen. 30 @ 13:28
Centre de Preparació al Matrimoni CPM - Gener 2021
  TOTS DOS ( Espai per a reflexionar) LOS NUEVOS AVENTUREROS DE LA PAREJA  per  Agnès Auschitzka Benvolgudes parelles,i demés lectors, Avui us volem fer reflexionar sobre el tema que ens ocupa avui dia sobre[...]