ACO és un moviment apostòlic de persones adultes arrelat en el món obrer. Està constituït per dones i homes de totes les edats, creients en Jesucrist. Som obrers, tècnics de professions diverses, aturats, treballadors en precari,  jubilats, etc. Sentim que formem part de la lluita del moviment obrer, perquè creiem que el treball o l’atur afecten molt la vida de les persones. Ens trobem regularment en grups per fer revisió de vida. Hi compartim la nostra vida de cada dia: la família, el barri, la feina o d’altres compromisos. Mirem aquesta realitat i la valorem a la llum de l’Evangeli, per trobar camins d’acció que ens ajudin a canviar nosaltres mateixos i el nostre món.

Web: www.acocat.org

acocatalunya@gmail.com

La Germanor Obrera d’Acció Catòlica és un moviment d’Església, laic, assembleari i autogestionat, que en l’àmbit estatal s’anomena HOAC. Som membres del Moviment Mundial de Treballadors Cristians (MMTC).

Neix l’any 1946 dins d’una època de difícil situació social i eclesial, amb la intenció de ser al món obrer en la seva lluita per la justícia, prendre part activa en el moviment de renovació eclesial i treballar per la formació de la consciència social i política de dones i homes.

Les i els membres de la GOAC ens comprometem des dels partits, sindicats, moviments socials, associacions dels nostres barris, a lluitar per una societat de justícia i de fraternitat, on la persona sigui el centre. Una societat de justícia, sense discriminació de cap mena, respectuosa amb la naturalesa, sense explotació, sense violència.

El compromís de cada goacista és treballar pel Regne i, per tant, fer tot el possible per la transformació de la societat. És a dir, fonamentar dins seu i en els germans i les germanes del món del treball els valors que Jesús de Natzaret va viure.

www.goacbarcelona.blogspot.com

goac.bcn@gmail.com

El MIJAC és un moviment d’infants de l’Església format per grups amb nois i noies de 7 a 14 anys, que juguen i actuen plegats, revisen el que fan i viuen i celebren la presència de Jesús enmig d’ells i en els seus ambients.

Els animadors acompanyem els infants perquè siguin protagonistes dins i fora del grup. El MIJAC pretén que els infants s’organitzin a través dels jocs i de les activitats que fan al seu grup per actuar al seu barri, a l’escola, a la parròquia, al Moviment, a la família, amb els amics…

ww.mijaccb.org

mijacbcn@gmail.com

Moviment d’Acció Catòlica especialitzada, de caràcter nacional català, que vol ser un mitjà per testimoniar, evangelitzar i extendre el Regne de Déu enmig del món. El MCPCC  centra la seva acció en l’arrelament  i el compromís en la vida i la realitat dels pobles i de les comarques on és present, des d’on fa i se sent Església local, diocesana i universal, que treballa per a la humanització de la societat. Obert al món,  té lligam internacional amb la FIMARC.  Els seus membres s’apleguen en grups on, sobretot, treballen l’Estudi d’Evangeli  i  la Revisió de vida. La Permanent de  representants proposa un tema de treball pel curs, edita la revista LA VEU i convoca la Jornada Nacional anual.

www.mcpcc.cat

administradorweb@mcpcc.cat

El MPCB és un moviment especialitzat d’Acció Catòlica diocesà format per diversos grups de revisió de vida, animats cada un d’ells per un consiliari. Els grups es reuneixen periòdicament i analitzan conjuntament fets de vida a la llum de l’Evangeli, seguint el mètode tradicional de l’acció catòlica de veure, jutjar i actuar. Els grups s’estructuren com a moviment a  través del consell de grups i de la comissió diocesana (CD).  El Moviment forma part de la Federació catalana de Pax Romana i es coordina amb altres moviments de professionals catalans. La Comissió Diocesana organitza periòdicament activitats culturals i d’animació de la fe per a tots els seus militants, obertes a simpatitzants.

https://www.professionals-cristians.cat

contacte@professionals-cristians.net

Ara mateix, l’MCJ i el MUEC treballen conjuntament a nivell de federació per tirar endavant els reptes que se’ns plantegen en aquest nou moment de l’Església: El Moviment Cristià de Joves és un moviment  d’Acció Catòlica general, obert a tots els joves de parròquia que busquin un espai per conèixer Jesús, aprofundir en la fe, fer estudis d’evangeli i revisions de vida. El MUEC és un moviment d’Acció Catòlica especialitzat en l’àmbit universitari , i vol estar present i dialogar en el món de l’estudi i de la cultura.

https://mcjbcn.com

mcjbcn@gmail.com

muec.cat@gmail.com

El MCA som laics de parròquia de diferents edats, origens socials, professions i reponsabilitats que creiem en Jesucrist, el volem reconèixer en la nostra història i, des de la Revisió de Vida i l’Estudi d’Evangeli, volem que ens empenyi a transformar-nos a nosaltres mateixos i al nostre entorn per fer més present el Regne.

Ara mateix, l’MCJ i el MUEC treballen conjuntament a nivell de federació per tirar endavant els reptes que se’ns plantegen en aquest nou moment de l’Església: El Moviment Cristià de Joves és un moviment  d’Acció Catòlica general, obert a tots els joves de parròquia que busquin un espai per conèixer Jesús, aprofundir en la fe, fer estudis d’evangeli i revisions de vida. El MUEC és un moviment d’Acció Catòlica especialitzat en l’àmbit universitari , i vol estar present i dialogar en el món de l’estudi i de la cultura.

https://mcjbcn.com

mcjbcn@gmail.com

muec.cat@gmail.com

 

QUI SOM

 

Tots els moviments d’Acció Catòlica es reuneixen en el Consell per tal de potenciar-ne el seu dinamisme i treballar plegats. L’Acció Catòlica és la forma habitual, bàsica, d’associació laïcal que ofereix la diòcesi. Són quatre les notes característiques de l’Acció Catòlica (d’acord amb el Vaticà II i els recents…

 

AGENDA
maig
17
Dv
10:20 MPCB – 24 maig 20h – Sopar tertúlia
MPCB – 24 maig 20h – Sopar tertúlia
maig 17 @ 10:20 – maig 26 @ 23:30
MPCB - 24 maig 20h - Sopar tertúlia
                Benvolguts,Divendres 19 de novembre esteu convidats a una nova edició dels Sopar Tertúlia, la trobada oberta a tots els membres del moviment i persones a qui pugui interessar, de[...]

Copyright @ 2024 Secretariat Diocesà d’Apostolat Seglar. Tots el drets reservats

Un web de