La comissió estarà formada per un director, un secretari, vocals i un consiliari. Entre els vocals hi haurà un representant del “Secretariat d’associacions i fundacions” de l’Arquebisbat de Barcelona i un representant de cadascuna de les demarcacions diocesanes. Les seves reunions seran presidides pel delegat/delegada d’Apostolat Seglar.

Actualment la Comissió està constituïda pels següents membres:

Sr. Jaume Saladrigas Fernández, Director
Centre Sant Pere Apòstol

Sr. Miquel Font Sagristà, Secretari
Centre Catòlic Sant Vicenç dels Horts

Sr. Ramon Lóbez Garcia, Vocal i secretari de fundacions i associacions

Sra. Júlia Callejón Alcantara, vocal
Centre Cultural Parròquia del Carme

Sra. Montserrat Morera Isern, vocal
Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià

Sra. Núria Font Revilla, vocal
Lluïsos d’Horta

Sr. Eugenio Fonts Fábregas, vocal
Casal de Montbau Sant Jeroni

Mn. Vicenç Mira i Massaguer, Consiliari
Parròquia Santa Maria de Badalona

Sra. Anna Almuni, Delegada d’Apostolat Seglar

Són funcions específiques de la comissió, salvada sempre la justa autonomia dels centres:

1. Coneixer i recopilar documentació sobre els centres culturals catòlics existents a l’Arxidiòcesi.
2. Coordinar els diversos centres en les seves activitats apostòliques, culturals i recreatives. Promourà reunions dels dirigents amb vista a la formació, reflexió, intercanvi d’experiències, col•laboracions, etc.
3. Promoure una major qualitat de les seves activitats culturals i recreatives.
4. Tenir cura de la dimensió formativa i evangelitzadora dels centres, aixi com vetllar perquè tinguin consiliari i els convocarà a reunions d’intercanvi i formació. Oferirà activitats formatives als centres.
5. Promoure que els moviments diocesants de laics siguin coneguts i oferts en els centres.
6. Sensibilitzar els rectors i les comunitats cristianes sobre el valor de la cultura, de manera que es tingui sempre present en la pastoral ordinària. Promourà també el coneixement de la importància educadora i evangelitzadora dels Centres culturals catòlics.
7. Promoure que els centres tinguin una relació estreta amb la parròquia corresponent.
8. Promoure la relació amb els centres afavorint la mutua coneixença i facilitant la possibilitat d’actuacions coordinades i prèstecs d’elements de lleure.

La comissió no tindrà la responsabilitat directa sobre temes jurídics, fiscals, immobiliaris, econòmics, patrimonials.

El Secretariat diocesà de fundacions i associacions és responsable de la vigilància i protectorat, així com de l’assessorament jurídic sobre la creació, adequació i funcionament dels Centres culturals catòlics, donat que són associacions.
Els altres temes esmentats ( no estrictament culturals, recreatius i pastorals ) seran responsabilitat dels corresponents organismes ordinaris diocesans responsables.
La Comissió diocesana de centres culturals catòlics derivarà a altres instàncies els temes que no li són propis, però en serà sempre informada i donarà el seu parer a fi que les actuacions tècniques i professionals no entorpeixin les pastorals i d’animació cultural.

Curs 2017-2018:

19 de setembre de 2017
24 d’octubre de 2017
28 novembre de 2017
30 de gener de 2018

 

QUI SOM

L’any 1997 la Secretariat Diocesana d’Apostolat Seglar de Barcelona creà un grup de treball per tal de conèixer la realitat dels Centres culturals catòlics que hi havia a l’Arxidiòcesi i estudiar la manera d’ajudar-los en el desenvolupament de les seves tasques. Com a conseqüència del treball fet per aquest grup es constituí el 25 de gener de 2002 la “Comissió Diocesana dels Centres Culturals Catòlics”.

 

AGENDA

No hi ha esdeveniments pròxims.