APOSTOLADO DE LA ORACIÓN – GENER / ENERO 2023

Queridos amigos del Apostolado de la Oración – Red Mundial de Oración del Papa,

Recibid un cordial saludo en el Corazón de Jesús del Promotor para Catalunya y del Equipo de Difusión Digital de la RMOP-AO, con el ruego de hacer la más amplia difusión.

Benvolguts amics de l’Apostolat de l’Oració – Xarxa Mundial d’Oració del Papa,

Rebeu una cordial salutació en el Cor de Jesús del Promotor per a Catalunya i de l’Equip de Difusió Digital de la XMOP-AO, amb el prec de fer-ne la més ampla difusió. 

Ens complau fer-vos arribar El Vídeo del Papa del mes de gener, tant en castellà com en català, referit a Pels educadors:

Nos complace hacerles llegar El Video del Papa de mes de enero, tanto en castellano como en catalán, referido a Por los educadores:

 

Castellano: https://youtu.be/aZe2DKb4mTA

Catalán: https://youtu.be/nV8QIg5_HMA

 

Així matetix adjuntem els enllaços a la nostra publicació “Regne de Crist” del mes de gener:

Asimismo adjuntamos enlaces a nuestra publicación “Reino de Cristo” del mes de enero:

 

Castellano

Catalán

 

Todos los materiales de este mes de enero pueden encontrarlos en este enlace

Tots els materials per a aquest mes de gener podreu trobar-los en aquest enllaç

Ben cordialment

 

Red Mundial de Oración del Papa-Apostolado de laOración

Xarxa Mundial d’Oració del Papa-Apostolat de l’Oració

www.redoraciondelpapa.es

https://www.youtube.com/watch?v=nV8QIg5_HMA&authuser=2

________________________________________

 

Benvolgut Delegat diocesà / Director de Secretariat diocesà / Delegat de Comunicació social, amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa.
Rebeu una cordial salutació en el Cor de Jesús del Promotor per a Catalunya i de l’Equip de Difusió Digital de la XMOP-AO, amb el prec de fer-ne la més ampla difusió.
Benvolguts,
Ens plau fer-los arribar l’edició en català de “El Vídeo del Papa” del mes de novembre, referit a: Els nens i nenes que pateixen
https://youtu.be/OAXZvQua090
Adjuntem  newsletter del mes de novembre:
Newsletter XMOP-AO Novembre 2022
Tots els materials per a aquest mes podreu trobar-lo en aquest enllaç:
https://drive.google.com/drive/folders/1XbtoM4OJTROzxWU2_Q9UqfEoGbIis_YZ?usp=sharing
Butlletí Trimestral CATALUNYA Formato num 58 JULIOL AGOST SETEMBRE 2022 def (1)
Boletin Bimestral Castellano num 302 JULIO AGOSTO 2022 defdef (1)
Boletin Bimestral Castellano num 301 MAYO JUNIO 2022 defdef (1)

 

__________________________________________

 

Benvolguts Delegats diocesans, membres de les Delegacions diocesanes i dels Secretariats de pastoral i amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa de Barcelona,

El proper 31 de juliol del 2022, segons se’ns ha comunicat, en ocasió de la Clausura de l’Any Ignasià, el Superior General de la Companyia de Jesús, el P. Arturo Sosa S.J., renovarà la consagració de la Companyia i de totes les seves obres apostòliques al Sagrat Cor.

Fent un breu relat històric, ja el desembre de 1871 el P. Beckx, Superior General, consagrà la Companyia al Sagrat Cor de Jesús i el 1883 els Pares jesuïtes de la 23a Congregació General van aprovar el decret 46 en què es deia “que la Companyia de Jesús accepta i rep amb un esperit desbordant de goig i de gratitud, la suau càrrega (munus suavissimum) que li ha confiat nostre Senyor Jesucrist de practicar, promoure i propagar la devoció al seu Cor diví”.

El 1896 el P. Luis Martín, Superior General, accepta ser el Director General de l’Apostolat de l’Oració, tal com ho va demanar la Sagrada Congregació dels Bisbes. El 1915, la 26a Congregació General dels jesuïtes vincula la promoció de la devoció al Cor de Crist amb el desenvolupament de l’Apostolat de l’Oració, i el 1972, el P. Pedro Arrupe, SJ, Superior General, cent anys després del pare Beckx , renova la consagració de la Companyia al Cor de Crist.

Ara, en el present any 2022, cinquanta anys més tard, el dia de sant Ignasi, el 31 de juliol, el pare Arturo Sosa, SJ, actual Superior General, renovarà la consagració de la Companyia de Jesús al Sagrat Cor, i l’Apostolat de l’Oració ja com a Xarxa Mundial d’Oració del Papa sempre s’ha sentit com a fruit del munus suavissimum del Cor de Jesús a la Companyia de Jesús.

Els amics de l’AO-RMOP que ho desitgin, des del lloc que es trobin en aquesta data, es poden unir personalment o espiritual a aquesta consagració, que es resarà a l’església del Sagrat Cor de Barcelona del carrer Casp (també en altres esglésies de la Companyia de Jesús) a totes les misses del dia 31 de juliol de 2022, festa de sant Ignasi de Loiola.
La fórmula que es farà servir serà la composta pel pare Arrupe:

“Oh Pare Etern:
Mentre pregava Ignasi a la capella de La Storta, vas voler Tu amb singular favor acceptar la petició que per molt de temps ell et fes per intercessió de la Nostra Senyora ‘de ser posat amb el teu Fill’. Li vas assegurar també que series el seu suport en dir-li: ‘Jo seré amb vosaltres’.
Vas arribar a manifestar el teu desig que Jesús, portador de la Creu, l’admetés com el seu servidor, cosa que Jesús va acceptar dirigint-se a Ignasi amb aquestes inoblidables paraules: ‘Vull que tu ens serveixis’.

Nosaltres, successors d’aquell grapat d’homes que van ser els primers ‘companys de Jesús’, repetim alhora la mateixa súplica de ser posats amb el teu Fill i de servir ‘sota la insígnia de la Creu’ en què Jesús està clavat per obediència , amb el costat traspassat i el cor obert en senyal del seu amor a Tu ia tota la humanitat.
Renovem la consagració de la Companyia al Cor de Jesús i la nostra pròpia i et prometem la fidelitat més gran demanant la teva gràcia per continuar servint-te a Tu i al teu Fill amb el mateix esperit i el mateix fervor d’Ignasi i dels seus companys.
Per intercessió de la Mare de Déu, que va acollir la súplica d’Ignasi, i davant de la Creu en què Jesús ens lliura els tresors del seu cor obert, diem avui, per mitjà d’Ell i en Ell, des del més profund del nostre ésser :
«Preneu, Senyor, i rebeu tota la meva llibertat, la meva memòria, el meu enteniment i tota la meva voluntat, tot el que tinc i posseeixo; Vós m’ho heu donat; a Vós, Senyor, ho torno; tot és vostre, disposeu a tota la vostra voluntat; doneu-me el vostre amor i gràcia, que aquesta em basta””.
Que Déu ens beneeixi per continuar veient noves totes les coses en Crist!Units al Cor de Jesús.
Mn. Joan Rodríguez Gómez.
Director diocesà de l’AO-RMOP de Barcelona.

_____________________________
Queridos Párrocos y amigos del Apostolado de la Oración-Red Mundial de Oración del Papa de Barcelona,
Benvolguts Rectors y amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa de Barcelona,

El próximo 31 de julio de 2022, según se nos ha comunicado, con ocasión de la Clausura del Año Ignaciano, el Superior General de la Compañía de Jesús, el P. Arturo Sosa S.J., renovará la consagración de la Compañía y de todas sus obras apostólicas al Sagrado Corazón.


Haciendo un breve relato histórico, ya e
n diciembre de 1871 el padre Beckx, Superior General, consagra la Compañía al Sagrado Corazón de Jesús y en 1883 los Padres jesuitas de la 23° Congregación General aprobaron el decreto 46 en el que se decía “que la Compañía de Jesús acepta y recibe con un espíritu desbordante de gozo y de gratitud, la suave carga (“munus suavissimum“) que le ha confiado nuestro Señor Jesucristo de practicar, promover y propagar la devoción a su divino Corazón”.
En 1896 el padre Luis Martín, Superior General, acepta ser el Director General del Apostolado de la Oración, tal como lo pidió la Sagrada Congregación de los Obispos. En 1915, la 26° Congregación General de los jesuitas vincula la promoción de la devoción al Corazón de Cristo con el desarrollo del Apostolado de la Oración, y en 1972, el padre Pedro Arrupe, S.J., Superior General, cien años después del padre Beckx, renueva la consagración de la Compañía al Corazón de Cristo.

Ahora, en el presente año 2022, cincuenta años más tarde, el día de san Ignacio, el 31 de julio, el padre Arturo Sosa, S.J., actual Superior General, volverá a consagrar la Compañía al Sagrado Corazón, y el Apostolado de la Oración ya como Red Mundial de Oración del Papa siempre se ha sentido como fruto del munus suavissimum del Corazón de Jesús a la Compañía de Jesús. Con tal motivo nos hemos dirigido desde Barcelona al Director Nacional del AO-RMOP para manifestarle nuestra adhesión a dicho acto.
Los socios, simpatizantes y amigos del AO-RMOP que lo deseen, desde el lugar que se encuentren en dicha fecha, se pueden unirpersonal o espiritualmente a dicha consagración, que se rezará en la iglesia del Sagrado Corazón de Barcelona de la calle Caspe (también en otras iglesias de la Compañía de Jesús) en todas las misas del día 31 de julio de 2022, fiesta de san Ignacio de Loyola.

La fórmula que se utilizará será la compuesta por el padre Arrupe:

“Oh Padre Eterno:
Mientras oraba Ignacio en la capilla de La Storta, quisiste Tú con singular favor aceptar la petición que por mucho tiempo él te hiciera por intercesión de Nuestra Señora ‘de ser puesto con tu Hijo’. Le aseguraste también que serías su sostén al decirle: ‘Yo estaré con vosotros’.
Llegaste a manifestar tu deseo de que Jesús, portador de la Cruz, lo admitiese como su servidor, lo que Jesús aceptó dirigiéndose a Ignacio con estas inolvidables palabras: ‘Quiero que tú nos sirvas’. Nosotros, sucesores de aquel puñado de hombres que fueron los primeros ‘compañeros de Jesús’, repetimos a nuestra vez la misma súplica de ser puestos con tu Hijo y de servir ‘bajo la insignia de la Cruz’ en la que Jesús está clavado por obediencia, con el costado traspasado y el corazón abierto en señal de su amor a Ti y a toda la humanidad. Renovamos la consagración de la Compañía al Corazón de Jesús y la nuestra propia y te prometemos la mayor fidelidad pidiendo tu gracia para continuar sirviéndote a Ti y a tu Hijo con el mismo espíritu y el mismo fervor de Ignacio y de sus compañeros.

Por intercesión de la Virgen María, que acogió la súplica de Ignacio, y delante de la Cruz en la que Jesús nos entrega los tesoros de su corazón abierto, decimos hoy, por medio de Él y en Él, desde lo más hondo de nuestro ser:
‘Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo disteis; a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta’”.
¡Que Dios nos bendiga para seguir viendo nuevas todas las cosas en Cristo!

Unidos en el Corazón de Jesús.

Mn. Joan Rodríguez Gómez.
Director diocesano del AO-RMOP de Barcelona.

_____________________________________________________________

 

Benvolguts amics,

Ens plau fer-los arribar l’enllaç a l’edició en català d’El Vídeo del Papa” de JUNY, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, referit a Per a les famílies 

 

https://youtu.be/Lv-aT_MC05g

 

Restem a la seva disposició.

Xarxa Mundial d’Oració del Papa 

Apostolat de l’Oració

www.apostoladodelaoracion.com/cat

Previsualitza el vídeo de YouTube EL VÍDEO DEL PAPA – JUNY 2022

El Papa pide a los jóvenes escucha, valentía y servicio

Este mes de mayo, el Papa empieza un ciclo de tres intenciones de oración dedicadas a la familia. Y quiere hacerlo dirigiéndose primero a los jóvenes, los “que quieren construir algo nuevo”. Les pone un ejemplo a seguir: “Cuando pienso en un modelo en el que ustedes, los jóvenes, se puedan sentir identificados, siempre me viene a la cabeza nuestra Madre, María”. Francisco pide a los jóvenes que se arriesguen teniendo en cuenta que “necesitan discernir y descubrir lo que Jesús quiere” de ellos.

En este discernimiento, Francisco les dice que “es de gran ayuda escuchar las palabras de los abuelos”. Y les propone tres compañeros de viaje en el trayecto de su vida: la valentía, el saber escuchar y la dedicación al servicio.

El Video del Papa – Mayo 2022
NEWSLETTER MAYO
Pulsando sobre la imagen inferior puedes descargar nuestra Newsletter con todos los contenidos de este mes de mayo
DESCARGAR EN PDF
ACCEDE A TODOS LOS MATERIALES PARA ESTE MES DE MAYO
Puedes acceder a todos los materiales del mes de forma individual en este enlace.

 

Ens plau fer-los arribar l’enllaç a l’edició en català d’”El Vídeo del Papa” de MAIG, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, referit a Per la fe dels joves 

https://youtu.be/1LUCxRjUTL4

Adjuntem tanmateix l’enllaç a la Newsletter de MAIG, amb diversos materials de cartells, reflexions i pregàries per la dita intenció, així com la intenció dels nostres Bisbes per a aquest mes, i també diferents articles al voltant de la Intenció del Papa.

https://1drv.ms/b/s!An0lBTgzLvcm02TX0Zi8_6r6Tlm3?e=zT9Rd8

Adjuntem també l’enllaç a la nostra publicació Click To Pray de MAIG, en català, amb una proposta diària amb tres moments de pregària: 

https://1drv.ms/b/s!An0lBTgzLvcm01PIyNZ624UF2x8J?e=MMQzeB

 

Adjuntem igualment la publicació “365 dies bategant al ritme del Cor de Jesús”:

https://1drv.ms/b/s!An0lBTgzLvcm01K3v0vKBDWMsIgi?e=b8Zkp5

Tots els materials estan també a la seva disposició de forma indivdual en aquest enllac:

https://1drv.ms/u/s!An0lBTgzLvcm00To42V5AljSqFY0?e=yjQ4ad

Restem a la seva disposició.

Xarxa Mundial d’Oració del Papa 

Apostolat de l’Oració

www.apostoladodelaoracion.com/cat

 

____________________   

 

Déu vos guard,

Ens plau fer-los arribar l’enllaç a l’edició en català d’”El Video del Papa” de MARÇ, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, referit a Per una resposta cristiana als reptes de la bioètica.

https://youtu.be/dX5yuBVjSMw

Preguem perquè puguem donar una resposta cristiana als reptes de la bioètica.Evidentment que la ciència ha progressat i avui en dia la bioètica ens presenta …

Adjuntem tanmateix l’enllaç a la Newsletter de MARÇ, amb diversos materials de cartells, reflexions i pregàries per la dita intenció, així com la intenció dels nostres Bisbes per a aquest mes, i també diferents articles al voltant de la Intenció del Papa, així com la Revista Click to Pray en català, amb una proposta diària amb tres moments de pregària. 

I tot això amb la finalitat d’ús a: 

. els Centres de l’Apostolat de l’Oració,

. les Delegacions i Secretariats diocesans,

. les Parròquies, 

   

 

Adjuntem també la publicació “365 dies bategant al ritme del Cor de Jesús”:

____________________   

 

Déu vos guard

Ens plau fer-los arribar l’enllaç a l’edició en català d’”El Vídeo del Papa” de FEBRER, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, referit a Les Religioses i Consagrades 

 

 

______________________________   

Previsualitza el vídeo de YouTube EL VIDEO DEL PAPA – GENER 2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *