APOSTOLAT DE L’ORACIÓ – [NOTA DE PREMSA] – La Xarxa Mundial d’Oració del Papa presenta Click to Pray en Català

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa presenta Click To Pray en català, la plataforma oficial per pregar per les intencions del Papa.

Click To Pray és la plataforma oficial de pregària de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa (Apostolat de l’Oració) i del Moviment Eucarístic Juvenil (MEJ). La seva missió consisteix a difondre les intencions mensuals del Papa i promoure un ritme diari de pregària. Des d’aquest mes de desembre, els seus materials estaran disponibles també en català.

 

Adjuntem nota de prensa amb la información sobre Click To Pray en català.

Al següent enllaç trobareu la revista digital del mes de desembre, així com la resta de materials: https://drive.google.com/drive/folders/1XEeYleozh7X8b3EwW-FXBN4MfMGr5XcT?usp=sharing

 

Adjuntem també l’enllaç a un breu vídeo que presenta Click To Pray en català.

https://youtu.be/2Wb47jpotYg

 

Sobre Click To Pray

Click To Pray és la plataforma oficial de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, presentada globalment el març del 2016 i disponible en anglès, castellà, italià, portuguès, alemany, francès i xinès tradicional. Click To Pray proposa pregar pels desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església expressats pel Sant Pare a les intencions d’oració. La plataforma proposa un ritme de pregària de tres moments durant el dia: amb Jesús al matí, durant  el dia i a la nit; a més, la versió internacional ofereix un espai perquè cadascú comparteixi les seves pregàries amb tot el món.

Més informació a: http://www.clicktopray.org.

 

Sobre la Xarxa Mundial d’Oració del Papa

La Xarxa Mundial d’Oració del Papa (Apostolat de l’Oració) és una obra pontifícia, que té com a missió mobilitzar els cristians, mitjançant la pregària i l’acció, davant els desafiaments de la humanitat i de la missió de l’Església. Aquests desafiaments es presenten en forma d’intencions de pregària confiats pel Sant Pare a tota l’Església.

Fou fundada l’any 1844 com a Apostolat de l’Oració. Està present a 98 països i en formen part més de 35 milions de catòlics. Inclou la seva branca juvenil, el MEJ -Moviment Eucarístic Juvenil-.

El març del 2018, el Sant Pare va constituir aquest servei eclesial com a Obra Pontifícia, i n’aprovà els seus nous estatuts. El seu director internacional és el P. Frédéric Fornos, SJ.

Més informació a: https://www.popesprayer.va/es/ i a www.redoraciondelpapa.es/cat

 

CONTACTE:

 

Click To Pray Internacional:

info@clicktopray.org

Juan Ignacio Castellaro

Project Manager Global

juanignacio.castellaro@clicktopray.org

 

Click To Pray Catalunya:

clicktopray@redoraciondelpapa.es

David Fornieles Rodríguez

davidfornieles@redoraciondelpapa.es

+34 630 213 946

 

L’equip de Click to Pray en Català

www.redoraciondelpapa.es/clicktopray

Previsualitza el vídeo de YouTube ClickToPray en Català   

 

_____________________________  

 

Amb goig us fem arribar l’edició del mes de novembre, amb subtítols en català, de “El Vídeo del Papa”, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa (Apostolat de l’Oració):

https://youtu.be/FAQm-0pZZmQ

Adjuntem també un enllaç a OneDrive amb diversos materials, reflexions i pregàries per aquesta intenció, així com la intenció dels nostres Bisbes per a aquest mes, amb la finalitat d’ús pels organismes relacionats amb la Delegació diocesana/Secretariat/Delegació de Comunicació Social, les Parròquies, les Congregacions Religioses i altres, per al servei de les activitats pròpies, així com per als taulers d’anunci i tauletes de dispensació d’informació de la Delegació i Secretariats i els demés locals socials:

https://1drv.ms/u/s!An0lBTgzLvcmwms5MveGXE7l_RlJ?e=Oasoss

Restem a la seva disposició

Xarxa Mundial d’Oració del Papa

Apostolat de l’Oració

www.redoraciondelpapa.es/cat   

 

https://www.youtube.com/watch?v=FAQm-0pZZmQ&authuser=1

_____________________________

Os hacemos llegar nuestro Butlletí Extraordinari núm.1,  referido a
Qué es el Apostolado de la Oración-Red Mundial de Oración del Papa
(puedes consultar también www.apostoladodelaoracion.com y www.elvideodelpapa.org),
por si de sus contenidos obtienes respuesta a lo que estás buscando.
Desde nuestro Secretariado celebraremos que así sea.
Recibe nuestros cordiales saludos.
Secretariado diocesano del AO de Barcelona-RMOP. 
_____________________________________________________
Queridos amigos del Apostolado de la Oración de Barcelona-Red Mundial de Oración del Papa.
En atención a las actuales circunstancias extraordinarias de la pandemia del Covid19 que impiden, por el momento, el habitual envío en papel, adjuntamos el archivo digital correspondiente al núm. 291 del:
 Boletín de Barcelona de Septiembre-Octubre de 2020 
Quedan pendientes de confirmación, de acuerdo con las instrucciones de las Autoridades Sanitarias que se dicten en cada momento, las convocatorias de los Primeros Viernes de mes-Jornada Mundial de Oración por las intenciones del Papa y las Reuniones mensuales.
Recibid del Secretariado diocesano del AO-RMOP, un cordial saludo en el Corazón de Jesús, con el ruego de hacer la más amplia difusión del Boletín.
Benvolguts amics de l’Apostolat de l’Oració de Barcelona-Xarxa Mundial d’Oració del Papa.
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries de la pandèmia del Covid19 que impideixen, de moment, l’habitual tramesa en paper, adjuntem l’arxiu digital corresponent al núm. 291 del:
 Boletín de Barcelona de Septiembre-Octubre de 2020 
Resten pendents de confirmació, d’acord amb les instruccions de les Autoritats Sanitàries que es dictin en cada moment, les convocatòries dels Primers Divendres de mes-Jornada Mundial d’Oració per les intencions del Sant Pare i les Reunions mensuals.
Rebeu del Secretariat diocesà de l’AO de Barcelona-XMOP, una cordial salutació en el Cor de Jesús, amb el prec de fer la més ampla difusió del Boletín.   

__________________________________

Queridos amigos del Apostolado de la Oración-Red Mundial de Oración del Papa.
En atención a las actuales circunstancias extraordinarias de la pandemia del Covid19 que nos impiden, por el momento, el habitual envío en papel, adjuntamos el archivo digital correspondiente al Butlletí de Catalunya de Juliol-Agost-Setembre de 2020.
Quedan pendientes de confirmación, de acuerdo con las instrucciones de las Autoridades Sanitarias que se dicten en cada momento, las convocatorias de los Primeros Viernes de mes-Jornada Mundial de Oración por las intenciones del Papa y las demás Reuniones locales.
Recibid un cordial saludo en el Corazón de Jesús con el ruego de hacer la más amplia difusión del Butlletí.
Benvolguts amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa.
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries de la pandèmia del Covid19 que ens impideixen, de moment, l’habitual tramesa en paper, adjuntem l’arxiu digital corresponent al Butlletí de Catalunya de Juliol-Agost-Setembre de 2020. 
Resten pendents de confirmació, d’acord amb les instruccions de les Autoritats Sanitàries que es dictin en cada moment, les convocatòries dels Primers Divendres de mes-Jornada Mundial d’Oració per les intencions del Sant Pare i les demés Reunions locals.
Rebeu una cordial salutació en el Cor de Jesús amb el prec de fer la més ampla difusió del Butlletí.

Butlletí Trimestral CATALUNYA JULIOL AGOST SETEMBRE 2020 def

 

____________________________________

Benvolguts Rectors / membres de parròquies i amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa.
Ateses les actuals circumstàncies extraordinàries de la pandèmia del Covid19 que impideixen, de moment, l’habitual tramesa en paper, adjuntem l’arxiu digital corresponent al Boletín de Barcelona de Julio-Agosto 2020. Resten pendents de confirmació, d’acord amb les instruccions de les Autoritats Sanitàries que es dictin en cada moment, les convocatòries que hi figuren dels Primers Divendres de mes-Jornada Mundial d’Oració per les intencions del Sant Pare i les Reunions dels tercers dimecres de mes.
Rebeu una cordial salutació en el Cor de Jesús amb el prec de fer la més ampla difusió del Butlletí.  

____________________________________

Benvolguts Rectors i amics de l’Apostolat de l’Oració-Xarxa Mundial d’Oració del Papa.

Rebeu la salutació cordial del Promotor per a Catalunya de l’AO-XMOP i el material en català de l’Edició Especial del Vídeo del Papa del març de 2020, tot pregant Déu per la fi de la pandèmia i demanant-vos en doneu la màxima difusió a les vostres Parròquies, les Congregacions i Comunitats religioses i els Serveis i Apostolats del territori, 

———- Forwarded message ———
De:Xarxa Mundial d’Oració del Papa<apostolado@apostoladodelaoracion.com>
Date: mié., 25 mar. 2020 a las 9:28
Subject: El Vídeo del Papa – Març 2020 – Per la fi de la pandèmia
To: <apostolado@apostoladodelaoracion.com>

Déu vos guard,

Amb goig usfem arribar l’edició especial amb subtítols en català del Vídeo del Papa, produït per la Xarxa Mundial d’Oració del Papa, tot pregant Déu per la fi de la pandèmia.

https://youtu.be/aRKOGpOxiB4

Durant les últimes setmanes, el Papa Francesc ha publicat en el seu perfil d’oració de la xarxa social Click to Pray una sèrie de peticions d’oració, que us adjuntem en català en forma d’imatge.

En aquest temps d’incertesa i de pandèmia, en el que l’oració és la nostra arma més poderosa, Click to Pray vol ajudar-nos a pregar. Des de la Xarxa Mundial d’Oració del Papa-Apostolat de l’Oració, ens unim a la crida del Papa Francesc a pregar i suplicar la protecció de Maria, la nostra Mare.

Et convidem a intensificar la teva pregària i a unir-te amb fe i esperança a aquesta campanya d’oració, perquè l’Amor del Senyor ens arribi, i així puguem quedar-nos amb la seva alegria i la seva pau. 

Concretament et proposem que, des del dia 25 de març, i durant 9 dies (novena), accedeixis a la web o l’APP de Click to Pray i publiquis, a l’apartat “PREGA EN XARXA” una pregària pesonal i espontània en referència a aquest temps de pandèmia. I un cop publicada la teva pregària, comparteix-la a les teves xarxes socials, amb el hàstag #PrayForTheWorld

Preguem els uns pels altres! La pregària ens agermana i ens ajuda a restar prop del Cor de Jesús. 

Acompanyem-nos! Experimentem la fraternitat i la solidaritat compartint la nostra pregària i pregant per les dels altres!

Finalment, adjuntem també dues imatges amb les propostes de pregària d’aquesta setmana:

– Avui mateix, a les 12h, amb el res del Parenostre

– L’acte a Fàtima d’avui dimecres

– L’adoració al Santíssim i Benedicció Urbi et Orbi del proper divendres.

Restem a la vostra disposició.

Xarxa Mundial d’Oració del Papa

Apostolat de l’Oració

www.redoraciondelpapa.es/cat

 

  

Benvolguts Rectors i amics de l’Apostolat de l’Oració – Xarxa Mundial d’Oració del Papa,
Intenció del Papa Francesc per al març de 2020, 
  Catòlics a la Xina 
Trobareu en el Newsletter el VÍDEO DEL PAPA i, a més, totes les propostes d’oració i materials d’apostolat també en català de la XARXA MUNDIAL D’ORACIÓ DEL PAPA-APOSTOLAT DE L’ORACIÓ i el “click to pray”, pregar a “cop de click”. Agraïrem la seva màxima difusió.
From: Red Mundial de Oración del Papa – Apostolado de la Oración de España <apostoladodelaoracion@hotmail.es>
Sent: Sunday, March 8, 2020 3:57:47 PM
To: davidfornieles@hotmail.com <davidfornieles@hotmail.com>
Subject: 🙏 Newsletter – Red Mundial de Oración del Papa – Marzo 2020 🙏

 

Marzo 2020
Visualizar en el navegador

La unidad de los católicos en China: la intención del Papa Francisco para este mes

En ‘El Video del Papa’ de marzo, el Santo Padre pide rezar por la Iglesia en China y hace un llamado a la unidad y a la fidelidad al Evangelio.

(Ciudad del Vaticano, 5 de marzo de 2020) – En su tercera edición del año 2020, El Video del Papa —un proyecto de la Red Mundial de Oración del Papa— centra su mensaje en la comunidad cristiana en China, donde “la Iglesia mira hacia adelante con esperanza”. La intención del Santo Padre, confiada a su Red Mundial de Oración hace un año atrás, apunta a que los católicos de este país “perseveren en la fidelidad al Evangelio y crezcan en unidad”.

Desde la década de 1970, China ha visto un crecimiento significativo del cristianismo. En 2010, el Centro de Investigación Pew estimó que había 67 millones de cristianos en China, aproximadamente el 5% de la población total. Otros estiman que esta cifra se acerca —según una actualización del 2018— a los cien millones. Dicho crecimiento muestra cómo esta nación sigue siendo una tierra fértil para cada vez más familias que creen en Jesucristo y su promesa, y que con gestos de servicio dan cuenta del Reino de Dios. La importante Carta de Benedicto XVI a los católicos chinos en mayo de 2007 y el mensaje del Papa Francisco a los “Católicos chinos y a la Iglesia universal” de septiembre 2018, en el cual él mismo presentó el Acuerdo Interino firmado entre la Santa Sede y el representante de la República popular de China, son pasos que se han dado en un camino hacia la recuperación de la unidad de la Iglesia en China.

El P. Frédéric Fornos S.J., Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa (incluye el MEJ – Movimiento Eucarístico Juvenil), subraya que la intención de oración del Santo Padre tiene una finalidad espiritual y pastoral, pues favorecer la unidad de la comunidad católica en China en su diversidad, es promover el anuncio del Evangelio y su testimonio. “Es normal que un camino así sea largo, difícil y lleno de malentendidos – el Evangelio está lleno de malentendidos – por eso hay que rezar, pues el Señor, Creador del Cielo y de la Tierra, transforma el corazón en la oración y ayuda a la reconciliación.”

En este contexto, El Video del Papa de marzo anima a los cristianos chinos a ser “cristianos en serio”, “buenos ciudadanos”, y “promover el Evangelio sin hacer proselitismo”, ya que Evangelio se muestra a través del testimonio de vida. Consciente de estos desafíos, pide a todos rezar “para que la Iglesia persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad.”

Intención del Papa: Católicos en China
Católicos en China
Pulsa sobre cada imagen para descargarla
Descarga un breve comentario en audio sobre la intención del Papa
Pulsa sobre la imagen inferior para acceder al comentario de las Intenciones del Papa para este mes
Oremos por las intenciones de nuestros Obispos para este mes
Oraciones diaria de “Click to Pray” con los 3 momentos del día para este mes
Haz click sobre la imagen inferior para descargar la revista
Ahora, todos los materiales mensuales, están disponibles también en catalán.
Visita www.apostoladodelaoracion.com/cat y accede a toda la información.
Descarga las intenciones del Papa
y de la Conferencia Episcopal Española para 2020

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *