DIUMENGE 9 DE JUNY – DIUMENGE DE PENTECOSTA

DIUMENGE DE PENTECOSTA

Solemnitat

Missa de la vigília

MISSA DEL DIA / Cicle C

 

Lectura primera Fets 2,1-11

Tots quedaren plens de l’Esperit Sant

i començaren a expressar-se

Lectura dels Fets dels Apòstols

Durant la celebració de la diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc quan, de sobte, se sentí venir del cel un so com si es girés una ventada violenta, i omplí tota la casa on es trobaven asseguts.

Llavors se’ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d’ells. Tots quedaren plens de l’Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l’Esperit els concedia de parlar.

Residien a Jerusalem jueus piadosos provinents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentí aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú els sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si deien: «No són galileus, tots aquests que parlen? Doncs, com és que cadascun de nosaltres els sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a Capadòcia, al Pont i a l’Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia, tocant a Cirena, hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar les grandeses de Déu en les nostres pròpies llengües».

 

Salm responsorial 103,1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34 (R.: 30)

 

Lectura segona Rm 8,8-17

Tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu

són els fills de Déu

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma

Germans, els qui viuen d’acord amb les mires naturals no poden agradar a Déu. Però vosaltres no viviu segons les mires naturals sinó segons les de l’esperit, perquè l’Esperit de Déu habita en vosaltres, i si algú de vosaltres no tingués l’Esperit de Crist, no seria de Crist. Però si Crist està en vosaltres, encara que el cos hagi de morir per culpa del pecat, com que sou justos, l’Esperit és la vostra vida. I si habita en vosaltres l’Esperit d’aquell que va ressuscitar Jesús d’entre els morts, també, gràcies al seu Esperit que habita en vosaltres, aquell que va ressuscitar el Crist d’entre els morts donarà la vida als vostres cossos mortals.

Germans, nosaltres tenim un deute, però no amb la carn, que ens obligaria a viure com demana la carn. Perquè si visquéssiu així, moriríeu; en canvi, si per l’Esperit feu morir les obres pròpies de la carn, viureu.

Tots els qui viuen portats per l’Esperit de Déu són els fills de Déu. Perquè vosaltres no heu rebut pas un esperit d’esclaus que us faci viure una altra vegada en el temor, sinó un esperit que ens ha fet fills i ens fa cridar: «Abbà, Pare!». Així l’Esperit s’uneix al nostre esperit per donar testimoni que som fills de Déu. I si som fills, també som hereus: hereus de Déu i hereus amb Crist, ja que sofrim amb ell per arribar a ser glorificats amb ell.

 

Al·leluia

 

Evangeli Jo 14,15-16.23b-26

L’Esperit Sant us farà entendre tot el que us he dit

Lectura de l’evangeli segons sant Joan

En aquell temps Jesús digué als seus deixebles: «Si m’estimeu, guardareu els meus manaments; jo pregaré el Pare, que us donarà un altre Defensor, l’Esperit de la veritat, perquè es quedi amb vosaltres per sempre.

Qui m’estima farà cas del que jo dic; el meu Pare l’estimarà i vindrem a viure amb ell. Els qui no m’estimen no fan cas de les meves paraules, que no són meves, sinó del Pare que m’ha enviat. Us he dit tot això mentre era amb vosaltres, però el Defensor, l’Esperit Sant que el Pare enviarà en nom meu, us farà recordar tot el que us he dit i us ho farà entendre».

________________________________________________________________________________

COMENTARI

 

La Pasqua és la festa jueva en què el poble d’Israel commemora l’alliberament de la seva esclavitud a Egipte. Però també el cristianisme, des de temps antic, ha adoptat el nom de Pasqua per a les seves festes més importants. Així en temps nadalencs, en què en celebrem tot un reguitzell, ens desitgem Felices Pasqües. I ja en la primavera celebrem la Resurrecció de Jesús en el que denominem Primera Pasqua o Pasqua florida i set setmanes més tard (no oblidem que el nombre 7 indica totalitat en la cultura grega), la Irrupció de l’Esperit, en la segona Pasqua, també anomenada Pasqua granada o Pentecosta. I és curiosa la relació que podem trobar entre aquestes denominacions populars basades en la natura i el que signifiquen en la vida espiritual. Una nova vida que ha nascut en nosaltres en la primera Pasqua ha de començar a fruitar amb l’ajuda de l’Esperit.

En aquesta festa celebrem l’origen de l’Església. Els apòstols, uns homes atemorits després de la mort de Jesús, i que es troben reunits clandestinament, reben l’impuls necessari per obrir portes i començar a predicar. La descripció què d’aquest fet se’ns fa en el llibre “Els fets dels Apòstols” ens parla d’un vent huracanat. I és que Jesús ja els va anunciar que, amb la seva vinguda es desvetllarien aquelles coses que encara estaven ocultes i ho entendrien tot. Els seus ensenyaments i el motiu de la seva missió . És el que descriu Joan en el fragment del seu Evangeli que es llegirà en les Eucaristies de diumenge vinent.

I tant en l’evangeli de Joan com en la carta de sant Pau als cristians de Roma es remarca la importància de viure segons l’Esperit. I ens parlen de donar testimoni mitjançant les nostres vides d’aquest fet. L’Esperit de Déu és amb nosaltres. I això implica una determinada manera de viure, fer i actuar.

Cal doncs, un cop més, aprofitant l’avinentesa d’aquesta festa, fer un repàs de les nostres actituds. ¿Vivim segons l’Esperit o segons les mires naturals que no agraden a Déu ?, com ens planteja sant Pau. ¿Ens sentim com els apòstols plens de l’Esperit i per tant valents o seguim atemorits per un “què diran”?. Si els apòstols van obrir portes per anunciar la Bona Nova. ¿Estem nosaltres disposats a fer com ells? El Pla Pastoral de la nostra diòcesi ens demana que “Sortim”. ¿Ens hi sentim cridats?

 

Jaume Saladrigas

Director de la Comissió Diocesana dels Centres Culturals i Parroquials

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *