DIUMENGE 24 DE MARÇ – III DE QUARESMA/ Cicle C

DIUMENGE III DE QUARESMA / Cicle C

 

Lectura primera Ex 3,1-8a.10.13-15

Jo-sóc m’envia a vosaltres

Lectura del llibre de l’Èxode

En aquells dies, Moisès pasturava el ramat del seu sogre Jetró, sacerdot madianita. Tot guiant el seu ramat desert enllà, arribà a l’Horeb, la muntanya de Déu. L’àngel del Senyor se li aparegué en una flama enmig de la bardissa. Va mirar, i s’adonà que la bardissa cremava però no es consumia. Moisès es va dir: «Deixa’m anar a veure aquesta visió extraordinària: què ho fa que no es cremi la bardissa». El Senyor veié que s’acostava per mirar. Llavors Déu el cridà de la bardissa estant: «Moisès, Moisès». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «No t’acostis aquí. Descalça’t, que el lloc on ets és terra sagrada». I afegí: «Jo sóc el Déu del teu pare, Déu d’Abraham, Déu d’Isaac, Déu de Jacob». Moisès es cobrí la cara, perquè no gosava mirar Déu.

Llavors el Senyor li digué: «He vist les penes del meu poble al país d’Egipte i he sentit el clam que li arrenquen els seus explotadors. Conec els seus sofriments. Baixaré, doncs, a alliberar-lo del poder dels egipcis i a fer-lo pujar d’aquell país cap a un país bo i espaiós, un país que regalima llet i mel».

Moisès digué a Déu: «Quan aniré a trobar els israelites i els diré: “El Déu dels vostres pares m’envia a vosaltres”, si ells em pregunten quin és el seu nom, què he de respondre?». Déu li contestà: «Jo sóc el qui sóc». I afegí: «Respon així als israelites: “Jo-sóc m’envia a vosaltres”». Déu digué encara a Moisès: «Digues això als israelites: “Jahvè (el qui és), el Déu dels vostres pares, Déu d’Abraham, Déu D’Isaac, Déu de Jacob, m’envia a vosaltres”.

Aquest serà el meu nom per sempre, amb aquest nom em tindran present totes les generacions».

 

Salm responsorial 102,1-2.3-4.6-7.8 i 11 (R.: 8a)

 

Lectura segona 1C 10,1-6.10-12

La vida del poble amb Moisès al desert

va ser escrita per advertir-nos a nosaltres

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Corint

Germans, no vull que us passi per alt una lliçó de la història. Els nostres pares estaven tots emparats per aquell núvol, tots passaren el mar Roig i tots, en el núvol i en el mar, van rebre com un baptisme que els unia a Moisès. Tots es van alimentar amb el mateix menjar espiritual, tots van beure la mateixa beguda espiritual, ja que bevien d’una roca espiritual que els acompanyava, i aquesta roca significava el Crist. Malgrat tot, la gran majoria no foren agradables a Déu, ja que quedaren estesos pel desert. Tot això era un exemple per a nosaltres, perquè no desitgem allò que no és bo, com ells ho feren. No murmureu, com ho feren alguns d’ells, que van morir a mans de l’Exterminador. Tot això que els succeïa era un exemple, i va ser escrit per advertir-nos a nosaltres, ja que els segles passats s’encaminaven cap als temps que vivim. Per tant, els qui creuen estar ferms, que mirin de no caure.

 

Vers abans de l’evangeli Mt 4,17

 

Evangeli Lc 13,1-9

Si no us convertiu, tots acabareu malament

Lectura de l’evangeli segons sant Lluc

 

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual».

I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar».


COMENTARI

A l’Evangeli alguns demanen a Jesús explicació sobre els galileus que Pilat va barrejar la seva sang amb la dels seus sacrificis.

Ell respon que si bé van patir, no va ser per ser més pecadors que tots els altres galileus. I afegeix, pensem que aquells divuit que van morir aixafats per la torre de Siloè, eren més culpables que tots els altres habitants a Jerusalem, doncs no. I valent-se d’aquestes calamitats per tots conegudes fa una crida pública a la penitència, dient que si no es converteixen, tots moriran de la mateixa manera. A continuació s’exposa la paràbola de la figuera estèril o que no donava fruit, on el propietari li diu al seu vinyater que portada tres anys anant a buscar fruit i no trobà, per la qual cosa la tallaria, ja que la terra es cansa. Però el vinyater li respon que la deixi un any més, ell cavarà al seu voltant, li tirarà abonament perquè doni fruit d’ara endavant i si no dóna fruit, la tallarà.

Diàriament s’escolten notícies descoratjadores, desastres naturals, guerres, massacres, homicidis per tot arreu, etc. No se sap què fer però s’apaivaga la consciència amb la indiferència o pensant que és culpa d’aquesta gent pels seus pecats.

No obstant això, Jesús mostra que no és un càstig de Déu i interpel·la per no ajornar més la conversió, deixar aquest mal hàbit i corregir la conducta nociva del pecat.

Idea que reforça amb la paràbola de la figuera, on hi fa una crida a la conversió: Oportunitat de donar fruits i que no s’ha d’ajornar ni de bon tros desaprofitant-la, ja que ens col·loca novament en situació de perill i fins i tot de perdre la Vida Eterna.

Per què no correspondre a aquesta divina i infinita Misericòrdia de Déu per donar resposta?

La misericòrdia de Déu actua en tots els cors que li obren la porta; tant el pecador com el just la necessiten. Sempre s’ha de donar una resposta assertiva a aquesta invitació de Déu per arribar a la Vida Eterna.

 

Salesians Cooperadors 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *