Dimecres, 23 de maig de 2018
Lectures i Comentaris // Diumenge 20 de maig Pentecosta

DIUMENGE DE PENTECOSTA

Solemnitat

 

Missa de la vigília

MISSA DEL DIA / Cicle B

 

Lectura primera Fets 2,1-11

Tots quedaren plens de l'Esperit Sant

i començaren a expressar-se

Lectura dels Fets dels Apòstols

 

Salm responsorial 103,1ab i 24ac.29bc-30.31 i 34 (R.: 30)

Beneeix el Senyor, ànima meva.

 

Lectura segona Ga 5,16-25

Els fruits de l'Esperit

Lectura de la primera carta de sant Pau als cristians de Galàcia

Al·leluia

Evangeli Jo 15,26-27;16,12-15

L'Esperit de veritat, us guiarà cap a la veritat sencera

Lectura de l'evangeli segons sant Joan

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan vindrà el Defensor que jo us enviaré quan seré amb el Pare, l'Esperit de la veritat que prové del Pare donarà testimoni de mi. I vosaltres, que sou amb mi des del principi, també en donareu testimoni. Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara seria per a vosaltres una càrrega massa pesada. Quan vindrà el Defensor, l'Esperit de veritat, us guiarà cap al coneixement de la veritat sencera, perquè ell no parlarà pel seu compte: dirà tot el que sentirà dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em donarà glòria, perquè tot allò que anunciarà ho haurà rebut d'allò que és meu. Tot el que és del Pare és meu; per això dic que tot allò que us anunciarà, ho rep d'allò que és meu».


COMENTARI

La nit en què Jesús va ser lliurat, es reuneix amb els seus deixebles per al sopar de comiat i, com és típic de l'evangeli joànic, Jesús elabora un discurs en el qual presenta de nou als seus deixebles les dificultats a les quals s’han d’afrontar.

Va arribar Jesús, fent-se present al centre. Què vol dir que Jesús se'ls fa present? Que els deixebles tenen l'experiència de Jesús Ressuscitat. Que el veuen amb els ulls del cor. Que la Paraula que han recordat i comentat, fent memòria de Jesús, ha il·luminat les seves vides i han sentit la proximitat del Ressuscitat. És una experiència inusual, com la que nosaltres podem tenir, perquè l'Esperit de Jesús, una vegada ell ha mort s'ha fet universal.

 “Aquells que deixeu lliures dels pecats, quedaran lliures” Tots els cristians tenim poder, en l'Esperit, per perdonar. Podem ser gent de reconciliació, amb nosaltres mateixos, amb els altres, amb la naturalesa….

L'ésser humà té una força de profunditat, inquieta i inquietant, que cerca sempre un centre de gravetat, on poder equilibrar-se, ajustar-se i descansar. Només Déu pot emplenar l'última solitud de l'ésser. Només Déu infinit pot sadollar un pou infinit. Relacionar-se amb Déu és vital, alguna cosa així com l'oxigen per als pulmons.

 

Joan  insisteix que el Ressuscitat és el mateix que va sofrir la passió i mort. És el mateix. Per això, presenta les seves credencials: les mans ferides, el costat travessat per la llança. Ve a dir: El crucificat, el fracassat està viu. Ho diu plàsticament, com dramatitzant, però ja sabem que no ho interpretem a la lletra.

“Igual que el Pare m'ha enviat a mi, us envio jo també a vosaltres.” Només pot ser testimoni del Senyor el que té experiència del Ressuscitat, el que l’ha vist amb els ulls interiors. Llavors, se sent cridat a portar aquesta mateixa felicitat a tots els qui pugui.

Crec que tots hauríem de ser molt més agosarats a l'hora de declarar-nos creients. Pot ser un servei i una ajuda als que tenim a prop.

Estem cridats a ser testimonis lúcids, capaços de donar raó de la nostra esperança. Amb llenguatge d’avui, no oblidem que existeix també una forma de parlar de la fe que crea rebuig.

Des d'un punt de vista teològic, l'afirmació que l'Esperit “us guiarà a tota la veritat, perquè no parlarà pel seu propi compte” no solament obre la porta al fet que el missatge de Jesús renova a través de l'Esperit quan Jesús no hi serà, sinó que situa la salvació en el curs de la història. Això és especialment important per als creients i les creients que han de fer front a nous problemes ètics. D'una banda, la comunitat creient ha de llegir els signes dels temps a la llum de l'Esperit, però al mateix temps l'Esperit solament pot ser desxifrat quan la comunitat es troba immersa en els signes dels temps.

Grego Contreras

Moviment GOAC – Consell Acció Catòlica

 

 

Diumenge, 20 de maig de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE DE PENTECOSTA Solemnitat   Missa de la vigília MISSA DEL DIA / Cicle B   Lectura...
Diumenge, 13 de maig de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE VII DE PASQUA ASCENSIÓ DEL SENYOR / Cicle B Solemnitat   Lectura primera Fets...
Espai per la Reflexió
  PROPOSTES ECONÒMIQUES PER AIXECAR L'ESTAT
PROPOSTES ECONOMIQUES PER AIXECAR L-ESTAT L’augment aquí i ara ja de un 5% al 2018, un altre 5% al 2019 i un altre 5% al 2020 dels salaris dels treballadors/as i també a tots els pensionistes. Aquesta es una de les bases de l’economia de mercats. El poder adquisitiu de la població...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?