Dissabte, 21 de abril de 2018
Lectures i Comentaris // Divendres Sant

DIUMENGE III DE PASQUA / Cicle B

 

Lectura primera Fets 3,13-15,17-19

Vau matar el qui ens obre el camí de la vida,

però Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts

Lectura dels Fets dels Apòstols

 

Salm responsorial 4,2.4.7.9 (R.: 7)

 

Lectura segona 1Jo 2,1-5a

Ell és la víctima propiciatòria

pels nostres pecats i pels de tot el món

Lectura de la primera carta de sant Joan

 

Al·leluia Cf. Lc 24,32

 

Evangeli Lc 24,35-48

Així ho diuen les Escriptures:

el Messies havia de patir i de ressuscitar

d'entre els morts el tercer dia

Lectura de l'evangeli segons sant Lluc

En aquell temps els deixebles contaven el que els havia passat pel camí, i com havien reconegut Jesús quan partia el pa. Mentre parlaven d'això, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué: «La pau sigui amb vosaltres». Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué: «Per què us alarmeu? Per què us vénen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix. Palpeu-me i mireu bé; els esperits no tenen carn i ossos com veieu que jo en tinc». I mentre deia això els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos, i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué: «No teniu aquí res per menjar?». Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se'l menjà davant d'ells. Després els digué: «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s'havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la Llei de Moisès, i en els dels Profetes i dels Salms». Llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures, i els digué: «Així ho diuen les Escriptures: El Messies havia de patir i de ressuscitar d'entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem, la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis».

 


COMENTARI

Jesús es presenta enmig d'ells, i els dóna una salutació de pau. Dóna senyals evidents que és ell mateix, mostrant les seves nafres i fins i tot menjant amb ells. Obre la seva intel·ligència perquè entenguin les Escriptures i puguin superar el seu triomfant messianisme i creure en ell. I et confia la missió, i l'anunci del perdó per tot el món.

Així doncs, comprovem que els relats de la Resurrecció, tan diferents en els seus detalls, en la localització geogràfica ... transmeten el mateix missatge: el testimoni de Jesús viu i la missió confiada als testimonis.

Com veiem, Lluc té molt present el tema del desànim dels deixebles . Aquest evangeli ve a continuació del relat dels dos d' Emús, en el qual el tema fonamental és la crisi de fe dels deixebles, provocada per la mort de Jesús, i l'ensenyament de Jesús que "va interpretar les Escriptures, mostrant que el Messies havia de sofrir "

Per altra banda, Joan es refereix més directament a la Missió. Això és molt explicable, ja que Joan finalitza el seu relat de l’Evangeli, mentre que Lluc  continuarà la seva narrativa en el principi dels fets, amb la Missió i l'Ascensió.

Totes aquestes dades ens ajuden a recordar que els Evangelis són obres literàries, en les quals les dades són elaborades pels autors d'acord amb un pla, un missatge bàsic, segons les necessitats de les comunitats a què van dirigides i els temps en què es van escriure.

Respecte al missatge bàsic que es ressalta en les lectures d'aquest diumenge, fixem-nos en alguns aspectes més importants per a la nostra fe.

Aquest tema bàsic, que desenvolupa el discurs de Pere en l'evangeli de Lluc  és: "la mort de Jesús no és motiu d'escàndol, sinó de fe". Això ens ofereix dues consideracions importants.

La primera, sobre el rebuig dels jueus. No accepten a Jesús perquè "esperaven a un altre". La seva imatge del Messies tenia molta llibertat política, per al bé del poble.

Segueixen encallats en la més àmplia interpretació de La promesa i L'Aliança, com si Déu estigués compromès amb el poble per bé exclusiu del propi poble, com si el pla de Déu acabés fent d'ells una gran nació independent, amb un temple sumptuós què adora al Déu veritable. Jesús ha destruït tot això: gens d’interès polític, gens d’interès pel Temple, gens d’interès pel poble com Estat ... "No era aquest el que esperàvem".

Jesús ha entès més a fons les ESCRIPTURES i explica: el poble és triat per a una missió: donar a conèixer al món que Déu és Aliat, perdó ...

És un privilegi, ser elegit per a la Missió, encara que és molt incòmode i molt dur. Ja no serà possible treballar, gaudir ... morir, com tot el món, perquè tot és MISSIÓ. Déu per a mi o jo per a Déu, aquest és el dilema.

A nivells de la nostra vida espiritual, això és molt important, i marca la diferència entre l'espiritualitat del cristià i altres moltes, més primitives. Una forta oposició: els déus serveixen de l'ajuda per viure millor a  Déu demana ajuda per a treballar pels homes.

I Jesús mor a la creu perquè tots els profetes acaben malament. I per això creem en la realitat de Jesús, perquè no s'escapa de morir, perquè no es pot escapar, perquè no és un extraterrestre, un ser celestial que aparenta la humanitat, sinó l’home complet, ple de l'Esperit, per això és Paraula i Salvació , dins de la humanitat mortal i subjecta a la foscor de la temptativa, del dolor i de la mort.

I així entenem que la Salvació no està en l'evasió de la vida, sinó en el sentit de la vida. I Jesús dóna sentit a la vida, no s'escapa d’aquesta. I per això la mort i la mort en la creu confirma la nostra fe.

Els que "esperaven a un altre" esperaven en realitat deslliurar-se de la vida humana, tenir a Déu com a particular aliat, evitar el dolor, la pobresa, la mort. Però el que Déu envia és Jesús, que no evita res del que és humà, sinó que ens ensenya a donar-li sentit, donant-l’hi el primer, per la força de l'Esperit que l'envaeix. Aquesta és la nostra fe.

Tot cristià, el que està ple de l'Esperit de Jesús, actua sempre cuidant, treballant per bé, treballant contra el mal ... en totes les obres de la seva vida. I en ell, en la seva honradesa, la seva preocupació pels que l'envolten, el seu treball... es fa visible l'Esperit de Jesús. Aquest serà motiu de fe per a tots. "En aquest Déu es pot creure".

El veiem  ara donant la cara, anunciant precisament un Jesús , Crucificat-ressuscitat ens admirem del canvi profund que ha produït en ell l'Esperit, de la força de l'Esperit de Jesús.

Pere estava mort i ha ressuscitat. Estava mort de por, de cobdícia, de prejudicis religiosos, de falsos messianismes ... estava mort i ha ressuscitat. És una imatge viva de cadascú de nosaltres i l'Església sencera, en gran part morts, necessitats de l'Esperit per poder ocupar-nos de la Missió.

Grego Contreras

Moviment GOAC – Consell Acció Catòlica

 

 

Diumenge, 22 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE IV DE PASQUA / Cicle B Lectura primera Fets 4,8-12 La salvació no es troba en ningú...
Diumenge, 15 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE III DE PASQUA / Cicle B   Lectura primera Fets 3,13-15,17-19 Vau matar el qui ens obre...
Espai per la Reflexió
  PROPOSTES ECONÒMIQUES PER AIXECAR L'ESTAT
PROPOSTES ECONOMIQUES PER AIXECAR L-ESTAT L’augment aquí i ara ja de un 5% al 2018, un altre 5% al 2019 i un altre 5% al 2020 dels salaris dels treballadors/as i també a tots els pensionistes. Aquesta es una de les bases de l’economia de mercats. El poder adquisitiu de la població...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?