Dilluns, 19 de febrer de 2018
Notícies //
PROCÉS PARTICIPATIU D'ELABORACIÓ DEL NOU PLA PASTORAL 
DE L'ARXIDIÒCESI DE BARCELONA


Benvolguts/des,

em poso en comunicació amb vosaltres per iniciar el Procés  participatiu d'elaboració del Nou Pla Pastoral de Barcelona, una gran oportunitat de caminar com a laics "de col·laboradors a corresponsables".

l nostre Arquebisbe Mons. Joan Josep Omella ens convida a posar-nos en una actitud de pelegrinatge, pregant i pensant com hem de plantejar el futur i amb quines actituds ho hem de fer. Tal i com ens encoratja el papa Francesc "posar els mitjans necessaris per avançar pel camí d'una conversió pastoral i missionera que no pot deixar les coses com estan" (Evangeli Gaudium 25).

MATERIAL

Atès que el fulletó d'instrument de treball per aquest procés està en curs d'edició per part de la impremta, em plau adjuntar-vos els següents documents per tal que, si així ho desitgeu, pugueu procedir quan abans al treball de reflexió i diàleg en les vostres associacions, moviments i centres

TROBADA DE LA DELEGACIÓ

Per tal de treballar junts en aquesta reflexió dedicarem a aquest tema la:

 II Trobada anual de la delegació el dimecres 8 de març de 2017
  a les 19:00h, a la seu de la Delegació, c/ Sant Pau, 101
 

ens hi ajudarà amb la seva ponència  Mn. Xavier Morlans,

  que ha treballat en l'elaboració de la proposta.

CALENDARI DEL PROCÉS

Les associacions, moviments i entitats heu d'enviar el resultat de les reflexions a aquesta delegació d'Apostolat Seglar, abans del 22 d'abril de 2017.

Nosaltres farem arribar la síntesi de tots els resultats rebuts a la Secretaria General de l’Arquebisbat de Barcelona i a la Comissió de seguiment de preparació del Pla Pastoral abans del 30 d’abril de 2017. 
camí vers el Pla pastoral (2).pdf

Així, doncs, esperant els bons fruits d'aquest treball de reflexió i diàleg, rebeu la meva salutació cordial,

Anna Almuni de Muga
Delegada d'Apostolat Seglar


Materials: 

NOU PLA PASTORAL FEB 2017 COR3.pdf

NUEVO PLAN PASTORAL FEB 2017 COR3.pdf


Diumenge, 18 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE I DE QUARESMA / Cicle B Lectura primera Gn 9,8-15 Aliança de Déu amb Noè, salvat de la...
Diumenge, 11 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE VI DURANT L'ANY / Cicle B Lectura primera Lv 13,1-2.45-46 Salm responsorial 31,1-2.5.11...
Espai per la Reflexió
  AFRICA
AFRICA Se sap ara ja que el continent Africà pasará en 25 anys a doblar la seva població, al mateix temps que augmentar la seva pobresa entre un 25/50%. Portem ja alguns anys que els pobles d’Africa (subsaharians i centrals) estan migrant a Europa, cercant un futur millor per a llurs...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?