Dimarts, 21 de agost de 2018

ENTITATS//

CARMEL MISSIONER SEGLAR
C/ Indústries 5,
08820, El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tf: 93 379 50 89
A/e: cmsbadalona@yahoo.es; cmsprat@yahoo.es; spaincms@yahoo.es
Web:http.//www. cms-iberia.blogspot.com

Finalitat: Promoure i potenciar la vida i missió del laic a l’església i arreu del món. El CMS neix a l’església per a l’església. La seva finalitat és:

- Testimoniar la grandesa de la vocació cristiana en el misteri de comunió eclesial.

- Ésser signe de petites esglésies i membre actiu de l’Església.

- Fer créixer l’oració com a tracte d’amistat amb Déu i com viure d’universalitat eclesial, a la llum de la Paraula i de la història.

- Promoure els valors de l’escolta, la reflexió i la contemplació com a camí personal cap a   l’interioritat.

- Oferir un estil de viure senzill, alegre i de treball.

- Restar en actitud de servei als germans, atenent les urgències de l’església i la societat.

- Col·laborar en la transformació de la societat, per a que sigui més justa i solidària, segons l’Evangeli.

- Contemplar a Maria com a model, mare i companya amb l’objectiu de viure en comunió amb Déu i els germans.

Mètodes i mitjans: Es basa en cinc pilars que són: Església, Oració, Missió, Maria i formació.

Modalitat: Associació Internacional privada de laics.

Aprovació:Vaticana: El 20 de març de 1996, el Consell Pontifici per als Laics, decreta l’aprovació dels estatuts “ad experimentum” i el reconeixement del CMS com Associació Internacional privada. El 2 d’abril de 2006, es decreta l’aprovació definitiva dels estatuts.

Civil: El 26 d’abril de 2010 és inscrita en el Registre de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Implantació diocesana: 2 Grups. Un grup al Prat del Llobregat i un altre grup a Badalona.

Àmbit: Internacional

Relacions estables amb altres institucions:
Carmelites Missioneres (CM), Pares Carmelites Descalços, Prokarde, Xarxa de Laics, Centre de Promoció social Francesc Palau.

Responsable: Lluïsa Jerez (656590601)

Germana Assessora: Pilar Munill.

 

Diumenge, 19 de agost de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE XX DURANT L'ANY / Cicle B   Lectura primera Pr 9,1-6 Veniu a menjar el meu pa i a beure...
Diumenge, 12 de agost de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE XIX DURANT L'ANY / Cicle B   Lectura primera 1R 19,4-8 Amb la força d'aquell aliment...
Espai per la Reflexió
  PREGUNTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
  PREGUNTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN EL 29 DE MAIG DE 2018   El grup de Justícia i Pau de Sant Just Desvern es dirigeix a aquest Ple format per representants polítics escollits pels ciutadans en les darreres eleccions municipals. A tots ells els hi proposem...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?