Dijous, 23 de novembre de 2017

ENTITATS//

CARMEL MISSIONER SEGLAR
C/ Indústries 5,
08820, El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tf: 93 379 50 89
A/e: cmsbadalona@yahoo.es; cmsprat@yahoo.es; spaincms@yahoo.es
Web:http.//www. cms-iberia.blogspot.com

Finalitat: Promoure i potenciar la vida i missió del laic a l’església i arreu del món. El CMS neix a l’església per a l’església. La seva finalitat és:

- Testimoniar la grandesa de la vocació cristiana en el misteri de comunió eclesial.

- Ésser signe de petites esglésies i membre actiu de l’Església.

- Fer créixer l’oració com a tracte d’amistat amb Déu i com viure d’universalitat eclesial, a la llum de la Paraula i de la història.

- Promoure els valors de l’escolta, la reflexió i la contemplació com a camí personal cap a   l’interioritat.

- Oferir un estil de viure senzill, alegre i de treball.

- Restar en actitud de servei als germans, atenent les urgències de l’església i la societat.

- Col·laborar en la transformació de la societat, per a que sigui més justa i solidària, segons l’Evangeli.

- Contemplar a Maria com a model, mare i companya amb l’objectiu de viure en comunió amb Déu i els germans.

Mètodes i mitjans: Es basa en cinc pilars que són: Església, Oració, Missió, Maria i formació.

Modalitat: Associació Internacional privada de laics.

Aprovació:Vaticana: El 20 de març de 1996, el Consell Pontifici per als Laics, decreta l’aprovació dels estatuts “ad experimentum” i el reconeixement del CMS com Associació Internacional privada. El 2 d’abril de 2006, es decreta l’aprovació definitiva dels estatuts.

Civil: El 26 d’abril de 2010 és inscrita en el Registre de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia.

Implantació diocesana: 2 Grups. Un grup al Prat del Llobregat i un altre grup a Badalona.

Àmbit: Internacional

Relacions estables amb altres institucions:
Carmelites Missioneres (CM), Pares Carmelites Descalços, Prokarde, Xarxa de Laics, Centre de Promoció social Francesc Palau.

Responsable: Lluïsa Jerez (656590601)

Germana Assessora: Pilar Munill.

 

Diumenge, 26 de novembre de 2017
Lectures i Comentaris
Diumenge XXXIV de durant l'any SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN Cicle...
Diumenge, 19 de novembre de 2017
Lectures i Comentaris
DIUMENGE XXXIII DURANT L'ANY / Cicle A Lectura primera Pr 31,10-13.19-20.30-31 Salm responsorial...
Espai per la Reflexió
  CONSTITUCIONS I LA SEVA EVOLUCIÓ
CONSTITUCIONS I LA SEVA EVOLUCIÓ Crida l’atenció que en la Constitució americana del 1783, figuri entre d’altres, la referència com a dret de les persones “la recerca de la felicitat”. Posteriorment en  França el 1789, es proclama que tots els francesos gaudeixen dels principis de...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?