Dissabte, 21 de abril de 2018

QUI SOM // OBJECTIUS


Per tal de dur a terme la seva tasca amb eficàcia i, alhora, seguint el principi de subsidiarietat, té la darrera responsabilitat de:

- Fer de pont i fomentar la comunicació i el diàleg entre el bisbe i l’apostolat seglar.

- Vetllar que les associacions i moviments caminin segons el Pla Diocesà de Prioritats per a l’Apostolat Seglar (aprovació del Sr. Cardenal el dia 10 d’abril de 1996) i ajudar al seu discerniment, i que tinguin presents les prioritats del Pla Pastoral Diocesà (2011-2015).

- Animar i promoure l’acció evangelitzadora especialment dels moviments d’Acció Catòlica, així com desvetllar i alimentar la vocació evangelitzadora en els altres moviments.

- Estar al servei de la comunió, la col·laboració i la coordinació entre les associacions, moviments i institucions laïcals de tota mena.

- Tenir cura especialment del Consell d’Acció Catòlica i el Fòrum Interdiocesà d’Organitzacions Catòliques d’Adults.

- Tenir cura que els Centres Parroquials i altres entitats culturals i les Confraries i Germandats diocesanes, tinguin vitalitat i es relacionin i potenciïn mútuament.

- Promoure la creació de l’Acció Catòlica General d’Adults que a la Diòcesi s’anomenarà “Moviment Cristià d’Adults”

Diumenge, 22 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE IV DE PASQUA / Cicle B Lectura primera Fets 4,8-12 La salvació no es troba en ningú...
Diumenge, 15 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE III DE PASQUA / Cicle B   Lectura primera Fets 3,13-15,17-19 Vau matar el qui ens obre...
Espai per la Reflexió
  PROPOSTES ECONÒMIQUES PER AIXECAR L'ESTAT
PROPOSTES ECONOMIQUES PER AIXECAR L-ESTAT L’augment aquí i ara ja de un 5% al 2018, un altre 5% al 2019 i un altre 5% al 2020 dels salaris dels treballadors/as i també a tots els pensionistes. Aquesta es una de les bases de l’economia de mercats. El poder adquisitiu de la població...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?