Dimarts, 21 de agost de 2018

QUI SOM // OBJECTIUS


Per tal de dur a terme la seva tasca amb eficàcia i, alhora, seguint el principi de subsidiarietat, té la darrera responsabilitat de:

- Fer de pont i fomentar la comunicació i el diàleg entre el bisbe i l’apostolat seglar.

- Vetllar que les associacions i moviments caminin segons el Pla Diocesà de Prioritats per a l’Apostolat Seglar (aprovació del Sr. Cardenal el dia 10 d’abril de 1996) i ajudar al seu discerniment, i que tinguin presents les prioritats del Pla Pastoral Diocesà (2011-2015).

- Animar i promoure l’acció evangelitzadora especialment dels moviments d’Acció Catòlica, així com desvetllar i alimentar la vocació evangelitzadora en els altres moviments.

- Estar al servei de la comunió, la col·laboració i la coordinació entre les associacions, moviments i institucions laïcals de tota mena.

- Tenir cura especialment del Consell d’Acció Catòlica i el Fòrum Interdiocesà d’Organitzacions Catòliques d’Adults.

- Tenir cura que els Centres Parroquials i altres entitats culturals i les Confraries i Germandats diocesanes, tinguin vitalitat i es relacionin i potenciïn mútuament.

- Promoure la creació de l’Acció Catòlica General d’Adults que a la Diòcesi s’anomenarà “Moviment Cristià d’Adults”

Diumenge, 19 de agost de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE XX DURANT L'ANY / Cicle B   Lectura primera Pr 9,1-6 Veniu a menjar el meu pa i a beure...
Diumenge, 12 de agost de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE XIX DURANT L'ANY / Cicle B   Lectura primera 1R 19,4-8 Amb la força d'aquell aliment...
Espai per la Reflexió
  PREGUNTA AL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN
  PREGUNTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN EL 29 DE MAIG DE 2018   El grup de Justícia i Pau de Sant Just Desvern es dirigeix a aquest Ple format per representants polítics escollits pels ciutadans en les darreres eleccions municipals. A tots ells els hi proposem...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?