Dilluns, 19 de febrer de 2018

QUI SOM // OBJECTIUS


Per tal de dur a terme la seva tasca amb eficàcia i, alhora, seguint el principi de subsidiarietat, té la darrera responsabilitat de:

- Fer de pont i fomentar la comunicació i el diàleg entre el bisbe i l’apostolat seglar.

- Vetllar que les associacions i moviments caminin segons el Pla Diocesà de Prioritats per a l’Apostolat Seglar (aprovació del Sr. Cardenal el dia 10 d’abril de 1996) i ajudar al seu discerniment, i que tinguin presents les prioritats del Pla Pastoral Diocesà (2011-2015).

- Animar i promoure l’acció evangelitzadora especialment dels moviments d’Acció Catòlica, així com desvetllar i alimentar la vocació evangelitzadora en els altres moviments.

- Estar al servei de la comunió, la col·laboració i la coordinació entre les associacions, moviments i institucions laïcals de tota mena.

- Tenir cura especialment del Consell d’Acció Catòlica i el Fòrum Interdiocesà d’Organitzacions Catòliques d’Adults.

- Tenir cura que els Centres Parroquials i altres entitats culturals i les Confraries i Germandats diocesanes, tinguin vitalitat i es relacionin i potenciïn mútuament.

- Promoure la creació de l’Acció Catòlica General d’Adults que a la Diòcesi s’anomenarà “Moviment Cristià d’Adults”

Diumenge, 18 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE I DE QUARESMA / Cicle B Lectura primera Gn 9,8-15 Aliança de Déu amb Noè, salvat de la...
Diumenge, 11 de febrer de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE VI DURANT L'ANY / Cicle B Lectura primera Lv 13,1-2.45-46 Salm responsorial 31,1-2.5.11...
Espai per la Reflexió
  AFRICA
AFRICA Se sap ara ja que el continent Africà pasará en 25 anys a doblar la seva població, al mateix temps que augmentar la seva pobresa entre un 25/50%. Portem ja alguns anys que els pobles d’Africa (subsaharians i centrals) estan migrant a Europa, cercant un futur millor per a llurs...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?