Dijous, 14 de desembre de 2017

QUI SOM // OBJECTIUS


Per tal de dur a terme la seva tasca amb eficàcia i, alhora, seguint el principi de subsidiarietat, té la darrera responsabilitat de:

- Fer de pont i fomentar la comunicació i el diàleg entre el bisbe i l’apostolat seglar.

- Vetllar que les associacions i moviments caminin segons el Pla Diocesà de Prioritats per a l’Apostolat Seglar (aprovació del Sr. Cardenal el dia 10 d’abril de 1996) i ajudar al seu discerniment, i que tinguin presents les prioritats del Pla Pastoral Diocesà (2011-2015).

- Animar i promoure l’acció evangelitzadora especialment dels moviments d’Acció Catòlica, així com desvetllar i alimentar la vocació evangelitzadora en els altres moviments.

- Estar al servei de la comunió, la col·laboració i la coordinació entre les associacions, moviments i institucions laïcals de tota mena.

- Tenir cura especialment del Consell d’Acció Catòlica i el Fòrum Interdiocesà d’Organitzacions Catòliques d’Adults.

- Tenir cura que els Centres Parroquials i altres entitats culturals i les Confraries i Germandats diocesanes, tinguin vitalitat i es relacionin i potenciïn mútuament.

- Promoure la creació de l’Acció Catòlica General d’Adults que a la Diòcesi s’anomenarà “Moviment Cristià d’Adults”

Diumenge, 17 de desembre de 2017
Lectures i Comentaris
DIUMENGE III D'ADVENT / Cicle B Lectura primera Is 61,1-2a.10-11 Salm responsorial Lc...
Diumenge, 10 de desembre de 2017
Lectures i Comentaris
DIUMENGE II D'ADVENT / Cicle B Lectura primera Is 40,1-5.9-11 Salm responsorial...
Espai per la Reflexió
  CONSTITUCIONS I LA SEVA EVOLUCIÓ
CONSTITUCIONS I LA SEVA EVOLUCIÓ Crida l’atenció que en la Constitució americana del 1783, figuri entre d’altres, la referència com a dret de les persones “la recerca de la felicitat”. Posteriorment en  França el 1789, es proclama que tots els francesos gaudeixen dels principis de...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?