Dissabte, 21 de abril de 2018
Lectures i Comentaris //

Diumenge IV de Pasqua / Cicle B
22/04/2018
DIUMENGE IV DE PASQUA / Cicle B Lectura primera Fets 4,8-12 La salvació no es troba en ningú més que en Jesucrist Salm responsorial 117,1 i 8-9.21-23.26 i 28cd i 29 (R.: 22)   Lectura segona 1Jo 3,1-2 Veurem Déu tal com és Al·leluia Jo…
llegir més
Divendres Sant
15/04/2018
DIUMENGE III DE PASQUA / Cicle B   Lectura primera Fets 3,13-15,17-19 Vau matar el qui ens obre el camí de la vida, però Déu l'ha ressuscitat d'entre els morts Lectura dels Fets dels Apòstols   Salm responsorial 4,2.4.7.9 (R.: 7)   Lectura…
llegir més
Dijous Sant
29/03/2018
DIJOUS SANT: MISSA VESPERTINA DE LA CENA DEL SENYOR Missa crismal Lectura primera Ex 12,1-8.11-14 El ritu del sopar pasqual Lectura del llibre de l'Èxode   Salm responsorial 115,12-13.15-16.17-18 (R.: 1C 10,16) Lectura segona 1C 11,23-26 Cada…
llegir més
Diumenge, 10 de desembre
10/12/2017
DIUMENGE II D'ADVENT / Cicle B Lectura primera Is 40,1-5.9-11 Salm responsorial 84,9ab-10.11-12.13-14 (R.: 8) Lectura segona 2Pe 3,8-14 Evangeli Mc 1,1-8 Aplaneu el camí per al Senyor Lectura de l'evangeli segons sant Marc Comença l'evangeli de…
llegir més
Diumenge, 3 de desembre
03/12/2017
DIUMENGE I D'ADVENT / Cicle B Lectura primera Is 63,16b-17.19b.64,2b-7 Salm responsorial 79,2ac i 3bc.15-16.18-19 (R.: 4) Lectura segona 1C 1,3-9 Evangeli Mc 13,33-37 Vetlleu: No sabeu quan tornarà l'amo de casa Lectura de l'evangeli segons sant…
llegir més
Diumenge, 26 de novembre
26/11/2017
Diumenge XXXIV de durant l'any SOLEMNITAT DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN Cicle A Lectura primera Ez 34,11-12.15-17 Salm responsorial 22,1-2a.2b-3.5.6 (R.: 1) Lectura segona 1C 15,20-26.28 Evangeli Mt 25,31-46 S'asseurà al seu tron…
llegir més
Diumenge, 19 de novembre
19/11/2017
DIUMENGE XXXIII DURANT L'ANY / Cicle A Lectura primera Pr 31,10-13.19-20.30-31 Salm responsorial 127,1-2.3.4-5 (R.: 1a) Lectura segona 1Te 5,1-6 Evangeli Mt 25,14-30 El que t'havia encomanat, ho has administrat fidelment. Entra a celebrar-ho amb el…
llegir més
Diumenge, 12 de novembre
12/11/2017
DIUMENGE XXXII DURANT L'ANY / Cicle A Lectura primera Sa 6,12-16 Salm responsorial 62,2.3-4.5.6.7-8 (R.: 2b) Lectura segona 1Te 4,13-18 Evangeli Mt 25,1-13 L'espòs és aquí. Sortiu a rebre'l Lectura de l'evangeli segons sant Mateu En aquell…
llegir més
Diumenge, 22 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE IV DE PASQUA / Cicle B Lectura primera Fets 4,8-12 La salvació no es troba en ningú...
Diumenge, 15 de abril de 2018
Lectures i Comentaris
DIUMENGE III DE PASQUA / Cicle B   Lectura primera Fets 3,13-15,17-19 Vau matar el qui ens obre...
Espai per la Reflexió
  PROPOSTES ECONÒMIQUES PER AIXECAR L'ESTAT
PROPOSTES ECONOMIQUES PER AIXECAR L-ESTAT L’augment aquí i ara ja de un 5% al 2018, un altre 5% al 2019 i un altre 5% al 2020 dels salaris dels treballadors/as i també a tots els pensionistes. Aquesta es una de les bases de l’economia de mercats. El poder adquisitiu de la població...
Vols rebre informació de la Delegació Seglar?